Kolofon

Skræppebladet februar 2016

ISSN 0906-267X
Dortesvej 35A., 8220 Brabrand
E-post:redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august.
Oplag: 5500 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på:
abonnement@skraeppebladet.dk
Skræppebladet trykkes på
100% dansk genbrugspapir.

Redaktion:
Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. 2)
Ole Vad Odgård (suppleant) Tlf. 89 93 12 38 (afd. 2)
Elsebeth Frederiksen Tlf. 41 42 87 92 (afd. 4)
Helle Hansen (ansvh. redaktør) Tlf. 40 71 86 75 (afd. 4)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Elin Krogh Tlf. 26 15 22 14 (afd. 8)
Winnie Sehested Tlf. 40 61 81 19 (afd. 10)
Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. 11)
Ib Helm-Petersen Tlf. 40 36 48 25 (afd. 22)
Hans Nikolajsen Tlf. 28 74 79 03 (afd. 23)
Louise Hemdorff Tlf. 82 43 18 47 (afd. 26)

Redaktionssekretær:
Elsebeth Frederiksen, tlf. 41 42 87 92
mail: redaktiossekretaer@skraeppebladet.dk
Tegner:
Jesper Ankjær
Internet:
Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Korrektur:
Niels Sørensen, tlf. 41 57 88 83
Tryk:
CS Grafisk

Indlæg sendes til redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Sidste frist for aflevering af stof til marts-nummeret 2016:
fredag den 26. februar 2016 kl. 13.00.

Forsiden: På besøg i Bronzealdervænget
Foto af Bo Sigismund.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt