Helheds­planen kører på skinner

Boligforeningens næstformand, Keld Albrechtsen, gør status på helhedsplanen

”I efteråret 2014 skabte to store problemer politisk tummel i byrådet,” fortæller Keld Albrechtsen og fortsætter:

”Det første var, at planerne for en ungdomsby ikke var udmøntet i detaljer, og et nyt dukkede op, da det praktiske skulle aftales.

Gruppen bag en moské i Århus ville gerne købe en grund inden for Helhedsplanen, men Venstre meldte ud, at den ikke måtte ligge inde i Gellerup. Efter deres opfattelse måtte spørgsmålet om moské ikke indgå i Helhedsplanen, og de ville gå ud af forliget om Helhedsplanen, hvis moskéen ikke kom til at ligge udenfor. Derfor blev der foreslået en placering på Bautavej. Så meldte Venstre ud i januar, at denne placering var for tæt på Gellerup.”

Keld Albrechtsen understreger, at det var en meget overraskende melding.
”Bautavej opfylder helt Venstres krav. Det er meget frustrerende, når politikere stiller et præcist krav og får det opfyldt, men så alligevel falder fra.”

Det store jordareal ud mod ringvejen er ved at blive gjort klar til salg.

Det store jordareal ud mod ringvejen er ved at blive gjort klar til salg.

Hvad skal der ske i fremtiden?

Keld Albrechtsen kan imidlertid berolige.

”Venstres melding har ingen praktisk betydning. Aftalerne er gennemført juridisk. De er vedtaget og iværksat. Planlægningen af ungdomsby, vejbyggeri og beboerhus er begyndt, og Venstre kan ikke ændre de praktiske aftaler,” siger Keld fortrøstningsfuld, idet han mener, at Venstres melding næppe påvirker fremtiden.

”Samtlige partier i byrådet er sammen med boligforeningen og de berørte afdelingsbestyrelser repræsenteret i den politiske styregruppe, hvor fremtidige projekter skal aftales. Der er åben deltagelse for alle partier.”

Keld Albrechtsen håber på nye aftaler med partierne og tilføjer, at der til projekter søges fonde, og at planerne om salg af jord fra boligforeningen er under forhandling. Den skal gerne sælges så fordelagtigt som muligt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

webmaster
Læs alt hvad Skræppebladet har bragt om moske:

/tag/moske/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-02 Marts side 3
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2015-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data