Leder

Visioner

Af Bo Sigismund

Beboere og boligorganisationer står snart overfor en politisk ide, der tyder i retning af at styre hele vores almene boligsektor fra Finansministeriet, og det kan blive til en alvorlig økonomisk og social trussel. Vi ved, hvordan kommunerne holdes i meget stramme tøjler, og det er det kvælerhalsbånd, der også er tiltænkt os, vores drift og vores forvaltning.
En ny driftsbekendtgørelse vil pålægge boligorganisationerne at udarbejde detaljerede driftsplaner, som skal indsendes, vurderes og kontrolleres af udenforstående. Og en tanke om direkte statslån udenom kreditinstitutionerne vil kunne give finansministeren et stærkt økonomisk redskab til at stramme vores boligøkonomi. Umiddelbart lyder det som en underlig tanke af ministeren. Statslån må jo være under demokratisk kontrol!

Men det er svært at undgå mistanken om, at regeringen ikke vil den almene boligsektor noget godt – og at omstændelig styring og detaljeret kontrol vil være en udgift til revisorer og konsulenter, som beboerne i sidste ende er udset til at skulle betale. Samtidig betyder et krav om at spare 200 kroner om måneden på huslejen, at der let kan blive udsigt til forringelser af serviceniveauet.

Planerne er blevet til på et skrivebord og uden at tage hensyn til det virkelige, daglige liv i en boligafdeling. Det giver de politikere, der er vores modstandere, pokker i, og derfor er det på tide, at vi selv finder ud af modforholdsregler. Udfordringen ligger i at finde vores egne løsninger og så at sige finde de lavthængende frugter. Udnytte de lokale muligheder og de fælles interesser. Og det kræver, at beslutningstagerne bliver udrustet med viden og handlemuligheder. Det vil blive mere krævende at være beboer og bestyrelsesmedlem. Men den udvikling er ikke nødvendigvis noget dårligt.

Lige nu diskuterer afdelingerne driftsfællesskaber, og det vil blive et tema på beboermøder og bestyrelsesmøder. Hvordan det skal ende med at se ud i praksis, må vokse frem lokalt. En beslutning, der skal forslå noget og give udbytte, må nødvendigvis være baseret på viden. Den almene boligsektor bygger på ideer om fællesskab og lokal selvforvaltning. Her findes noget, som vi alle i vores organisation og vores afdelinger kan udvikle og få udbytte af, og det er en kraft, der vil blive mere og mere brug for. Vi skal holde fast i, at det er beboerne selv, der skaber livsstilen i de boligafdelinger, vi har valgt at flytte ind i.

Og vi må udvikle politiske alliancer, der kan stå imod de trusler, vi er oppe imod.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt