Afd. 18: Huslejen holdes i ro i Lyngby

Afdeling 18 – Lyngby

Beboerne i de fire huse i afdeling 18 får større haveareal, de selv skal passe

Tekst Peter Stampe, fotos Bo Sigismund

Fire af seks beboere var til stede ved afdelingsmødet. Formand Dennis Laursen fremlagde beretning med en overordnet, skitsemæssig gennemgang af årets løb i afdelingen.
Afdelingen har fået en ny beboer. Der har været en fælles dag, hvor haven blev luget og ordnet. Der er etableret et varmerum til opbevaring. Og endelig et møde med administrationen vedrørende henlæggelser til budget.

Grethe Abild Jensen, Dennis Laursen og Annie Mougaard er den nye bestyrelse.

Grethe Abild Jensen, Dennis Laursen og Annie Mougaard er den nye bestyrelse.

Budget
Budgettet blev gennemgået af Susanne Witting, hvor hovednyheden var den, at huslejen forblev uændret. Der er blevet udskiftet toiletter i afdelingen. Desuden kom Witting ind på, at mange udgifter er flyttet fra konto 115, almindelig vedligeholdelse, til konto 120, planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Derfor så saldoen på de to konti forskellig ud.

I løbet af budgetåret er der foretaget reparationer ud- og indvendigt på diverse fuger.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.

Forslag
Forslaget vedrørende haveudvidelse, adskillelse af fællesareal, blev vedtaget, men skal tilpasses efter omstændighederne med kyndig person fra serviceafdelingen.

Valg
Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlem samt suppleant var Annie Mougaard og Susanne Jars på valg, og begge blev valgt.

Under eventuelt blev det nævnt, at hækken kommer til efteråret, Grethe A Jensen kontaktes af serviceleder, og skur bliver renoveret og malet.

Til slut takkede dirigenten, Johannes Faghtmann, for god ro og orden.

Lyngby

Afdeling 18 · 4 boliger · ­Brabrand NV

Huslejestigning: 0 %
To dobbelthuse.
To forskellige størrelser: 65 m² og 81 m²
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 849 kroner
Adresse: Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt