Magasinet 2007-09 November: Afdelingerne

Læs artiklerne:

Afd. 1: Velkommen til aktiviterne

Velkommen til aktiviterne i sidste halvdel af 2007. Kom og vær med i Klub Hans Broge

Så er den mørke tid over os og det er tid til at hygge os indendøre. Sommeren 2007 har nok efterladt et savn af solskinstimer, men det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Så lad os koncentrere os om, det der muligt, nemlig at skabe nogle hyggelige samværsstunder resten af året. Jeg har sammensat en kalender, som også skulle kunne interessere den mandlige del af afd

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 1: Hvad sker der i afdeling 1?

Lidt fra afdelings­bestyrelsen

De fem i afdelingsbestyrelsen og suppleanten mødtes d. 1. oktober og konstituerede sig med Asger som formand og undertegnede som næstformand. Der blev som sædvanlig talt om stort og småt: En ny vaskemaskine er på vej til Udsigtens vaskeri, og med nogen forsinkelse er der stillet stillads op ved blok B, så brystningerne endelig kan blive malet Nogle beboere på Udsigten klager over fugtproblemer og invasion af bænkebidere.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 2: Novembertilbud i Søvangen

Foredrag v/ Børge Nielsen

Børge kommer og fortæller os om det gamle Brabrand. Det foregår onsdag d. 7. nov. kl. 19.00, Entré: 20.00 kr. Der kan købes kaffe/te, øl og vand. døren åbnes kl.18.30 Vi fortsætter med "onsdagshygge" i november, det er den 14. og 28. november kl. 19.00 til 22.00. Døren åbnes kl. 18.45 Vi beklager det ikke er blevet annonceret i folderen, men det er et nyt forsøg der er "opstået"

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Søndags­cafe og fællesspisning

Søndagscafé Den 18. nov. kl.14.00 - 16.30 Kaffe / te og kage, 20.00 kr. Øl og vand kan også købes på stedet. Der er adgang for alle beboere i Søvangen. Det er tilladt at have gæster med. Fællesspisning Torsdag d. 22. nov. kl. 18.00, døren åbnes kl. 17.30. ribbenssteg med rødkål, brune og hvide kartofler og sovs ris à la mande kaffe el. te.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Søvangen

Afd. 3: Nyt fra afdelingen

Nye på posterne og meget mere

Som I har kunnet læse i sidste nummer, er afdelingsbestyrelsen i afd. III igen fuldtallig, endda med et redaktionsmedlem i Skræppebladet og suppleant. Efter beboermødet har der været livlig mødeaktivitet for afdelingsbestyrelsens medlemmer. Først et konstituerende møde, siden møder med medlemmer fra forskellige dele af administrationen vedrørende renoveringen samt 'afdelingens almindelige tilstand'. Med hensyn til affaldshåndteringen - eller måske snarere den manglende - forsøger vi os i første

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 4: Nyt fra gellerup pensionistklub

Fine aktiviteter

Først skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at gøre vores, Løvspringstur til Spøttrup, til en dejlig tur, vi havde det flotteste vejr, man kan tænke sig. Vi fik noget rigtig god og veltilberedt mad god betjening, og så havde vi en god lokalkendt guide med på en rundvisning i området. Efter endt rundtur eftermiddagskaffe med boller og lagkage gik turen så tilbage

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 5: Juletur til Krusmølle ved Åbenrå

Mulighed for indkøb ved grænsen den 6. december 2007

Afgang kl. 8.00 fra parkeringspladsen Edwin Rahrs Vej 8. Første stop er Uldum Kro, hvor vi får morgenbuffet. Derefter går turen mod grænsen, hvor der er ca, 2½ times ophold ved Otto Duborg og Pøedtz, hvor der er mulighed for at købe frokost og gøre indkøb. Efterfølgende afgang mod Krusmølle ved Åbenrå, hvor vi bliver modtaget af en fortæller, der beretter om møllens historie. Så er der kaffe, kage

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Toveshøj

Afd. 23: Afdelings­møde i Skovhøj

Fredeligt møde med kampvalg

Mødet indledes med en kort præsentation af de fremmødte, Bo Sigismund blev valgt som ordstyrer, og startede mødet med at oplæse dagsordnen. Derefter skulle der fremlægges beretning fra bestyrelsen. Den fremlæggelse stod formanden Benny Pedersen for. Beretningen blev fremlagt, og der blev påpeget et enkelt problem, som der var meget debat om, men ingen endegyldig løsning, men ellers blev beretningen godt modtaget, og der var ikke flere kommentar.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Skovhøj Debat-omtale
Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data