Afd. 22: Det frivillige arbejde er stærkt i Sonnes­gården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Ingen huslejestigning i midtby-afdelingen

Næsten uanset hvad der foregår, er der stor tilslutning i Sonnesgården, og dette beboermøde kunne da også omtrent fylde lokalet. Keld Albrechtsen var dirigent, og formand Ib Frandsen aflagde beretningen. Den kom ind på mange vigtige emner som varmesagen, kommende driftssamarbejde, ny terrasse og tak til de mange aktive beboere – og til serviceleder Jan, som er rask og tilbage. Der har været mange nye beboere indflyttet i perioden.

Bent Lund omtalte aktiviteterne: Det frivillige arbejde er stadig stærkt – men det er desværre et dårligt æbleår! Desuden korte indlæg fra Grethe Pedersen og Keld Green. Sonja havde til gengæld et længere indlæg om, hvad det vil sige at være beboer i Sonnesgården, hvilke ansvar og kompetencer der er til rådighed – et stærkt og stadig bedre samarbejde, og her er der ”højt til loftet”.

Hanne Hansen forelagde forslag, som blev vedtaget.

Hanne Hansen forelagde forslag, som blev vedtaget.

Budgettet

Budgettet kom ud med nul huslejestigning og blev naturligvis vedtaget. Antennespørgsmål kan ofte få et møde til at tage tid; her var forslaget bare godt forberedt, og efter en kort debat vedtoges tilbuddet fra Stofa med 109 stemmer mod 8.

Hanne Hansen havde indsendt et forslag om hækkenes højde i stueplan – og bestyrelsen anbefalede ligeledes en højde på 1 meter og 20 cm. Det blev vedtaget med 78 stemmer imod 4; 33 undlod.
Ib Frandsen, Sonja Delfs og Finn Kejser blev valgt med hhv. 102, 104 og 94 stemmer; 1.-suppleant Erik Poulsen fik 94. Jan Svaneby genopstillede ikke og blev behørigt takket.

Under eventuelt blev nævnt belysning, cykelskure, fortove, græs, grill og gæsteværelser. Og som altid var der hygge og fortæring bagefter. Det gode liv i Afdeling 22 fortsætter, og til næste år har det varet i 15 år.

Sonnesgårdens bestyrelse: Bagest f.v. Finn Kejser, Ole Møller, Ib Frandsen, Inge Pedersen, Sonja Delfs. Forrest f.v.. Erik Poulsen (1.-supp.), Jens Kragsnæs, Johannes Faghtmann.

Sonnesgårdens bestyrelse: Bagest f.v. Finn Kejser, Ole Møller, Ib Frandsen, Inge Pedersen, Sonja Delfs. Forrest f.v.. Erik Poulsen (1.-supp.), Jens Kragsnæs, Johannes Faghtmann.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data