Covid-regler brugt ved tre urafstemninger i Brabrand Boligforening

Ved vigtige beslutninger kan beboerne høres ved en urafstemning, hvor de kan stemme ja eller nej

Af Helle Hansen. Arkivfoto Jens Skriver

På trods af corona og forsamlingsforbud har beboerne i Skovgårdsparken og Holmstrup denne vinter været i stand til at træffe beboerdemokratiske beslutninger. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi boligministeren har haft udstedt et midlertidigt sæt regler om, hvordan beboerdemokratiet skal fungere, så længe coronasituationen gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at følge de normale regler på området.

I en boligforening skal en urafstemning nemlig normalt besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Det betyder, at en urafstemning ikke kan besluttes efter de almindelige regler, fordi der i flere afdelinger ikke har kunnet holdes afdelingsmøder på grund af corona.
Med de nye coronaregler kan foreningsbestyrelsen i stedet vedtage at sende en beslutning til urafstemning i en boligafdeling.

Holmstrup har stemt to gange
Det har under coronaen foreløbig været relevant at holde urafstemninger tre gange i Brabrand Boligforening. To af gangene har det været hos beboerne i Holmstrup, fordi der i september var forslag om en huslejestigning på 2,6 procent. Lovgivningen slår fast, at ved en stigning over to procent så skal beboerne høres, derfor valgte boligforeningen med kort varsel at holde en urafstemning blandt beboerne i Holmstrup. Huslejestigningen blev vedtaget.

I uge 49 skulle holmstrupperne igen til stemmeurnerne. Denne gang skulle beboerne tage stilling til, om de ville have individuelle tv-aftaler eller indgå en ny kollektiv aftale, og om det så skulle være med Stofa eller gennem antenneforeningen. Det blev ja til en kollektiv aftale med antenneforningen.

Skovgårdsparken
Sidst i januar i år har beboerne i Skov­gårdparken ligeledes været i stemmeboksen for at tage stilling til, hvorvidt afdelingen fortsat skal have en kollektiv tv-aftale. Hvis dette besluttes skal, det også afgøres hvem, der skal være udbyder på anlægget.
Resultatet af afstemningen foreligger først, efter at Skræppebladet er gået i trykken.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt