Ghettoaftalen blev diskuteret på mange beboer­møder

Selv afdelinger, som ikke er på listen, havde det som tema

Til afdelingsmøderne i september blev Folketingets ghettoaftale diskuteret. Den var ikke en del af dagsordenen, men blev ofte berørt under beretningen fra foreningsbestyrelsen. I Søvangen havde en beboer følgende kommentar:

”Der er lagt op til ekspropriering i den almene sektor. En ekspropriering, som kun Landsbyggefonden og dermed almene beboere skal finansiere. Altså en lang række tiltag og angreb på lejere. En sådant angreb ville aldrig overgå boligejerne.”

”Der opfordres derfor til at deltage i en demonstration, der er arrangeret den 29/9 i Aarhus. Det kan få store konsekvenser for os lejere i form af tvangsflytninger, og her er der ikke garanti for tilsvarende billige boliger. Nedrivninger af blokke kan påvirke hele Brabrand Boligforenings økonomi.”

I Odinsgård havde de lavet en udtalelse, som også er bragt i dette nummer af Skræppebladet, men i de fleste afdelinger blev det ved snakken, men man opfordrede altså til at støtte Almen Modstands demonstration den 29. september. I Holmstrup høstede Annette Knight bifald, da hun sagde, at hvis folk presses ind til byen, bliver det næste ”Vi river Århus ned”. Der var også bifald til Søren Løkkegaard, da han klagede over manglende cykelstier i Gellerup.
”Det er, som om vi cyklister skal fungere som trafikreguleringer,” sagde han.

Gellerup og Toveshøj

På afdelingsmøderne i Gellerup og Toveshøj, som vi skrev om i sidste blad, blev foreningsbestyrelsens beretning nærmest suspenderet og kom til at handle om ghettopakken. Her gik bølgerne højt, og mange udtrykte deres vrede og frustration over Folketingets og byrådets ghettoplaner. Her blev dog ikke vedtaget en udtalelse, men direktør Keld Laursen lovede, at Brabrand Boligforeningen ville kæmpe for, at der ikke skulle rives blokke ned. De har en alternativ plan, som de vil præsentere for boligminister Ole Birk Olesen.

Her på Skræppebladet vil vi selvfølgelig følge op med nyheder om ghettoaftalen.


Protest mod nedrivninger af gode almene boliger i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Vedtaget på beboermøde i Afd. 1, Odinsgård, lørdag 22. september 2018.

Beboerne i Brabrand Boligforenings afdeling 11, Odinsgård, protesterer imod regeringens såkaldte ghettoplan samt Aarhus Byråds beslutning om nedrivninger af ca. 1000 gode almene boliger – en beslutning, der er taget uden at forhandle med eller spørge boligforeningerne. Det er en tilsidesættelse af beboerdemokratiet.

Byrådets beslutning med stemmetallene 29 mod 2 er en tyrannisk opførsel overfor den del af byens borgere, der har valg at bo alment. Byrådet burde føre en politik, der samler byens borgere. Det er ikke byrådets opgave at splitte byens borgere, men at sikre, at vi alle har samme demokratiske vilkår og muligheder.

Byrådet har, med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen, besluttet en politik, der vil tvinge Aarhus’ borgere ud af gode almene boliger og favorisere meget dyre luksusboliger blandt andet på Aarhus Ø, som mange af os ikke kan betale, men som vi heller ikke ønsker at bo i.

Byrådet løser ingen problemer med nedrivninger og tvangsflytninger. Problemerne sidder ikke i betonen.

Politikken betyder også, at man belaster klimaet unødigt. Byggeriet er en af de største klimasyndere og står samlet set for 40 % af Co2-udledningen, som nedrivningerne og erstatningsbyggeri vil bidrage voldsomt til.

Nedrivningerne skal finansieres med midler fra Landsbyggefonden. Disse penge er indbetalt af lejerne fra de almene boliger, som skal sikre, at man over tid kan renovere gamle bygninger til tidssvarende boliger. I Odinsgård planlægger vi en energioptimering af afdelingen med vedvarende energi som solceller og jordvarme.
Vi ønsker at støtte klimaet og samtidigt at sænke udgifterne til husleje, vand og varme.

Hvis pengene skal bruges, som regeringen og byrådet i Aarhus påtænker, vil vi ikke få vores energirenovering, da der ingen midler er til det. Vi bliver sat bag i køen.

Vi forlanger, at borgmester Jacob Bundsgaard respekterer beboerdemokratiet, som vi har i de almene boliger, og indleder en ordentlig, respektfuld dialog med bestyrelserne i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, så vi opnår en klimavenlig bæredygtig udvikling med attraktive boliger for alle befolkningsgrupper.

Odinsgård siger NEJ til flere nedrivninger – drop nedrivningsplaner og lad Aarhus Vest blomstre op som et mangfoldigt demokratisk boligområde for alle, uanset kulturelle forskelle, og med mange både private og kommunale arbejdspladser.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-07 November side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2018-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Odinsgård vedtager udtalelse
  Ghettoaftalen blev diskuteret på mange beboer­møder
 • demon­stration mod ghettoaftale
  Ghettoaftalen blev diskuteret på mange beboer­møder
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data