Leder

Mister beboerne indflydelse?

Af Bo Sigismund

I Brabrand Boligforening er der stor bredde, geografisk, socialt og aldersmæssigt, og måske er det ved at være tiden, hvor en generation afløses af en anden. Selv seniorafdelingerne oplever beboerudskiftning. Så er det også på tide at være opmærksom på at fastholde en fælles identitet, for uden den vil al beboerindflydelse risikere at blive splittet og svækket. Der er megen dynamik og en effektiv administration – men helt ned i hver enkelt lejlighed må vi slå det fast, at vi er fælles om, hvad der sker, og ikke være tilfredse, bare vi selv slipper for ubehagelige nye tiltag.

Som sædvanlig er det afdeling 4 og 5, der står med de største sager. Her kommer alle til at lære, at nøjagtig information, uendelig tålmodighed og overbevisende resultater er nødvendige betingelser for ikke at miste tilliden. I den lille skala – og andre steder – ser man, at småirritationer og personlige trakasserier kan skade fællesskabet og derfor den tillid, som både bestyrelser, ansatte og beboere ikke kan undvære.
Beboerne i en almen boligafdeling er ikke bare lejere. Forskellen er blandt andet muligheden for at være medbestemmende om såvel økonomi som vilkår og miljø i bred forstand. Den mulighed for at engagere sig rækker langt ud over mere eller mindre begrundet kritik – og i den sidste ende kan den bruges til at opbygge både offentlig opmærksomhed og politiske resultater.

Og i den anden ende – ude på Rytoften 2 – er der fart på. Alle vil gerne yde et fint arbejde. Foreningsbestyrelsen følger med i hæsblæsende fart. Store beslutninger kommer til høring og beslutning på beboermøder. Tid er penge, og effektivitet er en dyd. Servicekoncepter og procedurer dokumenteres omhyggeligt. Men den unge familie A, den ensomme hr. B og den mangeårige beboer enkefru C har ofte kun driftens folk at tale med, og de har travlt, men løser her også en meget stor formidlingsopgave. Og her er nøglepunktet: Tilhørsforhold og beboeridentitet. Det vil være meget uheldigt, hvis vi med tiden bare lejer boliger ud via Århusbolig og glemmer foreningens identitet og fællesskab. Resultatet kan blive ligegyldighed. Og det vil være skadeligt for den kraft, der er nødvendig for at være en organisation, der arbejder bevidst, fremtidsrettet, politisk og socialt.

Alle græsrødder, beboervalgte, aktiviteter, ansatte og vi på Skræppen har her den samme og meget vigtige interesse.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt