Afd. 8: Det går godt i Drejergården

Afdeling 8 – Drejergården

Afdelingen har stadig ingen bestyrelse

Tekst Peter Stampe, foto Bo Sigismund

Der var et godt fremmøde i afdelingen, og der var en fin stemning fra starten af. Kontaktperson Anne Marie Ilsøe bød velkommen til afdelingsmødet.
Jesper Pedersen blev valgt som dirigent, og mødet gik i gang.

Serviceleder Sebastian Askøe aflagde beretning om, hvad der var sket i afdelingen. Det var mest af alt en teknisk gennemgang af, hvad der var sket i afdelingen.

Her kan nævnes, at der er repareret udvendige trapper og plads; smurt hængsler på vinduer hos samtlige beboere; kedler og varmeveksler udskiftet i løbet af året. Nedløbsrør og tagrender udskiftet, og udskiftet gulv i selskabslokaler, hvor vi holder møde, pga. vandskade.

Budget
Dernæst var det Susanne Wittings opgave at forelægge årsregnskabet for 2017 samt indstille budget for 2019 til godkendelse. Begge dele blev gennemført meget effektivt, pædagogisk og med en mænge detaljer, som ligger ud over dette referat. Budgettet for 2019 blev vedtaget enstemmigt.

Herefter kom turen til indkomne forslag. Det første forslag vedrørende rydning af bærbuske på sydsiden af Hovedgaden 29 og plantning af græs i stedet blev vedtaget. Næste forslag om forbud mod opsætning af foderbræt og udkastning af foder til fugle (og andre dyr) (tilføjelse) på grund af faren for rotter blev vedtaget.

Næste forlag om ”Leg på svalegangen er ikke tilladt” blev ikke vedtaget. Endelig blev forslaget om ”Det er ikke tilladt at stille møbler og cykler på svalegangene” ikke vedtaget.

Valg af afdelingsbestyrelse med tre medlemmer blev ikke gennemført, idet ingen beboere stillede op. Anne Marie Ilsøe blev genvalgt som kontaktperson. Ligeledes blev der heller ikke valgt repræsentant og suppleant til FAS Sektion Nord. Repræsentant for Skræppebladet Peter H Stampe blev genvalgt, og der blev ikke valgt nogen suppleant.

Der blev debatteret en mængde emner under eventuelt, som er spændende og meget relevante, og de kan læses udførligt i referatet på hjemmesiden.
Dernæst blev mødet lukket, hvor dirigenten takkede for god ro og orden.

Afdelingsmøde Drejergården

30 stk. to- og trerums (62,8 og 87,5 m2) boliger i toetagers byggeri.
12 stk. et- og torums ungdomsboliger.
24 stk. to-rums ældrevenlige boliger (60 m2).

Huslejestigning på 0 %.
Gennemsnitlig husleje på 865 kr. pr. m2.

Adresse:
Hovedgaden 36-43 samt 29, 8220 Brabrand 
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt