Magasinet: 2007-09 November

Mest læst
Læs mere

Pynt og puder - lys og lue - snor og sko

På holmstrup Mark vokser dunhammer, som kan bruges til mange formål

Langs søerne på Holmstrup Mark er der en høj bevoksning med siv og rør. Dette er let at opleve for beboerne i afdeling Toveshøj, Bronzealdervænget, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård, for der er kun få skridt fra hver afdelingen til naturområdet, der ligger som et grønt bælte mellem Edwin Rahrsvej og Jernaldervej. Dekorative kolber Der er ikke kun siv og tagrør i den såkaldte rør-sump langs søerne.

Magasinet 2007-09 November Artikler
Holmstrup, Thorsbjerg
Læs mere

Et sikkert tegn på efterår

Syvstjernen ses på efterårshimmelen

Har man en gang lært Syvstjernen at kende, vil man altid kunne finde den igen, bortset fra at der mange steder er så meget lysforuring, at den bliver ret uklar. Nu befinder den sig om aftenen på himmelen i nordøst. Syvstjernen er i virkeligheden en åben stjernehob, der i det hele indeholder omkring 500 stjerner. Med det blotte øje ses seks til ni stjerner. I en håndkikkert danner de

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Tusindvis til Eid-fest i Gellerup

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere
Gellerupparken

Spillet om Nordgårdskolen

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken politik
Læs mere
Gellerupparken

Lidt af Gellerups ånd er forsvundet

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken
Leder

Leder

Skræppe­bladet har valg-mundkurv

Det er yderst sparsomt med politiske oplysninger i Skræppebladet op til et valg. I vore vedtægter står der i §7 om indlæg bl.a. følgende: "Eksterne valgpolitiske indlæg optages ikke i det umiddelbart før et valg udkommende nummer." Alligevel er der politik i det kommende nummer af Skræppebladet, som beboerne kan finde i deres postkasse omkring 1. november. Bladet indeholder interviews med politisk aktive personer med interesse og udtalelser omkring

Magasinet 2007-09 November Leder
Holmstrup, Hasselager Leder • politik
Artikler
Læs mere

Lidt af Gellerups ånd er forsvundet

Trine Blicher Folmer har sammen med sin campingvogn taget foreløbig afsked med gellerup. Med sig har hun taget lidt af ånden i Gellerup­parken. En ånd hun vil bruge de næste tre måneder på at analysere

"Idéen med mit projekt er fange stemningen i Gellerupparken," siger arkitektstuderende Trine Blicher Folmer. I forbindelse med sit afgangsprojekt har Trine boet i en måned midt i Gellerup i en campingvogn, som mange af beboerne efterhånden har vænnet sig til. Specielt børn og unge kigger jævnligt forbi for at få en snak. I løbet af måneden har Trine talt med et bredt udsnit af Gellerupparkens beboere

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Et anderledes politisk landskab

På bjørnbakkernes tid var betingelserne anderledes.

I slutningen af 1800-tallet var de politiske spilleregler anderledes, end dem vi kender i dag. Valgene til folketinget foregik i enkeltmandskredse, og afstemningerne var offentlige. De valgte rigsdagsmænd fik ingen løn Valgene skete egentlig ikke efter ideologi, men efter om kandidaten kom fra by eller land. Byboerne og de fåtallige godsejere stemte på højre. Alle på landet stemte på venstre, der repræsenterede alle landboere fra velhavende gårdmænd til den

Magasinet 2007-09 November Artikler
politik • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Spillet om Nordgårdskolen

Byrådet vi lukke skolen, men der er mange protester. Endelig afgørelse sker i byrådet i november Den store folkeskole midt i Gellerupparken skal lukkes når skoleåret er forbi. Det mener 28 af de 31 århusianske byrådsmedlemmer. Men mange århusianere, bl.a. forældre og lærere er af en helt anden opfattelse. Senest har en meningsmåling fra Rambøll vist, at 42 % af århusianerne er imod lukning af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. Den 12.

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken politik
Læs mere

Flere læser nyheder på skræppens blog

Seneste nyt fra beboernes nærområder får flere til at klikke sig ind på skræppe­bladet

Vi fortsætter forsøget med at samle op på helt dugfriske nyheder fra beboernes nærområder på Skræppebladets blog, som er en særlig del af beboerbladets hjemmeside. På Skræppebladets blog er der korte input om det, der rører sig lige nu og henvisninger til, hvor du kan læse mere. I den seneste måned er der tilføjet over 100 nye indlæg. Nordgårdskolen og helhedsplan Den enkeltsag, som har fyldt mest på bloggen

Magasinet 2007-09 November Artikler
Flere afdelinger debat
Læs mere

Gys og gæk

Om novembers traditioner: Halloween, Alle Helgen og Mortens Aften

November er måneden for fejring af to helligholdelser med vidt forskellig baggrund og indhold. "Halloween" som i nutidig form er med amerikanske traditioner, og "Mortens aften" som har historiske rødder i social samvær efterfulgt af en kirkelig festdag. I deres oprindelse har de fælles ligheder i begrebet tro. Dæmonernes nat I Rougsø Herred på Søndre Djurs, tæt op ad Randers Fjord, rejser en granbevokset bakke "Svends Høj" sig op

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Stolt over at bo i Gellerup

Interview med en aktiv figur i afdeling 4

"Goddag, jeg hedder Mohammed. Jeg kommer fra Gellerup," siger 23-årige Mohammed Hawa med stolthed i stemmen, når han skal præsentere sig for nogen første gang. Mohammed er for nylig blevet valgt bestyrelsen i en yderligere to-årig periode i Brabrand Boligforening Afdeling 4, Gellerupparken. Mange føler sig lidt flove over at sige, de bor i Gellerup, mener Mohammed. Men det skal de slet ikke være. "Da jeg

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Et sikkert tegn på efterår

Syvstjernen ses på efterårshimmelen

Har man en gang lært Syvstjernen at kende, vil man altid kunne finde den igen, bortset fra at der mange steder er så meget lysforuring, at den bliver ret uklar. Nu befinder den sig om aftenen på himmelen i nordøst. Syvstjernen er i virkeligheden en åben stjernehob, der i det hele indeholder omkring 500 stjerner. Med det blotte øje ses seks til ni stjerner. I en håndkikkert danner de

Magasinet 2007-09 November Artikler

Den nye borgerportal

Bliv præsenteret på den nye borgerportal i Århus Vest og få arrangementer ind i kalenderen

Til skoler, foreninger, institutioner, biblioteker med tilknytning til Århus Vest. Som I muligvis ved, får Århus Vest (endelig) sin borgerportal her i efteråret. I den forbindelse får vi brug for jer - ligesom I sikkert også får brug for os. Portalen henvender sig til alle i postnumrene 8220 og det meste af 8210 (afgrænses mod øst af Finnebyen). Der er et beboertal på ca. 30.000 århusianere, der vil få

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Mindst fire til fem nyheder om ugen

Den nye borgerportal for Århus Vest er gået i luften

Den 25. oktober åbnede den nye borgerportal for Århus Vest www.aarhusvest. dk. Den bringer originale nyheder, portrætter og interviews og skal være områdets vindue til verden, så nyheder kan komme meget hurtigt frem. Ambitionen er at lægge mindst fire til fem nyheder på portalen om ugen. Bag projektet står fællesrådene i området og boligforeningerne. Ti borgerjournalister står klar til at eftersøge nyheder og tage mod henvendelser fra beboerne.

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Pynt og puder - lys og lue - snor og sko

På holmstrup Mark vokser dunhammer, som kan bruges til mange formål

Langs søerne på Holmstrup Mark er der en høj bevoksning med siv og rør. Dette er let at opleve for beboerne i afdeling Toveshøj, Bronzealdervænget, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård, for der er kun få skridt fra hver afdelingen til naturområdet, der ligger som et grønt bælte mellem Edwin Rahrsvej og Jernaldervej. Dekorative kolber Der er ikke kun siv og tagrør i den såkaldte rør-sump langs søerne.

Magasinet 2007-09 November Artikler
Holmstrup, Thorsbjerg
Læs mere

Gellerup kan bidrage med meget til det øvrige samfund

En snak med Rabih Azad-Ahmad, der ved siden af meget andet er blevet medlem af byrådet

Rabih blev i sin tid landskendt som formand for Multikulturel Forening. Det er han stadig, selv om der ikke er så meget tid til den, som der har været, men foreningen afholder fortsat aktiviteter. Foruden byrådsarbejdet har han faktisk også fuldtidsarbejde ved Retshjælpen i Gellerup og som juridisk rådgiver for Folkeinformation. Desuden sidder han i afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken Den 31-årige Rabih kom til Danmark i 1989 og har i

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken politik
Læs mere

Julehjælp

Nyt fra beboerrådgivning

Bladene falder, mørket tager til - vinteren står for døren. Med vinterens kommen nærmer også julen sig og ikke for alle familier er denne højtid og tiden op til den kun præget glæde og forventning. I Beboerrådgivningen har vi mulighed for at give julehjælp gennem vores samarbejde med Egmont Fonden. Her har enlige mødre/fædre med børn mulighed for at få en mindre økonomisk håndsrækning til afholdelse af

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Ungdomspolitiker fra »Det Ydre Gellerup«

Sikkerhedsvagt, it-studerende, hjemmeværnsmand og politisk aktiv efter fem år i Danmark

Senan Ali er født i det nordlige Irak, hvor turkmenerne udgør cirka 12 % af befolkningen. Et mindretal, der blev forfulgt af Saddam Hussein, da Senan sammen med familien flygtede til Danmark som 16-årig. Det er fem et halvt år siden, og Senan har levet efter sin egen strategi om at lære mest muligt på kortest mulig tid. I dag bor han i Viby, men han er ofte i

Magasinet 2007-09 November Artikler
politik
Læs mere

Fed ferie i globus1

Sjove efterårs­aktiviteter med samvær og idræt

"Fed Ferie" var overskriften på en lang række tilbud til børn og unge i efterårsferien. Det var fede aktiviteter, som man kunne blive alt andet end fed af, og de foregik flere forskellige steder i og omkring Gellerupparken. I GLOBUS1 var der sjove aktiviteter med idræt, fællesskab og bevægelse de fem hverdage i efterårsferien. Rådmand Flemming Knudsen er glad for det store program med tilbud

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken
Læs mere

Nye i redaktionen - plads til flere

Skriv til andre beboere om det, der interesserer dig. Bliv frivillig

Velkommen til nye folk i Skræppebladets redaktion. Det er dejligt at se opbakningen til forenings- og beboerbladet. Forhåbentlig får både nye og gamle redaktionsmedlemmer et frugtbart udbytte, ligesom alle læsere og beboere sikkert vil sætte pris på de nye kræfter. Men der er stadig plads til flere i redaktionen. Du kan blive tilknyttet redaktionen, eller du kan blive frivilligt redaktionsmedlem, hvor du indkaldes til redaktionsmøder og inviteres til at

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Tusindvis til Eid-fest i Gellerup

Muslimsk fasteperiode afsluttet med fest og samvær

Massevis af muslimer fejrede, at ramadanen var overstået. Mandag den 15. oktober var der fest og tivoli i Gellerup, hvor over 1.300 børn fik udleveret slik og saft og masser af voksne hyggede sig og spiste sammen i Nordgårdhallen. Der var snak, latter , boldspil og hoppeborge. På festpladsen var der tivoli, hvor pariserhjulet og andre forlystelser snurrede til sent om aftenen. Det er muligt at

Magasinet 2007-09 November Artikler
Læs mere

Urskoven

Naturens egen orden i Gellerup

Mellem Gudrunsvej, Edwin Rahrs Vej, Åby Ringvej, Silkeborgvej og Gretesvej ligger et stykke jord med muligheder. Siden Globus1 åbnede er lidt af det blevet synligt. For bare 8 år siden var det helt synligt, men i dag er det så tilgroet af både krat og store træer, at ikke en gang hundelufterne ovre fra Åbyhøj kommer der mere. En dag var jeg på en inspireret tur gennem det, som

Magasinet 2007-09 November Artikler
Gellerupparken
Klummerne
Læs mere

Oktoberstemning

Jeg står på altanen. Himlen er blå, træernes farver er ved at skifte fra grønne til gyldenbrune nuancer. 2 store piger cykler hjem fra skole, deres lyse hår flagrer i vinden. Børnehavebørnene kommer fra legepladsen med deres pædagoger - de går parvis og holder hinanden i hånden; jeg lytter til de klare børnestemmers hyggelige pludren. Et blad hvirvler gennem luften - men hov - det er ikke et blad, men

Magasinet 2007-09 November Klummerne
Kommentaren

At føre en samtale og betragte

Når andre nu æder af livsgrundlaget og ødelægger det så skal vi vel også, eller...

Vi har efterhånden 60 m2 boligareal per person i landet, så boligproblemet må siges at være løst. Ser vi yderligere på boligens omkostninger og vurderer, at op mod halvdelen af vores energiforbrug er knyttet til boligen, og at vores energi langt overvejende stammer fra fossile brændstoffer, så er det ikke oplagt at bygge flere boliger. I 1987 var der 40 m2 boligareal per person i landet, og niveauet blev

Magasinet 2007-09 November Kommentaren
Kommentar • Kommentar­spor (1)
Læs mere

At være dansk

Hvad vil det sige at føle sig dansk? Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så dansk, som i det halve år (1965/1966), jeg var FN-soldat i Nicosia på Cypern - hundredvis af kilometer hjemmefra, og ofte omgivet af udlændinge, som ikke kunne tale dansk (tyrkere til den ene og grækere til den anden side - m.a.o.: som min situation i dag, dog er grækerne udskiftet med arabere!) -, og

Magasinet 2007-09 November Kommentaren
Kommentar

Snakken med Gitte Sørensen om Odinsgård

Først er der grund til at glæde sig over, at der i Odinsgård omkring Gitte Sørensen som formand nu er dannet en aktiv afdelingsbestyrelse, der sammen med andre interesserede beboere kan tage afdelingens problemer op. Det er en god model, som desværre ikke har været for hånden i Odinsgård i en del år. Men afdelingen er ikke "længe blevet syltet". Ændringen af varmesystemet har godt nok varet urimeligt længe, men

Magasinet 2007-09 November Kommentaren
Odinsgård, Thorsbjerg Kommentar
Foreningen

Foran i køen

Nye udlejnjngsregler (fleksibel udlejning)

Bestemte ansøgere får nu fortrin til boliger i afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård. Du kan i listen herunder se, om du passer ind i en af kategorierne. Ansøgere med fortrin kommer foran ansøgere fra den almindelige venteliste; men bagefter ansøgere, der søger internt i en afdeling. Vil du gerne søge gennem fleksibel udlejning, så kontakt udlejningen i Brabrand Boligforening tlf. 89 31 71 71. Du

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Flere afdelinger

Kombineret udlejning

Der er nu indført kombineret udlejning i Gellerup­parken og på Toveshøj

Kombineret udlejning betyder: - at boligsøgende, der i mere end 6 sammenhængende måneder, har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, ikke kan tildeles en ledigbleven lejlighed, hvis lejligheden kan udlejes til andre. Det gælder dog ikke ansøgere, der allerede bor i afdelingen og ønsker at flytte internt. Ansøgere, der afvises efter reglerne om kombineret udlejning, skal af kommunen tilbydes en passende erstatningsbolig andetsteds. Kan tomme boliger i Gellerupparken og Toveshøj

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken
Læs mere

Kontakt varmemesteren pr. mail

Udvidet service uden for kontortid

Beboere kan nu kontakte varmemesteren pr. e-mail via Brabrand Boligforenings hjemmeside. Dermed er det blevet lettere at få fat på varmemesteren uden for kontortid. Klik ind på www.brabrandbolig. dk. På forsiden er der en lille kuvert med teksten: Kontakt varmemesteren. Tryk på den, og så kommer du videre til en side med en lang liste med afdelinger i venstre side. Vælg din afdeling, hvorefter der kommer en form-mail frem

Magasinet 2007-09 November Foreningen

Ingen tvinges ud af området

Beboere i Gellerup og Toveshøj behøver ikke at frygte helheds­plan

Helhedsplan kommer ikke til at tvinge beboere i Gellerupparken og på Toveshøj væk fra området. Tryghedsgarantien gælder for alle beboere, der ikke behøver at frygte at skulle flytte fra Gellerup-området på grund af Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings helhedsplan. Der har i pressen været omtale af planen, så man som beboer kunne få den opfattelse, at der snart skulle rives nogle blokke ned. Det har naturligt skabt frygt hos

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken

Gellerups Meyere på trapperne

Projektlederen er ansat, og snart bliver de første af i alt 22 Meyere ansat i fleksjob. Der holdes informations­møde om Meyer-projektet for interesserede ansøgere

Efter næsten tre års forberedelse er Meyer-projektet skudt i gang. Den 15. september tog nyansatte Theo Van Driessche som projektinspektør for Meyerne hul på den store opgave at få de mange gode ideer og intentioner med Meyerne gjort til virkelighed. Med mere end 10 millioner kroner i tilskud fra Landsbyggefonden skal Meyer- projektet gennem de næste tre år være med til at gøre Gellerup og Tovshøj til renere og

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Læserbreve

Stigninger i antennebidraget

- eller er smertegrænsen nået?

Fordi der nu igen-igen er varslet stigninger i antennebidraget, denne gang på kr. 600 for 2008, fremsatte jeg på budgetmødet i Holmstrup forslag om, at afdelingsbestyrelsen fremskaffer de oplysninger, der er nødvendige for, at vi på et senere beboermøde kan tage stilling til, om vi vil fortsætte med storpakken. Dette forslag blev vedtaget. Afdelingsbestyrelsen var på forhånd kommet med følgende udmelding i kommentarerne til budgettet: 'Antennebidraget er ikke en

Magasinet 2007-09 November Læserbreve
Holmstrup, Rødlundparken Læser­breve

Kære Bo Sigismund (om leder okt.)

Kære Lisbeth Jacobsen!

I anledning af din leder-artikel i oktober- nummeret i Skræppebladet angående højskoler i almindelighed og en kommende i Gellerup i særdeleshed, så er det meget trist, at du i den forbindelse omdefinerer kristendommen som svulstig. Det kan gerne være, at der gennem tiderne har været flere svulstige gejstlige, men det har de så været for helt egen regning når kristendommen i sig selv er netop det modsatte heraf. Den som

Magasinet 2007-09 November Læserbreve
Læser­breve
Afdelingerne

Afd. 1: Velkommen til aktiviterne

Velkommen til aktiviterne i sidste halvdel af 2007. Kom og vær med i Klub Hans Broge

Så er den mørke tid over os og det er tid til at hygge os indendøre. Sommeren 2007 har nok efterladt et savn af solskinstimer, men det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Så lad os koncentrere os om, det der muligt, nemlig at skabe nogle hyggelige samværsstunder resten af året. Jeg har sammensat en kalender, som også skulle kunne interessere den mandlige del af afd

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 1: Hvad sker der i afdeling 1?

Lidt fra afdelings­bestyrelsen

De fem i afdelingsbestyrelsen og suppleanten mødtes d. 1. oktober og konstituerede sig med Asger som formand og undertegnede som næstformand. Der blev som sædvanlig talt om stort og småt: En ny vaskemaskine er på vej til Udsigtens vaskeri, og med nogen forsinkelse er der stillet stillads op ved blok B, så brystningerne endelig kan blive malet Nogle beboere på Udsigten klager over fugtproblemer og invasion af bænkebidere.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Hans Brogesparken

Afd. 2: Novembertilbud i Søvangen

Foredrag v/ Børge Nielsen

Børge kommer og fortæller os om det gamle Brabrand. Det foregår onsdag d. 7. nov. kl. 19.00, Entré: 20.00 kr. Der kan købes kaffe/te, øl og vand. døren åbnes kl.18.30 Vi fortsætter med "onsdagshygge" i november, det er den 14. og 28. november kl. 19.00 til 22.00. Døren åbnes kl. 18.45 Vi beklager det ikke er blevet annonceret i folderen, men det er et nyt forsøg der er "opstået"

