Helheds­planen: Vigtige forhandlinger med kommunen

Den endelige tidsplan for byggerierne skal aftales med kommunen på et møde den 6. februar

På Aarhus Byråds møde den 16. januar mente de borgerlige partier, at det gik lidt for langsomt med at få Helhedsplanen i gang. Derfor er det meget vigtigt, at byrådets partier på det kommende møde med boligforeningen og repræsentanter for de to afdelinger medvirker til at få godkendt en bindende tidsplan for de første vigtige byggerier. I den forbindelse er der nogle væsentlige spørgsmål, som skal afklares.

Lokalplan for veje

Arkivfoto: Keld Albrechtsen Der skal i år gennemføres en lokalplan for vejene, så byggeriet af bygaden, Bazar-pladsen og den ny Edwin Rahrsvej kan komme i gang i løbet af vinteren 2013/14. Og det skal aftales, hvornår kommunen starter byggeriet af den store kontorbygning, der skal ligge ud til bygaden og Edwin Rahrsvej. Disse ting skal hurtigt på plads, hvis vi skal undgå, at hele planen forsinkes. Vi har forhandlet med kommunen om en god placering af den kommende letbane, så den kan gå direkte ned til City Vest – i stedet for at køre vest om centret. Det er bedre både for City Vest og for de nærmeste beboere på Gudrunsvej. Der skal også skabes en god vejforbindelse på Toveshøj, så beboerne fortsat kan køre direkte ud på Edwin Rahrsvej. Vi forventer nu en hurtig afklaring af disse ting, så lokalplanen kan komme i byrådet og sendes i offentlig høring. Det haster, for uden denne lokalplan kan de øvrige byggerier i Helhedsplanen, f.eks. nye beboerhuse, ældreboliger og sundhedscenter, ikke komme i gang – og det er byggerier, hvor pengene er skaffet. Derfor er det helt afgørende, at der ikke opstår flaskehalse i dette store projekt.

Social helhedsplan

På byrådsmødet var der også debat om boligforeningens ny sociale Helhedsplan. Et flertal i byrådet bakkede heldigvis op om denne plan, som både afdelingsbestyrelserne, foreningerne og de kommunale myndigheder har lagt et stort arbejde i at forberede. Der var kritiske røster i byrådet, men jeg tror på, at både beboerne og hele byrådet vil få glæde af den plan. Vi forventer nu, at den kan godkendes af Landsbyggefonden. Samtidig har vi aftalt med kommunen, at der også kommer en samlet plan for kommunens sociale indsats i området. Det skal bl.a. handle om indsatsen for at styrke familier og skolegang, skabe øget tryghed og fjerne årsagerne til det alt for store omfang af hærværk.

Nye muligheder for området

Vi aftalte i maj sidste år med kommunen, at der skal skabes en ny sports- og kulturcampus midt i Gellerup – i forbindelse med Gellerupbadet og nyt idrætsanlæg. Vi overvejer nu at bygge Gellerup Højskole i dette område. Samtidig nedlægges en sportsbane for at give plads til tværvejen over til Globus 1 – og Nordgårdshallen forventes nedlagt i forbindelse med skabelsen af en butikskile fra City Vest til bygaden. Vi forhandler også positivt med kommunen om byggeriet af ungdomsboliger i Gellerup, som er en del af aftalen om Helhedsplanen, og i den forbindelse ønsker vi fortsat at få oprettet uddannelses- og praktikpladser i området.

Tryghedsgarantien

I byrådet rejste to byrådsmedlemmer spørgsmål om tryghedsgarantien og opfordrede boligforeningen til at sikre så god en gennemførelse af garantien som muligt. Det har vi også tænkt os. Vi har holdt møder med beboerne i de berørte blokke, og på et af møderne blev der udvalgt en gruppe, der repræsenterede beboerne i de blokke, der skal rives ned. Denne gruppe havde vi møde med sidst i oktober, hvor administrationen gav svar på de regler under garantien, som havde været lidt vanskelige at forstå og derfor også var blevet opfattet på en måde, der ikke stemte overens med, hvordan det i praksis kommer til at foregå. Vi vil i samarbejde med beboerne gøre, hvad vi kan for at få flytteprocessen til at forløbe på en måde, så alle bliver tilfredse. Administrationen sidder på udvalgte torsdage i Yggdrasil og svarer på spørgsmål fra beboere, ligesom man også kan komme op i udlejningen og få hjælp, hvis man er i tvivl.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Byrådsmøde om bl.a. Helheds­plan
    Helheds­planen: Vigtige forhandlinger med kommunen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data