Covid-regler brugt ved tre ur­afstem­ninger i Brabrand Bolig­forening

Ved vigtige beslutninger kan beboerne høres ved en urafstemning, hvor de kan stemme ja eller nej

På trods af corona og forsamlingsforbud har beboerne i Skovgårdsparken og Holmstrup denne vinter været i stand til at træffe beboerdemokratiske beslutninger. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi boligministeren har haft udstedt et midlertidigt sæt regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe coronasituationen gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at følge de normale regler på området.

I en boligforening skal en urafstemning nemlig normalt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Det betyder, at en urafstemning ikke kan besluttes efter de almindelige regler, fordi der i flere afdelinger ikke har kunnet holdes afdelingsmøder på grund af corona.
Med de nye coronaregler kan foreningsbestyrelsen i stedet vedtage at sende en beslutning til urafstemning i en boligafdeling.

Holmstrup har stemt to gange

Det har under coronaen foreløbig været relevant at holde urafstemninger tre gange i Brabrand Boligforening. To af gangene har det været hos beboerne i Holmstrup, fordi der i september var forslag om en huslejestigning på 2,6 procent. Lovgivningen slår fast, at ved en stigning over to procent så skal beboerne høres, derfor valgte boligforeningen med kort varsel at holde en urafstemning blandt beboerne i Holmstrup. Huslejestigningen blev vedtaget.

I uge 49 skulle holmstrupperne igen til stemmeurnerne. Denne gang skulle beboerne tage stilling til, om de ville have individuelle tv-aftaler eller indgå en ny kollektiv aftale, og om det så skulle være med Stofa eller gennem antenneforeningen. Det blev ja til en kollektiv aftale med antenneforningen.

Skovgårdsparken

Sidst i januar i år har beboerne i Skov­gårdparken ligeledes været i stemmeboksen for at tage stilling til, hvorvidt afdelingen fortsat skal have en kollektiv tv-aftale. Hvis dette besluttes skal, det også afgøres hvem, der skal være udbyder på anlægget.
Resultatet af afstemningen foreligger først, efter at Skræppebladet er gået i trykken.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar side 6
i sektionen Tema: Corona og beboerdemokrati

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data