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Søvangen

Afd. 2: Søndags­cafe og fællesspisning

Søndagscafé Den 18. nov. kl.14.00 - 16.30 Kaffe / te og kage, 20.00 kr. Øl og vand kan også købes på stedet. Der er adgang for alle beboere i Søvangen. Det er tilladt at have gæster med. Fællesspisning Torsdag d. 22. nov. kl. 18.00, døren åbnes kl. 17.30. ribbenssteg med rødkål, brune og hvide kartofler og sovs ris à la mande kaffe el. te.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Søvangen

Afd. 3: Nyt fra afdelingen

Nye på posterne og meget mere

Som I har kunnet læse i sidste nummer, er afdelingsbestyrelsen i afd. III igen fuldtallig, endda med et redaktionsmedlem i Skræppebladet og suppleant. Efter beboermødet har der været livlig mødeaktivitet for afdelingsbestyrelsens medlemmer. Først et konstituerende møde, siden møder med medlemmer fra forskellige dele af administrationen vedrørende renoveringen samt 'afdelingens almindelige tilstand'. Med hensyn til affaldshåndteringen - eller måske snarere den manglende - forsøger vi os i første

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Skovgårdsparken

Afd. 4: Nyt fra gellerup pensionistklub

Fine aktiviteter

Først skal der lyde en stor tak til alle, der var med til at gøre vores, Løvspringstur til Spøttrup, til en dejlig tur, vi havde det flotteste vejr, man kan tænke sig. Vi fik noget rigtig god og veltilberedt mad god betjening, og så havde vi en god lokalkendt guide med på en rundvisning i området. Efter endt rundtur eftermiddagskaffe med boller og lagkage gik turen så tilbage

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Gellerupparken

Afd. 5: Juletur til Krusmølle ved Åbenrå

Mulighed for indkøb ved grænsen den 6. december 2007

Afgang kl. 8.00 fra parkeringspladsen Edwin Rahrs Vej 8. Første stop er Uldum Kro, hvor vi får morgenbuffet. Derefter går turen mod grænsen, hvor der er ca, 2½ times ophold ved Otto Duborg og Pøedtz, hvor der er mulighed for at købe frokost og gøre indkøb. Efterfølgende afgang mod Krusmølle ved Åbenrå, hvor vi bliver modtaget af en fortæller, der beretter om møllens historie. Så er der kaffe, kage

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Toveshøj

Afd. 23: Afdelings­møde i Skovhøj

Fredeligt møde med kampvalg

Mødet indledes med en kort præsentation af de fremmødte, Bo Sigismund blev valgt som ordstyrer, og startede mødet med at oplæse dagsordnen. Derefter skulle der fremlægges beretning fra bestyrelsen. Den fremlæggelse stod formanden Benny Pedersen for. Beretningen blev fremlagt, og der blev påpeget et enkelt problem, som der var meget debat om, men ingen endegyldig løsning, men ellers blev beretningen godt modtaget, og der var ikke flere kommentar.

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Skovhøj, Skovhøj Debat-omtale
Aktiviteter

Nyt fra laden

Folkekøkken tre gange hver uge men meld dig - og hjælp med madlavning

Vi har været så heldige her i Laden, at Joan og Ellen har tilbudt at lave mad til os hver tirsdag og torsdag. Onsdag er det fortsat "husmoderen", der står for madlavningen. Dvs. at vi nu kan tilbyde Folkekøkken 3 gange om ugen fra novembermåned. Så nu mangler vi kun DIG til at lave mad om mandagen. Har du tid og lyst til at lave mad i Laden én gang

Magasinet 2007-09 November Aktiviteter

Cirkus Tværs

I november og december opfører Cirkus Tværs 5 forestillinger i deres Cirkusbygning på Gudrunsvej. Nærmere information og billetbestilling på www.cirkustvaers.dk eller 29 27 22 90

