Kolofon

Skræppebladet nr. 3 – maj 2023

ISSN 0906-267X
Kontor: Kollektivbyen,
Gudrunsvej 78, 3, 8220 Brabrand
E-post: redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Hjemmeside: skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året.
Oplag: 5700 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på: abonnement[AT]skraeppebladet[DOT]dk

Kom med i redaktionen: Henvend dig til redaktionsekretær, et redaktionsmedlem, eller stil op på dit afdelingsmøde.
Indlæg sendes til
redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Redaktør:

Redaktørteam: Jens Skriver og Helle Hansen
Ansvarshavende redaktør dette nummer: Jens Skriver

Redaktion:

Laurits Bloch, tlf. 53 70 16 03 (afd. 2)
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Ingrid Kristiansen, tlf. 24 67 23 37 (afd. 4)
Jens Skriver, tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Peter Stampe Tlf. 60 62 12 86 (afd. 8)
Anders Nielsen, tlf. 31 27 21 09 (afd. 11)
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30 (afd. 31)
Erik Gravesen, tlf. 40 98 82 78 (ikke-bolighavende)
Frivillige redaktionsmedlemmer :
Ulrik Dorph-Hansen, tlf. 26 29 36 64 (afd. 6)

Redaktionssekretær:
Elsebeth Frederiksen, tlf. 42 95 63 18
redaktionssekretaer[AT]skraeppebladet[DOT]dk

Layout, grafik og internet:
Ulrik Dorph-Hansen, tlf. 26 29 36 64
Illustrationer Creative Fabrica

Korrektur:
Niels Sørensen, niels[DOT]nscript[AT]gmail[DOT]com
Tryk: CS Grafisk. På miljøvenligt papir

Tjek også Skræppebladet på
facebook.com/skraeppebladet

Forsiden:

Forsidefoto Ulrik D-H fra jubilæumsdag.

Deadline Skræppebladet:

Fredag klokken 10.00
9. juni (udkommer 22. juni)

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-03 Maj side 30 forsiden af magasinet 2023-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data