Afd. 26: Stadig problemer med vand i brøndene på Kildeagervej

Afdeling 26 – Kildeagervej

På beboermødet blev der redegjort for problemer med brønde og ventilationsanlæg

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund

Der var få fremmødte til møde i Afdeling 26, Kildeagervej. Driftchef Niels Hosie redegjorde for de problemer, de har været med driften siden sidste møde. Der står vand i brøndene. Det har været et problem før. Muligvis skal de graves op igen. Men det ser ud til, at det værste er overstået nu.

kildeagervej

Budget
Administrationschef Susanne Witting gennemgik budgettet for 2018, som udviser en huslejenedsættelse på 2,8 procent.
De budgetlagte udgifter udgør 7.624.002 kr. i 2018, svarende til et fald på 365.758 kr. i forhold til foregående års budget.
Budgettet blev godkendt.

Forslag A
Der var et forslag om indførelse af forbud mod at afbrænde bål på afdelingens område. Resultatet af afstemningen blev: otte stemmer for forslaget
og fire stemmer imod forslaget. To undlod at stemme.
Forslaget blev dermed forkastet.

Forslag B
Forslag om etablering af legeplads.
Afdelingen har et ønske om en ordentlig legeplads til børnene, og afdelingsbestyrelsen har været rundt på ekskursion for at undersøge markedet grundigt. Forslaget, som afdelingsbestyrelsen synes bedst om, er fra Uno. Materiale fra Uno blev delt rundt.
Budgetteret pris på etablering i alt kr. 260.000,00, som ville blive finansieret via en lille huslejestigning. Forslaget blev vedtaget.

Valg
Her var der tale om fredsvalg, og følgende sidder nu i afdelingsbestyrelsen:
Maja Olesen, som nu er formand, Louise J. Nejst og Martin Poulsen.
Der blev ikke valgt nogen til FAS eller Skræppebladet.
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 26: Stadig problemer med vand i brøndene på Kildeagervej”

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt