Spillet om Nordgårdskolen

Byrådet vi lukke skolen, men der er mange protester. Endelig afgørelse sker i byrådet i november

urh-nordgaardskolen-meningsmaaling.jpg

Jp: fatal skolelukning

På Skræppebladets blog har vi fulgt de mange meninger og tiltag, som har fundet vej til dagblade, internet og andre medier. Især har Jyllandsposten beskæftiget sig med emnet, og avisens holdning er klar. ”Fatal skolelukning” var overskriften på lederen den 13. oktober:

”Vi forstår heller ikke, at heldagsskolen aldrig fik en chance på Nordgårdskolen. […] De politikere, der havde bakket skoleleder Rani Hørlyck og hendes kamp for at vende udviklingen på Nordgårdskolen op, gik pludselig ind for en lukning. Hvis skolelederen i dag føler, at hun ikke fik en chance med hverken heldagsskolen eller udskiftningen af personalet, forstår man hende.

Der må være en anden grund til, at Nordgårdskolen skal lukkes,” skriver Jyllandsposten og slutter sin leder med følgende bemærkning: “Det er trist, at Nordgårdskolen har fået en sådan skæbne på et tidspunkt, da den trods alt er inde i en positiv udvikling. Nu kan vi blot vente på, at der oprettes to store privatskoler i Brabrand: En kristen og en muslimsk. Hvem sagde integration?”

Lukning vil give privatskoler

Ansatte på Jyllandsposten er ikke alene med idéen om privatskoler. På naboskolen Engdalskolen er der mange bekymringer. Hvis Nordgårdskolen lukker, bliver op til 200 elever sendt ned på skolen på Hovedgaden Brabrand. Men da 20 % af de nuværende elever har en anden etnisk baggrund end dansk, balancerer Engdalskolen allerede nu på den tosprogede smertegrænse, advarer forældrekomitéen i sit høringssvar. Her er der bl.a. også følgende fremskrivninger:

Engdalskolen vil få et skoledistrikt, der vil gå fra de nuværende 5% andel til en andel på 27% fra 3. lande. Og så vil Engdalskolen vil blive en skole med godt 30% børn fra 3. lande (fra 19,1 til 30%)

”De seneste 1½ års uro omkring skolerne i Vestbyen har trukket så store veksler på alle skolernes interessenter, at der må sikres arbejdsro i en lang periode fremover for at genskabe tilliden til folkeskolen, som det naturlige skolevalg i Vestbyen for både elever, forældre og ansatte,” fremgår det af høringssvarets konklusion.

urh-nordgaardskolen-mod-nordgaardhallen.jpg

Hellere en skole-udvidelse

På Nordgårdskolen er forældre og ansatte også meget imod skolelukning. ”Endvidere forstærkes vores bekymring med den ny Helhedsplan for Gellerup. Med fremtidsvisionen om ’et nyt, åbent og levende kvarter for alle århusianere – både de der bor der nu og forhåbentlig mange andre’– er det for os utænkeligt, at et sådant område ikke skal have sin egen lokale folkeskole,” har skolen meddelt i høringssvar først på sommeren.

Skolen erkender at det er svært at løfte opgaven, selvom det går den rigtige vej. I Skolens sidste høringssvar anbefaler skolen, at Nordgårdskolen udvides med en helt ny skole for 0. – 6. klasse for de mange børn, som ikke er undervisningsparate. Der skal bl.a. være familieklasser og et større samarbejde med forældre. Desuden skal der indgå samarbejde med andre skoler og først udslusning på 7. klassetrin.

Forældre sent på banen

Den 8. september sendte TV2 Østjylland direkte fra Nordgårdhallens borgermøde om Nordgårdskolens truskræppebladet oktober 2007 – ende lukning. 50 forældre var mødt frem, men mange vidste ikke, at skolen skulle lukke.

“Det er paradoksalt, at vi ikke tidligere hørt fra forældrene,” sagde fungerende børn- og ungerådmand Bünyamin Simsek og tilføjede ”Vi politikere kan godt flyttes med. Men der skal gode, saglige og konstruktive argumenter til.”

Efter borgermødet gik forældrene i gang med at indsamle underskrifter mod lukningen. Bl.a. i Bazar Vest og ved moskeen. Mange af forældrene var heller ikke klar over, at de gerne må klage over politikernes beslutning. “Problemet er, at forældrene ikke følger med i, hvad der sker på skolen. Når der kommer et brev hjem til forældrene, så forstår de ikke, hvad det handler om,” forklarer Abdallah Ismail, der er medlem af skolebestyrelsen på Nordgårdskolen.

urh-nordgaardskolen-skilt.jpg

Debat for lukning

I sidste nr. af Skræppebladet skrev Helle Hansen i en kommentar, at skolelukningen lugter. Den blev gengivet i Århus Stiftstidende og Jyllandsposten med efterfølgende debat og reaktioner. Fungerende skolerådmand Bünyamin Simsek deltog i debatten på Skræppebladets blog og skrev bl.a.:

”Jeg er tryg ved at pege på, at Nordgårdskolen skolen skal lukkes. En skole som jeg selv har gået på i fem år, men det er ikke den skole, jeg kan genkende i dag. Alene lukning af skolen vil være med til at sikre, at børnene, der kommer til at gå på andre skoler, vil blive bedre integreret og præget af det samfund, de lever i.

Bare alene af hensyn til børnenes tarv, mener jeg, det vil være den rigtige løsning.”

Debat imod lukning

Pia Bjerre Christensen fra Gellerup undrede sig over byrådsbeslutningen: ”Lad nu være med at sende ressourcerne ud af området. Se i stedet på de resultater, Nordgårdskolen har opnået på bare to år, og giv heldagsskolen en chance i stedet for at eksperimentere yderligere med vores børn.

Her er alle de nævnte forudsætninger til stede for at skabe landets måske bedste fødeskole for tosprogede børn fra 0 – 6. kl. Og så kan man jo passende oprette venskabsklasser på fordelsskolerne og forvente et reelt samarbejde,” skrev hun på Skræppebladets blog og dagen efter i Århus Stiftstidende.

Andre skoler på spring

Hvis Nordgårdskolen lukker til sommer, bliver den sikkert overtaget af en anden skole. Både den nye folkehøjskole i Gellerup, Teknisk Skole og Social- og Sundhedsskolen er klar med tilbud, og vil gerne rykke ind i skolens lokaler.

Social- og sundhedskolen håber på den måde at kunne tiltrække flere indvandrerkvinder:

”Vi vil meget gerne være med til at gøre skolen synlig i forhold til lokalområdet, og vi synes, det kunne være spændende, hvis det kunne blive på Nordgårdsskolen,” siger skoleleder Leo Hansen.

I byrådets og Brabrand Boligforenings oplæg til helhedsplan er det nævnt, at skolens bygningerne kan anvendes til plejeboliger eller daginstitutioner.

Følg med

Den endelige afgørelse om evt. skolelukninger sker på byrådsmøde sidst i november. Punktet diskuteres den 7. november med evt. efterfølgende udvalgsbehandling. Skolelukning skal være vedtaget inden 1. december for at kunne gælde for det efterfølgende skoleår.

Du kan følge med på Skræppebladets blog: http://blog.skraeppebladet.dk og på hjemmesiden for Nordgårdskolen: http://nordgaardskolen.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data