Afd. 22: I Sonnes­gården skinner solen altid

Afdeling 22 – Sonnesgården

Stort fremmøde og god stemning til afdelingsmødet

I det flotte forårsvejr var der stor diskussionslyst. Som administrationschef Susanne Witting også bemærkede, skinnede solen ’som sædvanlig’ i Sonnesgården.

I Sonnesgården skinner solen virkelig altid – og hvis den ikke gør, har vi en kulisse, vi kan opstille – her er nemlig mange kreative sjæle.

Økonomien ser fin ud, og der er en misundelsesværdig god forrentning af formuen, hvilken jo er et særsyn i dag. Både på grund af de mange penge, der samlet set forrentes i Brabrand Boligforening – og dygtighed.

Det betyder meget i forhold til at kunne holde huslejen nede, at der er så mange beboere, der laver et kæmpemæssigt arbejde, bl.a. i forhold til have og rengøring af arealer, fortovet ikke mindst. Tak til dem.
Der blev stillet en forespørgsel om forsikringsdækning, når vi udfører frivilligt, ulønnet arbejde. Der var lidt usikkerhed om, hvordan vi er stillede – og Susanne Witting lovede, at dette ville blive afklaret og formidlet videre.

Frivillige til havedag

Der er stadig plads til flere, der kan give en hånd med i det daglige, herudover er der havedag den 30. april kl. 9.30, hvor der er forskellige opgaver, som man kan melde sig til. Der serveres frokost for den, der laver arbejdet (tilmelding kræves dog – og drikkelse medbringes af den enkelte).

Johannes Faghtmann fra afdelingsbestyrelsen holdt et interessant oplæg om, hvad det vil sige at bo i en almen boligforening og reglerne omkring dette.

Arkivfoto: Sonnesgården

Forslag

Der var indkommet tre forslag vedrørende a) lys på fællesarealerne, b) parkering på fællesarealerne og c) stemmeproceduren.
Der var mange argumenter for og imod de emner, der var bragt i forslag.

Lys på fællesarealerne

Afdelingsbestyrelsen havde foreslået, at lys på ’de sydlige’ fællesarealer blev genetableret med de nuværende lamper. Det vil være en dyr affære at få reetablet belysningen, hvad enten der laves nye lyskilder – eller de eksisterende repareres. Og resultatet behøver ikke blive særligt fremragende. De fleste fandt derfor, at de eksisterende lyskilder – især lyset fra altangangene – er tilstrækkelige, og forslaget blev nedstemt.

Parkering på fællesarealerne

Parkeringspladserne er forbeholdt beboerne og folk, der har et ærinde hertil. For at modvirke, at parkeringspladserne bliver misbrugt, var forslaget, at biler, der er parkeret på arealet udover 24 timer, skulle registreres med en seddel i forruden. Det blev påpeget, at det ville blive for svært at administrere, og da vi foreløbig kun sjældent har problemer med at finde parkeringspladser, blev forslaget nedstemt.

Stemmeproceduren

Der var et forslag om, at stemmeproceduren blev ændret, så beboerne selv kan bestemme, om der stemmes på en, to eller tre personer til afdelingsbestyrelsen. Argumentet imod dette forslag var især, at risikoen for et ’kup’ er større, hvis vi ikke stemmer på det antal, der var brug for at få ind i bestyrelsen. Forslaget blev nedstemt.

Orientering

Afdelingsbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der står for udsmykning af fælleshuset. Der bliver åbnet op for tilgang til denne gruppe.

Rigtigt mange beboere er aktive i at planlægge jubilæumsfesten den 2. juli, og der er plads til flere hjælpende hænder. Men det er lige så vigtigt at deltage i festen og bidrage til en gode stemning.

Der hænger en fjernbetjening til fjernsynet i en boks i det lille lokale i Fælleshuset – for endevæggen i vinduespartiet , hvor der er adgang til at tænde og slukke, søge kanaler og regulere lydstyrken. Nøglerne til vore lejligheder kan åbne boksen. Der hænger i øvrigt et opslag i foyeren om, hvem vi kan henvende os til, hvis der er problemer med fjernsynet – og der hænger også en vejledning ved fjernsynet.

I løbet af sommeren skal males plankeværk (rensning for alger og efterfølgende maling).

Nedsættelse af grupper

Der blev fremført en ros over indkaldelsen til at deltage i planlægningen af jubilæet – og at det vil være dejligt, hvis der også fremover bliver åbnet op for deltagelse i forskellige arbejdsgrupper, som afdelingsbestyrelsen nedsætter, så vi alle – nye som gamle beboere – har mulighed for at melde os. Det er via arbejdsgrupperne, man lærer sine naboer at kende!

Det blev nævnt, at der har været mange syge i vinter – og der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der var en sammenhæng mellem dette og varmeanlægget, der gør knuder.

Der gøres et stort arbejde for at holde duer og måger væk. En beboer fortalte, at hun satte en bambuspind i jorden og en tom sodavandsdåse ovenpå, som løste problemet hos hende.

Der lød som sædvanlig et nødråb i forhold til at overholde reglerne omkring affaldssorteringen. Og at vi giver hjemmehjælpere eller andre, der bærer vores affald ud, besked om reglerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-03 Maj side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 9:30: Havedag
  Afd. 22: I Sonnes­gården skinner solen altid
 • Jubilæumsfest
  Afd. 22: I Sonnes­gården skinner solen altid
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data