Afd. 22: Et fredeligt beboer­møde

Afdeling 22 – Sonnesgården

Forslag om asfaltering af vejstrækning blev nedstemt

85 af 124 beboere i Sonnesgården var mødt frem til et fredeligt beboermøde i fælleshuset, og alt var helt, som det plejer, og som altid med et pænt fremmødetal.

Formandens beretning

Fra formand Uffe Adelørns beretning bringes her et uddrag, taget fra boligforeningens referat:

På en af Storm P`s tegninger sidder to mænd på en bænk i en park, og den ene siger: ”Det er blevet en tosset verden, vi lever i!” og den anden svarer: ”Nej, verden er den samme. Det er os, der er tossede!”
Men lad os så sige, at det er en turbulent tid i BB for tiden. Ingen tvivl om, at der vil ske store ændringer hos og i vor administration, men pt. kan vi vel egentlig kun vente og se, hvad der vil ske.

Et ømt punkt er sikkert kørevejen til vest-afdelingen: Nogle har med interesse fulgt, at bestyrelsen i samarbejde med vor inspektør og en entreprenør foretog en afskridtning af kørevejen fra den asfaltbelagte første del og til parkeringspladserne i vest-delen.

Som det fremgår af vor dagsorden, har bestyrelsen ikke fremsat forslag om asfaltering af det sidste stykke kørevej, men vi har drøftet forskellige muligheder for oprettelse af denne. Herunder også eventuel asfaltering.

Der er ikke truffet nogen form for beslutning, men der er indhentet tilbud på asfaltering! Skulle det vise sig, at et flertal ikke ønsker asfaltering af det sidste stykke kørevej, så er den løsning ude af betragtning, og bestyrelsen vil så arbejde videre på at finde en anden brugbar løsning for oprettelse og vedligehold af kørevejen!

Beboerforslag blev afvist

Et fremsat forslag om asfaltering af kørevej, som blev omtalt i formandens beretning, blev efter grundig debat og efterfølgende afstemning afvist med et stort flertal.

Valg

Fire afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter var på valg: Jan Svaneby, Emmy Hartvig, Ib Frandsen, Torben Klixbull og Lars P. Jacobsen

Emmy ønskede ikke genopstilling, og nye kandidater blev Sonja Delfs og Johs Faghtmann.

Bestyrelsen i Sonnesgården blev:
Uffe Adelørn
Vivi Rasmussen
Ib Frandsen
Jan Svaneby
Knud Brogaard
Torben Klixbull
Sonja Delfs
Suppleanter:
Johs Faghtmann
Lars P. Jacobsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Uffe Adelørn, næstformand: Ib Frandsen, kasserer: Vivi Rasmussen – disse tre er også repræsentantskabsmedlemmer!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-09 November side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data