Magasinet 2007-09 November Aktiviteter
Læs mere

Busters Verden

Fra 30. oktober til 16. december opfører Gellerupscenen familieforestillingen Busters Verden

Buster er lidt af en enspænder, men når man er søn af en tryllekunstner og barnebarn af en kanonkonge, lader man sig ikke gå på af bagateller. Han tryller ufortrødent videre, og selv om klassekammeraterne og skoleinspektøren ikke er et særlig velvilligt publikum, spreder Busters trylleri glæde hos både ved fru. Larsens sygeseng og hos rigmands-pigen Joanna. Buster er meget venlig og hjælpsom, ikke mindst, når hans halte søster Ingeborg

Magasinet 2007-09 November Aktiviteter
Læs mere

Gellerup Badet

Din lokale svømmehal

Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 - 12.00 Onsdag tillige kl. 14.00 - 16.00 Onsdag - Kvindesvømning kl. 16.00 - 18.30 Torsdag kl. 14.00 - 19.00 Festlig familie fredag kl. 15.00 - 17.00 Lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 Lørdag - Kvindesvømning kl. 15.00 - 18.00 Priser: Voksne kr. 31,00 Rabatkort voksne 12 bade kr. 310,00 Børn og pensionister kr. 17,00 Rabatkort børn og pens. 12

Magasinet 2007-09 November Aktiviteter

Aktivitetskalender

Aktiviteter i november Læs om alle nedenstående arrangementer i Skræppebladet 09, november 2007: Ons. 7. 16.30: Infomøde om Meyer-projekt Ons. 7. 19.00: Foredrag v. Børge Nielsen i Søvangen Ons. 14. 14.00: Bankospil - Gellerup Pensionistklub Ons. 14. 19.30: Foredrag "Siriuspatruljen" Klub Hans Broge Sø. 18. 14.00: Søndagscafé i Søvangen Ons. 21. 19.30: Foredrag "Tjekkiet efter 1. verdenskrig" To. 22. 18.00: Fællesspisning i Søvangen Ons. 28. 14.00: "Mosters drenge" - Gellerup

Magasinet 2007-09 November Aktiviteter
Skræppens tavle

Frivilligt Socialt Arbejde

Vil du vide, hvad det er? Har du lyst til at være FRIVILLIG? Ku´ du tænke dig at give en HJÆLPENDE HÅND? Kender du nogen som har brug for hjælp? Kontakt FRIBØRSEN Mobile kontor i Vestbyen Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde med Folkeinformation. Hver onsdag 10.30-14.30

Magasinet 2007-09 November Skræppens tavle

Idrætsforeningen InterFemina

Vintersæson 2007/2008

Kvindeidrætsforeningen InterFemina tager hul på den ny sæson. Efter et år med forsøg med klippekort vender foreningen tilbage til at tage sæsonkontingent for at deltage. Sæsonen løber til påsken 2008. Igen i år er der Anne Lyager, der er instruktør på gymnastikholdet, hvor hele kroppen bliver rørt. Afhængig af tilslutningen til holdene er der mulighed for, at antallet af timer forøges efter juleferien. Gymnastik i Globus1 Tirsdag Kl. 17-18 MBL-mave/balle/lår

Magasinet 2007-09 November Skræppens tavle

Nyt cafétilbud i Laden

Fra august måned vil der hver torsdag være café i Laden.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te og måske en lille kage til små penge. Du kan komme og snakke, hygge og læse avis. Måske er der mulighed for et spil kort eller et parti skak. Første gang bliver torsdag d. 23/8 fra 10-13. Kom og vær med til nogle hyggelige formiddage. Forhåbentlig på gensyn Lonnie Hedegaard/Husmand

Magasinet 2007-09 November Skræppens tavle

Ladens folkekøkken

Madplan for november 2007

Torsdag 1. Brændende kærlighed Tirsdag 6. Paneret flæsk m. brun sovs Onsdag 7. Minestronesuppe med kylling Torsdag 8. Stegt sild med persillesovs eller fiskefrikadeller Tirsdag 13. Stuvet hvidkål med frikadeller Onsdag 14. Koteletter i fad Torsdag 15. Stegt kalvelever Tirsdag 20. Gule ærter Onsdag 21. Lasagne Torsdag 22. Medister med brun sovs Tirsdag 27. Boller i karry Onsdag 28. Indbagt hakkebøf Torsdag 29. Hamburgerryg Ret til ændringer forbeholdes

