Leder

Beboerdemokrati under udvikling

Efter at Skræppebladet nu har været på uanmeldt besøg i næsten alle afdelinger og besøgt en masse beboermøder, må vi sige, at vi har mødt mange beboere, der er glade og tilfredse.
Der er firmaer og konsulenter, der undersøger den slags, og de finder som oftest ud af det, de bliver bedt om. Men for tre år siden blev hele Brabrand Boligforening undersøgt af et konsulentfirma, og det fik til følge, at der skete omfattende ændringer i ledelse og organisation.

Sagen er bare den, at som almen boligorganisation er det jo for beboernes skyld, at det hele fungerer. Det er der mange afdelingsbestyrelser og mange ansatte, der går op i. De ville sikkert gerne have, at der også var kortere og hurtigere veje til resultater! Den slags forandringer skal nødvendigvis komme nedefra, hvis de skal lykkes – og det kræver et meget stort engagement og megen tid. Der skal også være erfaring til stede; det er uheldigt at måtte beslutte sig i blinde, og endnu værre at stå med en fiasko.

Flere af vores afdelinger trækkes med tekniske problemer, og det er rigtig uheldigt at føle at spilde kræfterne på den slags. Der sidder flere rundt omkring, der føler, at problemerne ikke bliver løst. Afdelingsbestyrelser, der synes, de ikke kommer ud af stedet – eller at der træffes afgørelser, som de savner at være en del af – eller føler sig forbigået. Alle, der gør en indsats, drømmer om resultater. Både ansatte og valgte. De må ikke skuffes, men skal stimuleres og have tilført mere viden. Tillidsfuldt samarbejde er måden, og den kan give rigtig store resultater.

Repræsentantskabet besluttede at arbejde for, at afdelingerne får mere direkte indflydelse på især det kommende driftssamarbejde. Det vil være et stort skridt, hvis det lykkes, for alle vore beboere er jo i første række knyttet til deres afdeling. Afdelingsbestyrelserne står nu over for en meget stor, men ikke umulig opgave. Der skal udvikles større lokalt samarbejde, mere professionalisme, mere økonomisk bevidsthed. Teknisk viden er vigtig, men til gengæld ikke så svær at skaffe til veje. Der skal til gengæld opbygges tillid, tålmodighed og målbevidsthed. Den proces begynder nu. Første punkt er en arbejdslørdag for repræsentantskabet. Vi skal nok berette herfra.

Men succesen skal helt ud til jer, beboere i afdelingerne, så den anden side af repræsentantskabets opgave bliver dialog med græsrødderne. Og det vil også sige dem, der ikke er faste deltagere i beboermøderne. Kritik er nødvendig – men dialog og tillid er nødvendige forudsætninger for at virkelig at rykke med udvikling af beboernes indflydelse.
Hvad vi jo gerne vil.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 2 forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data