Afd. 18: Huslejen holdes i ro i Lyngby

Afdeling 18 – Lyngby

Beboerne i de fire huse i afdeling 18 får større haveareal, de selv skal passe

Fire af seks beboere var til stede ved afdelingsmødet. Formand Dennis Laursen fremlagde beretning med en overordnet, skitsemæssig gennemgang af årets løb i afdelingen.
Afdelingen har fået en ny beboer. Der har været en fælles dag, hvor haven blev luget og ordnet. Der er etableret et varmerum til opbevaring. Og endelig et møde med administrationen vedrørende henlæggelser til budget.

Grethe Abild Jensen, Dennis Laursen og Annie Mougaard er den nye bestyrelse.

Grethe Abild Jensen, Dennis Laursen og Annie Mougaard er den nye bestyrelse.

Budget

Budgettet blev gennemgået af Susanne Witting, hvor hovednyheden var den, at huslejen forblev uændret. Der er blevet udskiftet toiletter i afdelingen. Desuden kom Witting ind på, at mange udgifter er flyttet fra konto 115, almindelig vedligeholdelse, til konto 120, planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Derfor så saldoen på de to konti forskellig ud.

I løbet af budgetåret er der foretaget reparationer ud- og indvendigt på diverse fuger.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.

Forslag

Forslaget vedrørende haveudvidelse, adskillelse af fællesareal, blev vedtaget, men skal tilpasses efter omstændighederne med kyndig person fra serviceafdelingen.

Valg

Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlem samt suppleant var Annie Mougaard og Susanne Jars på valg, og begge blev valgt.

Under eventuelt blev det nævnt, at hækken kommer til efteråret, Grethe A Jensen kontaktes af serviceleder, og skur bliver renoveret og malet.

Til slut takkede dirigenten, Johannes Faghtmann, for god ro og orden.

Lyngby

Afdeling 18 · 4 boliger · ­Brabrand NV

Huslejestigning: 0 %
To dobbelthuse.
To forskellige størrelser: 65 m² og 81 m²
Gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 849 kroner
Adresse: Lyngbygaardsvej, 8220 Brabrand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2020-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2020-07 November side 18
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2020-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data