Magasinet 2007-09 November Skræppens tavle

Ældresagen og Dansk Flygtningehjælp

Ældresagen og Dansk Flygtningehjælp er gået i samarbejde Vi undersøger i øjeblikket, om der er et behov for en besøgstjeneste for ældre flygtninge og indvandrere. Vi vil gerne specialuddanne disse besøgsvenner, så de kan være til gavn for alle folkeslag. Vi beder om hjælp. Kontakt os, hvis I har kendskab til nogle ensomme mennesker

Magasinet 2007-09 November Skræppens tavle
Børneside
Læs mere

Børneside

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i oktober var "RANDERS" Vinderne af et gavekort på 50 kroner blev: Reem Hamid Lenesvej 5,7.th. 8220 Brabrand Lena Fouad Mausour Dortesvej 1,1.th 8220 Brabrand Saffa Mohammad Gudrunsvej 6,4.th. 8220 Brabrand Bemærk at gavekortene gælder til G.E.C. GADs boghandel

Magasinet 2007-09 November Børneside
Adresser

Rettelser til indstik

Vi skal meddele alle foreninger og deres brugere, at alle henvendelser angående indstik, for eftertiden skal sendes til: Brabrand Boligforening att. Marianne Steenberg - mas***@bbb***.d* Foreløbigt kan indstikket downloades på vores hjemmeside, hvor du kan tjekke korrekte eller fejlagtige informationer og give besked, inden det trykkes med bladet - formodentlig sammen med næste nummer

Magasinet 2007-09 November Adresser

Adm-kontoret lukket 2. nov.

Brabrand Boligforenings administrationskontor på Gudrunsvej holder lukket fredag d. 2. november på grund af kursus Hilsen Brabrand Boligforening

Magasinet 2007-09 November Adresser

Adresser

Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand Telefon 89 31 71 71 E-mail: Bra***@bbb***.d* Åbningstider: Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00 Torsdag også til 18.00 Fredag: 9.30 - 12.00 Afdelingsformænd Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17 Afdeling 2, Søvangen: Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71 Afdeling 3, Skovgårdsparken: Conny Jepsen, tlf. 28 81 94 15/ mor***@sto***.d* Afdeling 4, Gellerupparken: Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75,/hhmh65@hotmail.com

Magasinet 2007-09 November Adresser
Flere afdelinger
Tilføjelser - kun online

Grønt lys for Helheds­planen

"Jeg forventer, at Helheds­planen bliver gennemført i den form, som nu foreligger," udtaler næstformand i Brabrand Bolig­forenings bestyrelse Keld Albrechtsen til Skræppe­bladet.

Høringsfasen, hvor beboere i Gellerupparken og Toveshøj, Århus' øvrige borgere og andre interesserede har haft mulighed for at kommentere indholdet i Helhedsplanen, er nu slut. Der er kommet en del forslag og indvendinger, men ikke noget, der for alvor rokker fundamentalt ved Planens overordnede principper, siger Keld Albrechtsen, der forventer, at den reviderede Helhedsplan vil blive vedtaget af Århus Kommune og Brabrand Boligforening i starten af december. Hvis alt

Magasinet 2007-09 November Tilføjelser - kun online
Toveshøj, Gellerupparken

Nyt fra Gellerup Kirke

Værter til Juleaften: Er du én af de fem til seks personer, der gerne vil hjælpe med at gøre juleaften i Gellerup Kirke til en hyggelig og god aften? Dine opgaver vil være: - én til to planlægningsmøder med de andre værter. - at komme juleaften og tage medansvar for de besøgende og aftenens forløb. Opgaverne omfatter ikke madlavning. Juleaftenen i Gellerup Kirke er traditionsrig. Den ligger i forlængelse af den

Magasinet 2007-09 November Tilføjelser - kun online
Debat-omtale
Index:

Indholdsliste 2007-09 November

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data