Afd. 8: Det går godt i Drejer­gården

Afdeling 8 – Drejergården

Afdelingen har stadig ingen bestyrelse

Der var et godt fremmøde i afdelingen, og der var en fin stemning fra starten af. Kontaktperson Anne Marie Ilsøe bød velkommen til afdelingsmødet.
Jesper Pedersen blev valgt som dirigent, og mødet gik i gang.

Serviceleder Sebastian Askøe aflagde beretning om, hvad der var sket i afdelingen. Det var mest af alt en teknisk gennemgang af, hvad der var sket i afdelingen.

Her kan nævnes, at der er repareret udvendige trapper og plads; smurt hængsler på vinduer hos samtlige beboere; kedler og varmeveksler udskiftet i løbet af året. Nedløbsrør og tagrender udskiftet, og udskiftet gulv i selskabslokaler, hvor vi holder møde, pga. vandskade.

Budget

Dernæst var det Susanne Wittings opgave at forelægge årsregnskabet for 2017 samt indstille budget for 2019 til godkendelse. Begge dele blev gennemført meget effektivt, pædagogisk og med en mænge detaljer, som ligger ud over dette referat. Budgettet for 2019 blev vedtaget enstemmigt.

Herefter kom turen til indkomne forslag. Det første forslag vedrørende rydning af bærbuske på sydsiden af Hovedgaden 29 og plantning af græs i stedet blev vedtaget. Næste forslag om forbud mod opsætning af foderbræt og udkastning af foder til fugle (og andre dyr) (tilføjelse) på grund af faren for rotter blev vedtaget.

Næste forlag om ”Leg på svalegangen er ikke tilladt” blev ikke vedtaget. Endelig blev forslaget om ”Det er ikke tilladt at stille møbler og cykler på svalegangene” ikke vedtaget.

Valg af afdelingsbestyrelse med tre medlemmer blev ikke gennemført, idet ingen beboere stillede op. Anne Marie Ilsøe blev genvalgt som kontaktperson. Ligeledes blev der heller ikke valgt repræsentant og suppleant til FAS Sektion Nord. Repræsentant for Skræppebladet Peter H Stampe blev genvalgt, og der blev ikke valgt nogen suppleant.

Der blev debatteret en mængde emner under eventuelt, som er spændende og meget relevante, og de kan læses udførligt i referatet på hjemmesiden.
Dernæst blev mødet lukket, hvor dirigenten takkede for god ro og orden.

Afdelingsmøde Drejergården

30 stk. to- og trerums (62,8 og 87,5 m2) boliger i toetagers byggeri.
12 stk. et- og torums ungdomsboliger.
24 stk. to-rums ældrevenlige boliger (60 m2).

Huslejestigning på 0 %.
Gennemsnitlig husleje på 865 kr. pr. m2.

Adresse:
Hovedgaden 36-43 samt 29, 8220 Brabrand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-06 Oktober side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data