Leder

Et år med meget nyt

Det er sæson for at se tilbage – alle tidsskrifter og klubblade gør det hvert år i december. I vores afdelinger og blandt vores beboere kan man sikkert finde begge typer holdninger: En, der er tilfreds: Lad os bare fortsætte – det går jo godt. Overfor: Verden går videre, og den, der ikke følger med, vil komme til at fortryde det.

Skræppebladet hælder mest til den sidste opfattelse, selvom vi også husker traditionerne og historien. Vi kan ikke mere være så nyhedsorienterede, efter at vi kun udkommer otte gange årligt. Men vi er meget opmærksomme på, at der sker udvikling, og nye ideer trives, samtidig med at vi er kritiske. De opmærksomme læsere skal få både succeser og vanskeligheder at se.

I tre år har de største og mest synlige forandringer kunnet ses i Afdeling 4 – men meget mere er på vej. De to ældste afdelinger og forhåbentlig også Afdeling 21 kommer til at mærke det. Flere nye afdelinger har måtte leve med både høje huslejer og tekniske vanskeligheder. Drift og service er under forandring. Det sociale liv med dets mange udtryk er dels præget af det omgivende samfund, men også af de lokale ildsjæle. Er vi tilfredse med det – og hvordan kan det udvikles videre?

Beboerne, deres repræsentanter i bestyrelserne og de ansatte skal tale mere sammen og i tryghed skabe grundlaget for fælles forståelse. Opgaver kommer både udefra og indefra – men de er vores. Det er den vigtigste erfaring, man får gennem nogle år i vores system. Det er sådan, man skaber succeser. Det lysende eksempel fra de senere år er Afdeling 3’s forvandling, der i udstrakt grad inddrog beboerne. Her er erfaringer at hente. Med hensyn til de nye afdelinger er situationen mere forskellig. Indtil nu er der ingen, der har fået noget ud af at stille sig fjendtligt an, eller komme med trusler. Fællesskab, enighed og saglighed åbner flere døre – men undertiden er der også brug for at banke hårdt på.

Små problemer skal ikke have lov at vokse, og store problemer skal ikke udskydes, for begge dele skaber frustrationer og utilfredshed. Det er heller ikke rimeligt at ændre vores kultur i retning af rigide normer, og her har vi mødt nogle beboere i flere afdelinger, der har givet udtryk for at støde på vanskeligheder, endda trusler, i sager, der ikke burde have lov at udvikle sig ud over det banale. Den slags sager falder i et tomrum – det er ikke en bestyrelsessag, så en frustreret beboer står i det tilfælde alene og føler sig dårligt behandlet af administrationen. Her er noget til forbedringskataloget.

Energi, miljø, renholdelse, husleje og naboskab møder vi jo alle sammen. At spare på budgettet uden at ofre servicen vil optage os alle. Nye afdelinger vil komme til. Men generelt er det beboere, der er glade og føler tilhørsforhold til deres lejlighed, som er den vigtigste betingelse for trivsel og udvikling. Ikke et mål – for inden man når det, er der med sikkerhed endnu mere at tage fat på. Vi fortsætter i 2018. God (sam)arbejdslyst.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-08 December side 2 forsiden af magasinet 2017-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data