Lederen

Den almene boligsektor er fællesskab

Det er sjældent, at der er nogen politiker, der ser boligafdelinger og vores dagligdag som noget, man kan lære af. Det er ærgerligt. Nævn den almene boligsektor, og hvem tænker ikke problemer? For de borgerlige ser det ud, som at vi er selve problemet. I øvrigt er holdningen som oftest, at vi repræsenterer en sygelig tilstand, der skal behandles, og så er der endda tvivl om, hvorvidt tilstanden overhovedet lader sig kurere. Er vi bare et nødvendigt socialt onde eller en social skraldebøtte?

Den tænkemåde er usund. For politikerne, fordi grundlaget for deres planer og beslutninger bliver mangelfuldt. For beboerne, fordi de ikke fortjener at blive set ned på eller set som et problem. Sådan opstår megen frustration og resignation. Vi kender det jo godt, nemlig hvis vores (berettigede) utilfreds­hed eller vores (velmente) forslag intet fører til. Når den situation bliver forstørret op til kommunens eller statens niveau, bliver det bestemt ikke bedre, men måske mere tydeligt.

Her hos os er den politiske modstander bare usynlig. Der er helt givet kræfter, der er årsag til vores problemer eller skaber forhindringer for vores ideer, men de er ikke til stede her. Vi mærker dem, og det er ærgerligt, at vi ikke kan møde dem offensivt, men altid skal forsvare os.
Vanskeligheden er at få formuleret os, så vi bliver hørt og forstået.
Beboere og beboervalgte må til at finde, formulere og fremføre de styrker og ideer, som vi kan bruge som redskaber til at forbedre vores verden. Det er spild af tid kun at skælde ud. Kritik skal der altid til, men vores nutidige danske samfund er skabt af mennesker, der realiserede deres styrke, som igen stammede fra fællesskabet.

Begyndelsen er at tale sammen. Kende hinanden, forstå den lille og store verden sammen og motivere hinanden for at udrette noget. Det er ofte noget, man gør i en ny afdeling, og der er kommet mange aktiviteter og meget godt beboerliv ud af det. Det giver fælles identitet. Altså – hvis vi kan få samlet vores mange gode ideer og kræfter, kan vi også blive en boligpolitisk faktor. Det er der brug for. Politik er andet end partier og spindoktorer, og den almene boligsektor skal ikke være offer, men en handlende kraft.
Den vokser fra græsrødderne, det tager tid, det tager energi; men det kan bygges op og blive solidt. Lad os få nogle gode diskussioner.

Vi er, afdeling for afdeling, dem, der både kender og kan forandre den virkelighed, vi møder i vores dagligdag. Her er udgangspunktet for alle, der vil være med. Al samfundsmæssig udvikling er skabt af mennesker, der handler, og grundlaget for den almene boligsektor er fællesskab.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-01 Februar side 2 forsiden af magasinet 2016-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data