Afd. 18: Ny opvarmningskilde på bedding i Lyngby – fra oliefyr til gasfyr

Afdeling 18 – Lyngby

Huslejestigning på 0 procent

Tekst Peter Stampe, foto Bo Sigismund

Kontaktperson Dennis Laursen fremlagde afdelingsberetningen, som blev meget kort.

”Siden sidst har vi fået plantet buske, malet vinduer, og vi har fået skiftet terrassedøre. Vi mangler stadig at tage stilling til vores skur.”
Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt.

Budget og regnskab
Administrationschef Susanne Witting fremlagde budgettet. Der var en huslejestigning på 0 %.
Afstemning godkendte budgettet for 2019.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Orientering om varmesystem
Der var orientering om nyt varmesystem ved Morten Arenkiel. (Det kan oplyses, at der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde om nyt gasfyr den 13. oktober).

Her blev forskellige alternativer gennemgået, hvor der blev orienteret om et gasfyret varmesystem, men punktet var ikke til vedtagelse på dagsordenen. Udgiften er af en væsentlig størrelse og kan ikke dækkes af henlæggelser, så den fremtidige husleje bliver forøget.

Forslag
Første forslag var en have-affaldsplads, som skal ligge et bestemt sted; pladsen skal skærmes via et 3-sidet stakit af en bestemt størrelse. Der blev en budgetramme på max kr. 3500 og indhentet vejledning fra driften om opførelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Næste forslag var en kompostbeholder, som skal stå ved siden af affaldspladsen. Det koster ca. 500 kr. Forslagsstiller vil undersøge, hvad man gør i andre afdelinger, og derfor udgik forslaget.

Sidste forslag var ny beklædning til affalds- og redskabsskur. Raftehegn erstattes, så der kan blive plads til de nye skraldespande til affaldssortering. De ødelagte plader på redskabsskuret erstattes. Der forligger et tilbud fra BB Service på 3.200 kr. inkl. moms. Der blev en længere diskussion, om man skulle have fire enkeltskure i stedet. Forlaget blev vedtaget.

Valg
Dennis Laursen blev genvalgt som kontaktperson til afdelingen, og Dorthe Wendelbo Lund blev valgt som suppleant.
Der blev ikke valgt medlemmer til FAS eller Skræppebladet.

Afdelingsmøde

Huslejestigning 0 %.
Gennemsnitlig husleje 849 kr. pr. m2.
Afdelingen består af to dobbelthuse. Lejemålene er fordelt på to forskellige størrelser, henholdsvis 65 m2 og 81 m2.

Adresse: Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt