Lederen

Erfaringer skal bruges

Forandringer sker, når du begynder at blande dig.

Citat af Carl Scharnberg.

Langt størstedelen af vore beboere nøjes med at bo her og ytrer sig kun meget lidt. Men som læser af Skræppebladet er man allerede et skridt videre med sin interesse og på vej til at tænke: Hvad ændrer sig, og kunne noget være bedre? Hvor er jeg henne i alt det her? Bevidsthed er første skridt til deltagelse.

Det samme gælder i andre dele af vores forening. Alene at det er en forening, skulle åbne gode muligheder for dialog, kritik og udveksling af erfaringer. Beboermøderne er et eksempel, men det er jo ofte kun en til to gange om året. Afdelingsbestyrelserne er tilgængelige i forbindelse med deres møder, men det er meget lidt, at den mulighed bliver brugt. Driften har den daglige kontakt med beboerne og opsamler megen viden – men den viden udnyttes ofte for lidt.

Administrationen er meget fjern i forhold til beboernes dagligdag, når man først er flyttet ind (eller ud). Forenings­besty­relsen arbejder med de overordnede emner og kan heller ikke kende hjørner og kroge i afdelingerne, med mindre de direkte bliver inddraget. Beboerne får masser af tilbud om orientering. Men er det nok at svare på tvivlsspørgsmål og at prøve at imødegå utilfredshed?

Det er gammel viden, at for at finde noget nyt og ukendt er det er fordel at vide, hvad der er kendt i forvejen. Man kan også lære af sine forsøg – både de vellykkede og de fejlslagne – men der er stort behov for at få skabt noget evaluering og kritik af de mange nye tiltag og elementer i vores organisation, som vi møder i de seneste år.

Kernen i det her er, at der ligger store ressourcer af viden uudnyttet hen. I forbindelse med Helhedsplanen tager alle kræfter fat, for opgaven er enorm. Men forandringer kommer til os hele tiden. Nogle gange udefra, nogle gange fra oven. Men de berørte beboere og ansatte bør opleve, at de ved at blive inddraget får gjort sig til en del af processen. Det er altid rart at tænke på, at ens mening blev hørt, og at ens indsats gav resultat. Skræppebladet er et af midlerne, og vi står nærmest og tripper for at få sat mere fart på inddragelse af alle vore gode kræfter.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-04 Maj/juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-04 Maj/juni side 2 forsiden af magasinet 2016-04 Maj/juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data