Nye veje i Gellerup

Planerne for ny vejføring i Gellerup kommer til høring i juni. Du har muligheden for at give din mening til kende

Nye veje, der skal åbne Gellerup og skabe nye forbindelser, er en del af Helhedsplanen. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har arbejdet på et forslag til en ny vejstruktur med blandt andet tværgående veje gennem området, bygaden fra Bazar Vest til City Vest samt nyt design for Gudrunsvej og Edwin Rahrsvej.

Det forventes, at arbejdet med at anlægge vejene kan gå i gang efter årsskiftet. Men inden da skal Aarhus Byråd vedtage en lokalplan for vejene. Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune står for lokalplansarbejdet, og her forventer man, at Aarhus Byråd sidst i juni sender lokalplanen i høring.
Høringsfasen varer 8 uger, og her får borgerne lejlighed til at give udtryk for, hvordan de ser på projektet. Indsigelserne behandles, inden lokalplanen endeligt kan godkendes af byrådet.

Ved igangsættelse af høringsfasen får beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj husstandsomdelt en folder, der beskriver vejprojektet.
Lokalplanen er 100 procent i overensstemmelse med dispositionsplanen.
www.bbbo.dk under ”Helhedsplanen” er der kort over infrastrukturen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-05 juni side 14
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data