Afd. 2: Stort flertal for renove­ringen af Søvangen

Beboerne kan nu se frem til huslejestigninger på op til 25 %

108 husstande var mødt frem til mødet den 6. april, og Laden var næsten fuld, da der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde for Søvangens beboere. Skræppebladet var der selvfølgelig også, og jeres udsendte fandt et bord bag i lokalet. Ved bordet sad nogle beboere, som alle havde boet der i en længere årrække. Et ægtepar havde endda boet der i over 30 år.
Det store fremmøde skyldtes, at beboerne skulle stemme ja eller nej til renovering af afdelingen.
Mødet var sat til at slutte klokken 21, men da der var mange spørgsmål, endte mødet med at gå over tid. Det var de fleste glade for, da de så havde tid til at få besvaret deres spørgsmål.

Hvad er renoveringen?

Projektleder ved Brabrand Boligforening Birgitte Dal lagde ud med et langt indlæg om renoveringen. Bagefter kunne beboerne stille spørgsmål.
Der var mange. Der var en del spørgsmål om råderetten til køkkener, som bliver ophævet grundet aftale med Landsbyggefonden. Birgitte Dal forklarede også, at når man kan købe mange køkkener ind ad gangen, så får man rabat. Så afdelingen sparer på den måde penge.

En del var også interesserede i at høre mere om genhusning. Beboerne i blokkene skal nemlig blive boende under renoveringen. En ung studerende ville vide, hvordan hun kunne læse om dagen, hvis der hele tiden er larmende håndværkere. Her var svaret, at der ville blive indrettet nogle steder, for eksempel i beboerhuset, hvor beboerne kan opholde sig om dagen.

Der var også spørgsmål til huslejestigninger, som på papiret ser voldsomme ud. Faktisk stiger den månedlige husleje op til 25 %.

Det er ret voldsomt, lød det fra nogle beboere i afdelingen, som har boet der i en længere årrække.
”Jeg er glad for, at der skal renoveres, da afdelingen trænger til det,” sagde en af beboerne bagerst i lokalet.

Urafstemning

Nogle beboere var godt forberedt og havde taget vedtægterne med. Her står, at beboerne har ret til en urafstemning, hvis 25 % af de fremmødte stemmer for det.
Derfor blev der inden afstemningen om renoveringen også stemt om, hvorvidt der skulle være en urafstemning i stedet. Et af argumenterne for en urafstemning var, at beboere, som ikke havde mulighed for at komme til mødet på grund af arbejde, børn osv., stadig ville kunne være med til at bestemme.
Det endte med et snævert nej fra beboerne, da 161 stemte nej og 48 ja. Dermed havde kun 22.9 % stemt ja.

Afstemningen

Nu kunne beboerne komme i gang med at stemme. Det blev et overvældende ja, nok til overraskelse for nej-sigerne, der troede, de var flere.

Stemmerne fordelte sig sådan:

  • 170 stemte ja
  • 41 stemte nej
  • 2 stemte blankt
  • 1 stemme blev erklæret ugyldig

Terrassedøre

Der var en afstemning til sidst, som handlede om placeringen af terrassedøren ud til altanen. Her var et flertal enige om, at den skulle blive, hvor den er nu.
Efter en lang aften kunne beboerne tage bussen hjem og vente. Men de kommer nok ikke til at vente længe, for ifølge planen skal renoveringen begynde i 2023.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data