Leder

Venter. Venter. Venter

Der er sat fokus på de såkaldte udsatte boligområder. Hvad vil den nye regering gøre?

Foreløbig har den indfriet tre løfter til de borgerlige partier.
I udsatte boligområder må kun 30 procent af børnene i daginstitutioner være af ikkevestlig baggrund.
Børn af ikkevestlige forældre skal sendes i børnehave, når de fylder et år, for at sikre, at de lærer at tale ordentligt dansk. Et drastisk indgreb i forældrenes rettigheder.

Endelig skal det være muligt at dumpe efter 0. klasse, hvis børnene ikke taler godt nok dansk.

Al erfaring viser, at forvirring og usikkerhed omkring mindre børns sprog skaber rodløshed for resten af deres liv.
Naturligvis skal indvandrerbørn lære at tale dansk, men det skal være som tosproglige. Ellers får de identitetskrise. Det kan kun betegnes som dårlig integration.

Forvirring og usikkerhed omkring mindre børns sprog skaber rodløshed for resten af deres liv

Til gengæld venter vi spændt på den nye boligminister, Kaare Dybvad.

Han har lagt ud med at love, at der i København vil blive bygget tilstrækkeligt med boliger, som almindelige mennesker kan betale. Politibetjenten og jordemoderen nævnes som eksempler.

Det er et løfte, som socialdemokratiske politikere kommer med, når de tiltræder.

Da Ritt Bjerregaard i sin tid tiltrådte som overborgmester, gav hun det samme løfte, men der er intet sket.
Derimod skal ikke mindst i Århus rives gode boliger ned.

Hvordan skal der så blive flere billige boliger?

Folkepensionister kommer langt ned i køen, også selv om de har knoklet hele deres erhvervsaktive liv

Aarhus Kommune har indført en fleksibel udlejning til adskillige afdelinger af boligforeninger, hvor folk med arbejde eller studerende kommer langt frem i køen til ledige lejligheder.

På den anden side kommer folkepensionister langt ned i køen, også selv om de har knoklet hele deres erhvervsaktive liv. Langt fra alle, men mange folkepensionister, er faktisk velhavende og resursestærke.
Er det den måde, der skal skaffes boliger til politibetjente og jordemødre på?

Der er således langt fra socialdemokratiets gamle slogans ”om plads til ” og ”gode boliger” til alle.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-06 Oktober side 3 forsiden af magasinet 2019-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data