Mindst fire til fem nyheder om ugen

Den nye borgerportal for Århus Vest er gået i luften


Den 25. oktober åbnede den nye borgerportal for Århus Vest www.aarhusvest. dk. Den bringer originale nyheder, portrætter og interviews og skal være områdets vindue til verden, så nyheder kan komme meget hurtigt frem. Ambitionen er at lægge mindst fire til fem nyheder på portalen om ugen. Bag projektet står fællesrådene i området og boligforeningerne. Ti borgerjournalister står klar til at eftersøge nyheder og tage mod henvendelser fra beboerne.

borgerportal-1.jpg

Det er en meget bredt sammensat gruppe borgerjournalister fra Brabrand, Gellerup, Hasle og Herredsvang. Gruppen præsenterer naturligvis sig selv på portalen. I fællesskab vil den videreudvikle strategien for borgerportalen og skabe indholdet. Det står allerede nu klart, at der vil blive oprettet links til alle foreninger og institutioner i området.

Bag ligger et stort forarbejde, der har stået på hele efteråret. To aftener om ugen er bliver der afholdt kursus i et EDB-lokale på Fjældevænget. Formidling på nettet er et kapitel for sig. Projektleder er journalist Birger Agergaard, der også bliver ansvarshavende redaktør af portalen. Sammen med studentermedhjælperne Jeppe Børsting og Søren Nielsen har han vejledet borgerjournalisterne i den særlige form for journalistik, der bruges på nettet og instrueret i praktisk håndtering af portalen.

borgerportal-2.jpg

Efter jul starter Birger Agergaard oprettelsen af en borgerportal for et andet område, men fortsætter som ansvarshavende redaktør for Århus- Vestportalen. Tanken er, at der skal opbygges portaler i alle udsatte boligområder i Århus.

Du finder os på www.aarhusvest. dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data