Gratis husleje i september til tre afdelinger i Brabrand Bolig­forening

Beboerne i Toveshøj, Odinsgård og Højriisparken kan se frem til en særlig økonomisk lettelse i september måned, hvor de ikke behøver at bekymre sig om huslejeudgifter

Af Elsebeth Frederiksen

Den glædelige nyhed blev annonceret direkte til beboerne gennem en mail fra boligforeningen:

I 2023 vedtog regeringen en lov om inflationshjælp til at nedsætte huslejen. Landsbyggefonden har nu i juni 2024 besluttet at tildele huslejenedsættelse til flere boligorganisationer, som står overfor økonomiske udfordringer. Din afdeling er heldigvis en af dem.

Vi er glade for at kunne meddele, at din boligafdeling har modtaget inflationshjælp i form af et tilskud til huslejen, hvilket betyder, at du ikke skal betale husleje for september måned.

Det er vigtigt at bemærke, at du stadig vil skulle betale for el, vand, varme og andre tillægsydelser som sædvanligt.

Formanden for Toveshøj, Anett S. Christiansen, udtalte sig om nyheden: ”Det er en kærkommen støtte for vores beboere, især dem der står overfor økonomiske udfordringer. Det kommer virkelig til at lette byrden for dem.”

Hvad er inflationshjælp?

I februar 2023 indgik regeringen en aftale med flere partier om at implementere inflationshjælp til beboere i den almene boligsektor. På det tidspunkt var inflationen i Danmark på et historisk højt niveau, hvilket satte mange danskeres økonomi under pres.

Højriisparken på Brabrand Hovedgade, er en af de tre afdelinger, hvor beboerne slipper for at betale husleje i september.

Siden aftalen har der været arbejdet på at udvikle en model til at fordele de afsatte 350 millioner kroner fra Landsbyggefonden retfærdigt. Hovedfokus har været at sikre, at pengene når ud til de boligafdelinger, der har mest behov for støtte, uden at det går ud over beboernes adgang til andre vigtige støtteordninger.

Vigtigt at bemærke:

Det er vigtigt at understrege, at Brabrand Boligforening ikke har nogen indflydelse på den model, som regeringen har valgt til at udbetale inflationshjælp. Deres rolle er udelukkende administrativ og baseret på oplysninger fra Landsbyggefonden.

Hvis du undrer dig over, hvorfor din boligafdeling ikke er inkluderet i inflationshjælpen, kan du finde flere oplysninger om kriterierne for tildeling på Landsbyggefondens hjemmeside.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data