Urskoven

Naturens egen orden i Gellerup

Mellem Gudrunsvej, Edwin Rahrs Vej, Åby Ringvej, Silkeborgvej og Gretesvej ligger et stykke jord med muligheder. Siden Globus1 åbnede er lidt af det blevet synligt. For bare 8 år siden var det helt synligt, men i dag er det så tilgroet af både krat og store træer, at ikke en gang hundelufterne ovre fra Åbyhøj kommer der mere.

En dag var jeg på en inspireret tur gennem det, som jeg kunne se ud over fra mine vinduer i 26 år. Det var ikke nemt, men der er mere at se, end man tror.

bs_motorvejsareal1.jpg

Nordfra ligger der et forladt og ubeboeligt hus, der oprindelig var fodermesterbolig for Tousgården, senere ungdomsklub, men nu har stået som nedrivningsmodent i mere end 10 år. Det, og den nordligste tredjedel af grunden tilhører Brabrand Boligforening. Den sydlige del er en del af Gellerupparkens matrikel og hører altså til afdeling IV.

Herinde står der et par lastbiler og man ser resterne af en tilgroet fodboldbane og noget af, hvad klubben har brugt. Jeg mindedes en lille sø og masede mig ind i den tætte skov. Man kan ikke se, at man er 100 meter fra en 8-etages boligblok, og hvis det ikke var for støjen fra Åby Ringvej, kunne man være langt fra civilisationen. Her hersker naturens kræfters frie spil.

bs_motorvejsareal2.jpg

Men jo sandelig, søen er der endnu. Den har hverken tilløb eller afløb, så det må være naturligt grundvand, ikke underligt når man ved at undergrunden er massivt moræneler. Der er også en lille bådebro, men nogen båd var ikke at finde. Og ikke en levende sjæl – endnu – og nogen tegn på dyr så jeg heller ikke. Tidligere var der harer, mårer, rovfugle og undertiden ræve, men tilgroningen har ændret miljøet for meget.

Bevoksningen skifter mellem el, birk, røn og ind imellem endda et nåletræ. Alt er selvsået. Her var engang totalt bart. Mange troede der ikke kunne gro træer i Gellerupparken. I dag kan man ikke se blokkene, når man kører ad Gudrunsvej og man kan kun nyde udsigten fra de øverste etager.

Langs volden er der naturligvis sumpet, så måske kunne man finde den sti, der engang gik over volden fra nr. 30 og til 12-erens stoppested? Håbløst, men pludselig er der en lille bakke midt i det hele. Her var også engang en højspændingsmast. Så er vi ved bagsiden af Globus1, og her har naturen vundet en sejr over kulturen: En bjørneklo og et mindre træ vokser gennem hjulet på en efterladt cykel ! Nu er der hul igennem til Åby Ringvej. Her var engang indkørsel til en ejendom længere nede ad bakken.

Egentlig burde der være en ordentlig sti ud til lyskrydset, så man også nemt kan komme til linie 12 og linie 10. I dag lader indkørslen kun til at blive brugt til affald. Der er mere længere inde. To knallerter må have ligget her længe. Hernede bliver grunden bredere og træerne bliver større. Der er endda nogle af dem, der er savet ned, hvem der så har fornøjet sig med det, for elletræ er ikke noget værd som brændsel, det duer kun til at ryge fisk med.

godsvogn.jpg

Så vidt jeg kunne huske, stod her dengang en gammel DSB-godsvogn, som blev brugt som skur. Den står her minsandten endnu, forfalden og overgroet. Den har godt nok holdt længe. Der er vist ikke nogen, der har ført meget tilsyn med det her. Vi må være cirka ud for nummer 50 og begiver os nu op på et plateau. Her vokser der mange flotte tjørn, og der er også gode planter til at lave snaps af – rejnfan, røllike og den slags. Her stod en barak, der blev brugt af den internationale kvindeforening, indtil taget blev råddent og den måtte rives ned. Der var også en gang klub her, ja der var endda en gangbro over Gudrunsvej her i svinget. Her er rester af et hegn, et bålsted, bænke og boldplads. Derimod ikke noget videre affald, men en sti fører mod syd, så siden beboerne i parcelhuskvarteret spærrede stien bagom transformatorstationen har linie 16’s brugere fundet andre veje.

Men tilsyneladende fører en anden sti ind mellem træer og krat, og her er da vist en hidtil ukendt beboelse! Det lader ikke til at der er nogen hjemme, og der bliver sikkert heller ikke betalt husleje for det her – mon ikke afdeling IV’s folk burde se nærmere på den ”bolig”?

Lidt efter når jeg den sydlige grænse og får kontakt dels med et råddent og frønnet hegn, dels med den venlige dame, der bor på den anden side og spørger hvad jeg er ved? Jeg svarer, at jeg prøver at finde ud og det lader til at være svært at komme igennem træerne her. Så får jeg lov at gå gennem haven, Sikken kontrast. Husene hernede er fra først i 50-erne og haverne i meget forskellig stand, men denne her er nydelig og velholdt.

Via Edithsvej når jeg ned til Silkeborgvej og er igen på civiliseret jord. For 30 år siden kæmpede beboerne i Åbyhøjgården, Gellerupparken og Toveshøj mod en motorvej øst om Brabrand Sø. Man kunne dengang læse i aviserne, at den var ubetinget nødvendig for fortsat vækst og trivsel for (erhvervs)livet i Århus, ja i hele Jylland. Historien er vel næsten glemt i dag. Senere nærede Århus kommune planer om en natursti helt nede fra Åbyhøjgården og nordpå til Brendstrup og nordvest til True. Fra afdeling IV var vi til et par møder omkring 1990. Foreningen havde planer med det nordlige hjørne, men tilkørselsforholdene var dårlige og så købte man Grimhøjvej 5 i stedet. Nu forlyder det at der atter er planer. ER der virkelig ingen beboere, der vil være med her, og er det kun en sag for administrationen og kommunen? Det er da beboernes udsigt og afdeling IV’s jord!

Men faktisk er her muligheder for en rekreativ naturpark, bare der var nogen der ville holde det ved lige. Så ville der være fritidsområder så det battede, samtidig med at Globus 1 også kunne få udendørs aktiviteter. Der er også plads til at flytte de sammenklemte midlertidige børneinstitutioner ved blok 6 og 7. Læserne kan sikkert få flere ideer. Der ligger en opgave her i at få et glemt stykke jord i brug til glæde for de mange.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data