Afd. 22: Afdelingsmøde i afdeling 22, Sonnesgården

Afdeling 22 – Sonnesgården

Mødet var lidt af et tilløbsstykke

Tekst Elsebet Nørgaard – Arkivfoto (kun online) af Elsebeth Frederiksen

Der er stor tilfredshed blandt beboerne i Sonnesgården, fordi der foregår så mange ting, og at vi bor et så dejligt sted med gode og hjælpsomme naboer. Og det afspejles i antallet af fremmødte på det halvårlige afdelingsmøde med repræsentanter fra Brabrand Boligforening.

Keld Albrechtsen var – også sædvanen tro – en oplagt dirigent, mens Keld Laursen sørgede for, at, at mikrofonen blev bragt frem og tilbage under diskussionerne. En rolle, som han med rette pointerede, at han var god til!

Beretningen vedtaget
Afdelingsformand Ib Frandsen ind-
ledte med afdelingsbestyrelsens beretning vedrørende de problemstillinger, der har været taget hånd om det seneste halve år – samt fremtidige tiltag – som eksempelvis tag, parkering, lys, vand og varme.

Alles tanker blev rettet mod serviceleder Jan Hansen, der er savnet i afdelingen, med håb om en snarlig bedring. Desuden rettede Ib en tak til René Ballegaard, der er afløser for Jan, og til de mange beboere, der giver en hånd i hverdagen. Rigtig mange har hjulpet og laver et kæmpearbejde.

Regnskab godkendt
Administrationschef Susanne Witting gennemgik regnskabet. Afdelingen har et pænt overskud. Det store frivillige arbejde, der laves i afdelingen, er i høj grad med til at holde udgifterne nede. I vores afdeling er der ikke store tab ved fraflytninger, men disse tab dækkes mellem alle afdelinger – og der arbejdes med forskellige ideer for at forebygge og nedbringe disse udgifter, der opstår pga. misligholdelse af det lejede.

Ny hjemmeside
Brabrand Boligforening har oprettet en ny hjemmeside, der er lettilgængelig. Dette er omtalt i februarnummeret af Skræppebladet. Og der kommer information til den enkelte om muligheden for log in til ’Min side’. Brabrand Boligforening har desuden fået en Facebookside.

Besøg i afdelingen af RealDania
Under eventuelt blev nævnt, at RealDania har haft kontakt med afdelingen og beset den for at få ideer til fremtidigt seniorbyggeri i Danmark. RealDania var meget begejstrede (se i øvrigt artiklen herom andetsteds i dette nummer). Som en afledt effekt har Danmarks Radio besøgt Sonnesgården og bragt ni minutters indslag i TV og radio.

Kort nyt:

 • Ved sidste fællesspisning blev der trukket lod om pladserne. Og succesen bliver gentaget!
 • Nogle misteltene har selvsået sig i lindetræerne ved gæstehuset. De må naturligvis ikke berøres eller fjernes – men man må gerne stille sig under og vente på at blive kysset!
 • Vi har fået nye haveborde – og de holdes ikke sammen af gaffatape!
 • Vær opmærksom på, at vi har gratis udlån af børnesenge, stole, foldemadrasser og gæstesenge (se opslagstavlen ved servicelederen).
 • Fliserne vil blive rettet op, så de kan forceres uden problemer – også med kørestole og rollatorer.
 • Der er bestilt rensning af tagrender – men det efterlyses, at der gøres et forsøg på at stoppe de små floder, der driver ned ad betonvæggene på altangangene.

Affald:

 • Tyggegummi og cigaretskodder skal smides i de krukker, der er stillet op. Nogle morer sig med forsøg på at ødelægge elevatoren. Det koster alt sammen penge og tid at rette op på.
 • Husholdningsaffaldet skal i de sorte affaldsposer, og de skal ikke fyldes mere, end de er lette at smide i skakten! Husholdningsaffaldet må ikke smides i containeren til ’restaffald’.
 • Bent Lund fortæller om bl.a. en kedel med tilhørende kogedel, der er smidt i skakten, solidt indpakket i avispapir – og som har sat affaldssugeren ud af funktion. Igen mange, mange timers – ulækkert – arbejde med ødelagte poser – og unødige omkostninger…
 • Der er netop opsat spionkameraer, så Kjeld Green kan følge med i affaldssorteringen fra sin seng, hvis nogen forbryder sig mod reglerne. De penge er givet GODT ud, så vi kan få løst problemet. Så tak til Kjeld!
  Moralen er den, at det koster rigtig megen tid og rigtig, rigtig mange penge, når vi ikke følger reglerne! Vi skal være opmærksomme på, at får vi hjælp fra andre, så skal de instrueres i reglerne.

Der er 15-års jubilæum i Sonnesgården den 2.6.2018. Der er nedsat et jubilæumsudvalg – og vi håber på et brag af en fest!

PS: OK Det var en forsinket aprilsnar det med overvågningskameraerne!


Forslag

Der forelå tre forslag, der alle blev vedtaget med stort flertal:

 • fra 1.1.2018 stiger leje af fælleshuset fra 300 kr. til 400 kr. pr. døgn.
 • fra 1.1.2018 stiger udleje af gæsteværelserne fra 100 kr. til 150 kr. pr. døgn.
 • en præcisering af oplysningerne vedrørende besøgende hunde og rygeregler i Beboerhåndbogen.Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt