Hvad var det nu, der blev stemt hjem på repræsentantskabsmødet den 29. maj?

Hvordan går det med visionsudvalget?

Tekst Lene Olm – arkivfoto (kun online) af Bo Sigismund

På repræsentantskabsmødet i maj blev det vedtaget, at der skulle nedsættes et udvalg, som skulle forberede tanker og idéer til decentraliserede driftscentre i Brabrand Boligforening.

Forslaget blev stemt hjem med et meget stor flertal, men på grund af mødets mange og vigtige emner blev det ret sent. Dette betød, at forslagsgiverne ikke fik den fornødne tid til at redegøre for forslaget og dets betydning for boligforeningen.

Arkivfoto.

På trods af at det blev et maratonmøde, var de fleste opmærksomme hele tiden.

Heraf følger naturligt, at ingen i administrationen og repræsentantskabet, bortset fra de personer, der har arbejdet med forslaget, ved, hvad det indebærer. Det giver nødvendigvis mange tanker ude i afdelingerne og administrationen.

Indkaldelse til møder
Lige før sommerferien indkaldte administrationen til møderækker hen over efteråret. Her er afdelingerne sat sammen med andre afdelinger, med hvem de måske kunne tænkes at indlede et for dem nyt driftscentersamarbejde. Der kan i processen ske justeringer i sammensætningen, da der ikke på nuværende tidspunkt er fuldt overblik over afdelingernes standpunkter.

Med valg af ordet driftscentersamarbejde er der lagt op til muligheden for et mere omfattende samarbejde end blot driftssamarbejde. De nye centre tænkes at være afdelingsstyrede, så det fremover er afdelingerne, der tager beslutninger i forhold til driften af de enkelte afdelinger.

Hvordan tør vi så foreslå det?
Jo – alle undersøgelser og den opsamlede viden, der er om området, viser, at når det er afdelingerne selv, der tager beslutningerne, opnås herigennem ikke blot engagement og ejerskab, men også muligheden for en lokalt forankret stabil udvikling.

Forslaget lød oprindeligt på decentralisering af driftscentre, men forslaget rækker langt ud over en effektiv og fornuftig drift. Alle de beslutninger, som må tages af afdelingsbestyrelserne i forbindelse med oprettelsen af centrene, giver muligheden for et styrket beboerdemokrati. Sådan har ønsket været siden pejlemærkerne i Muusmann-rapporten. Øget og styrket beboerdemokrati i boligforeningen er vigtigt, så det handler først og fremmest om en kulturomlægning, der sikrer dette.

Med de væsentlige beslutninger, der fremover skal træffes af de beboervalgte, er det af allerstørste vigtighed, at de er klædt på til denne store opgave. Vi kommer til at tale om behovet for kurser og anden form for uddannelse, hvor temaerne passer til de beslutningsområder, der skal behandles i den forbindelse.

Nye driftscentre
På driftsmøderne i efteråret vil der blive redegjort for muligheder og sammensætning af driftscentrene. Alle tankerne drejer sig om, hvordan man kan gøre det bedre og nemmere for vores beboere, og hvor service og kvalitet er i højsædet. Hvis vi alle tager fat, er det begyndelsen til et dynamisk beboerdemokrati, der kan udvikle sig i Brabrand Boligforening.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt