Afd. 22: Lille overskud i Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Afdelingen vedtog regnskab og fik orientering om afdelingens tilstand

Tekst og foto af Elsebeth Frederiksen

Ca. 70 beboere var mødt op til beboermøde i Sonnesgården. Der var ikke valg til bestyrelsen, så det var et relativt kort møde. Formand Ib Frandsen kom i sin beretning ind på, at informationsniveauet mellem bestyrelsen og beboerne er blevet bedre, efter at man er begyndt at udsende nyhedsbreve til beboerne.

Man har udskudt at lægge nyt gulv i gæsteværelserne, da det skønnes, at de gamle kan holde en del år endnu. Der har været lidt problemer med, at porten lukkede for langsomt, og folk udefra, som ikke har noget at gøre i Sonnesgården kunne nå at komme ind, hvis en beboer er gået ud. Det er nu ordnet.

Der er forhandlet med Stofa, og man har dermed fået sat prisen for en lille tv-pakke ned fra 142 til 99 kr. om måneden.

Bestyrelsen har besluttet, at elevatorservice i fremtiden skal foretages af BB Service, da deres tilbud er bedre, og ligeledes deres service. Her kunne Ib Frandsen fortælle, at BB Service’s responstid, hvis nogen sidder fast i elevatoren, er på en halv time, mens det hos Kone kunne vare op til tre timer, hvis der ikke befandt sig en servicebil i området.

Der stemmes ja til regnskabet.

Der stemmes ja til regnskabet.

Organisationsændringer
Jan Hansen har tidligere været vicevært i afdelingen, men nu har han fået titlen ”serviceleder”. Det er dog de samme funktioner, han udfører. Ib Frandsen forsikrer, at ændringerne ikke kommer til at påvirke afdelingen på nogen måde, og at det heller ikke går ud over huslejen.

Formand for boligforeningen Keld Albrechtsen forklarer, at man har lavet ændringerne til glæde for beboerne og for at sikre en mere effektiv drift, og at beboerne forhåbentligt indenfor kort tid kan se det.

Meget dyr kaffemaskine
Ib Frandsen fortalte, at man ved at gennemgå gamle aftaler havde fundet ud af, at man havde brugt alt for mange penge på leje af kaffemaskinen i fælleshuset. Det løb op på 20.000 om året plus 5000 for service, og det er alt for meget. Så nu har de opsagt aftalen med firmaet og leder efter en ny leasingaftale hos et andet firma.

Vandproblemer på tagterrassen
Der har været problemer med vand, der siver ned til underboerne. Det vil blive lavet, når vejret er til det. Det bliver en lidt dyr affære, som kan komme op på ca. 200.000, men IB Frandsen lover, at det kommer til at ske uden huslejestigninger for beboerne.

På tagterrassen har man også opsat otte blomsterkummer, dog kan den ene ikke bruges lige nu, da der ligger en and og ruger på sine æg. Så den skal selvfølgelig have lidt fred til det.
Id Frandsen slutter sin beretning med at sige tak til bestyrelsen og alle de frivillige, som gør et stort arbejde, for at vi kan trives og have det godt, her hvor vi bor.

Lille overskud i afdelingen
Administrationschef Susanne Witting redegjorde også for afdelingens regnskab.

Der er i afdelingen et overskud på 75.000. Det skyldes blandt andet et fald i udgifter til el i fællesarealer og fælleshus, men en af grundene til, at overskuddet ikke er højere, er lavere renteindtægter end året før. Regnskabet blev godkendt af beboerne.

Ny repræsentant til Skræppebladet
Der skulle ikke vælges ny bestyrelse, men da det tidligere medlem af redaktionen, Ib Helm-Pedersen, er flyttet, skulle der vælges et nyt. Her faldt valget på Elsebet Nørgaard, som selv er fritidsskribent.

Vi glæder os her på Skræppebladet til samarbejdet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt