Afd. 22: Et fredeligt beboermøde

Afdeling 22 – Sonnesgården

Forslag om asfaltering af vejstrækning blev nedstemt

Af Kirsten Hermansen
fra boligforeningens referat,
som kan ses i sin helhed på boligforeningens hjemmeside

85 af 124 beboere i Sonnesgården var mødt frem til et fredeligt beboermøde i fælleshuset, og alt var helt, som det plejer, og som altid med et pænt fremmødetal.

Formandens beretning
Fra formand Uffe Adelørns beretning bringes her et uddrag, taget fra boligforeningens referat:

På en af Storm P`s tegninger sidder to mænd på en bænk i en park, og den ene siger: ”Det er blevet en tosset verden, vi lever i!” og den anden svarer: ”Nej, verden er den samme. Det er os, der er tossede!”
Men lad os så sige, at det er en turbulent tid i BB for tiden. Ingen tvivl om, at der vil ske store ændringer hos og i vor administration, men pt. kan vi vel egentlig kun vente og se, hvad der vil ske.

Et ømt punkt er sikkert kørevejen til vest-afdelingen: Nogle har med interesse fulgt, at bestyrelsen i samarbejde med vor inspektør og en entreprenør foretog en afskridtning af kørevejen fra den asfaltbelagte første del og til parkeringspladserne i vest-delen.

Som det fremgår af vor dagsorden, har bestyrelsen ikke fremsat forslag om asfaltering af det sidste stykke kørevej, men vi har drøftet forskellige muligheder for oprettelse af denne. Herunder også eventuel asfaltering.

Der er ikke truffet nogen form for beslutning, men der er indhentet tilbud på asfaltering! Skulle det vise sig, at et flertal ikke ønsker asfaltering af det sidste stykke kørevej, så er den løsning ude af betragtning, og bestyrelsen vil så arbejde videre på at finde en anden brugbar løsning for oprettelse og vedligehold af kørevejen!

Beboerforslag blev afvist
Et fremsat forslag om asfaltering af kørevej, som blev omtalt i formandens beretning, blev efter grundig debat og efterfølgende afstemning afvist med et stort flertal.

Valg
Fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter var på valg: Jan Svaneby, Emmy Hartvig, Ib Frandsen, Torben Klixbull og Lars P. Jacobsen

Emmy ønskede ikke genopstilling, og nye kandidater blev Sonja Delfs og Johs Faghtmann.

Bestyrelsen i Sonnesgården blev:
Uffe Adelørn
Vivi Rasmussen
Ib Frandsen
Jan Svaneby
Knud Brogaard
Torben Klixbull
Sonja Delfs
Suppleanter:
Johs Faghtmann
Lars P. Jacobsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Uffe Adelørn, næstformand: Ib Frandsen, kasserer: Vivi Rasmussen – disse tre er også repræsentantskabsmedlemmer!
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt