Leder

Lys langt ude

af Helle Hansen, ansvarshavende redaktør

Umiddelbart inden Skræppebladet gik i trykken, blev det meddelt, at der sker en forlængelse af alle corona­restriktionerne foreløbig frem til den 28. februar. Men med erfaringerne fra det seneste år med corona er det nok naivt at tro, at foråret kommer til at forløbe helt, som det plejer, når vi endelig når frem til det.

I boligforeningens mange afdelinger fortsætter livet selvfølgelig på trods af corona, men langt de fleste beboeraktiviteter er midlertidig indstillet, og beboerdemokratiet har i mange af afdelingerne valgt at slå op i banen og udskyde eller ligefrem aflyse møder, viser en rundskrivning, Skræppebladet har lavet.

Udviklingsplanen hænger stadig over hovederne på beboerne i de syv blokke i Gellerup, som i snart to et halvt år har levet med truslen om tvangsflytning, hvis deres hjem bliver jævnet med jorden. Den 5. februar finder det første møde i flere måneder sted mellem boligforeningens formand og borgmesteren.

I Skræppebladets decembernummer skrev vi, at Boligministeriet har slået fast, at de beboere, der har boet længst i Gellerup, har førsteret til genhusning i tomme lejligheder i afdelingen, hvis de ønsker det. Aarhus Kommune var i første omgang ikke indstillet på at efterleve den regel. Først så sent som den 19. januar i år har kommunen i et brev til boligforeningen accepteret, at det er ancienniteten, der gælder.

Flytninger kommer først til at ske, hvis et beboermøde godkender ny helhedsplan

Et ønske i foreningsbestyrelsen om at sætte en frivillig intern genhusning i Gellerupparken i gang er foreløbig ikke blevet til noget. I stedet er administra­tionen begyndt at skrive rundt til beboerne i de udpegede blokke. Boligforeningen vil gerne i dialog med beboerne og have en indledende snak om, hvor beboerne helst vil flytte hen. Selve flytningen kommer først til at ske, når – og hvis – et beboermøde godkender den kommende helhedsplan.

At det er afgørende, at der foreligger en godkendt helhedsplan, før nedrivningerne kan sættes i gang, viser en spritny afgørelse i beboerklagenævnet i en sag fra Bispehaven, hvor der er planer om at nedrive seks blokke. Planerne på den anden side af Ringvejen er så langt, at beboerne i Bispehaven er blevet sagt op. Men denne opsigelse er i princippet ikke lovlig, siger Beboerklagenævnet i en sag, der blev afgjort torsdag den 28. januar. Det er, fordi beboerne i Bispehaven aldrig har stemt om og godkendt en helhedsplan på et afdelingsmøde. Desværre for beboerne i Bispehaven viser det sig, at de har klaget for sent – i hvert fald i første omgang. Der er nemlig en frist på fire uger for at klage. Men den klagefrist overvejer beboerne at klage over, for som de siger: ”En ulovlig beslutning bliver ikke lovlig, fordi en frist ikke er overholdt”.

Efter den nuværende plan skal beboerne i Gellerupparken stemme om afdelingens nye helhedsplan inden sommerferien. Tiden vil vise, om det bliver et ja eller et nej. Hvis det bliver det sidste, er det sandsynligt, at det bliver Brabrand Boligforenings repræsentantskab, der skal bestemme, om der skal rives blokke ned i Gellerupparken eller ej.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt