Leder

God kommunikation giver god stemning og fælles løsninger

Vi får ikke altid lyttet rigtigt til andre, og vi tolker eller forestiller os, hvad der bliver sagt – ud fra vores egen verden.
Vi føler os angrebet og forsvarer os med modangreb. Det giver fnidder i kommunikationen.

Det handler om at tale med, og ikke tale til, de andre.
Det handler om at lytte og kommunikere åbent uden bebrejdelser.
Det handler om at kommunikere jordnært og med simple, gode pædagogiske formidlingsredskaber.

Det gælder ved alle møder mellem mennesker, og også i mødet mellem beboerne og boligforeningen.

Møderne om renovering af de ældste afdelinger

Brabrand Boligforening har igennem de seneste to år forberedt renovering af Hans Broges Parken og Søvangen. Der har været flere møder i interessegrupper og mange forslag på bordet. Det har været en stor opgave for administrationen at udforme et beslutningsforslag om opstart af det såkaldte skema A, der skal beskrive rammerne for den fremtidige renovering.

Det er en stor pædagogisk opgave at formidle det svære stof med mange tal og konsekvenser ud til beboerne, så alle kan forstå det. For boligforeningen er det stof, man er fuldt fortrolig med, men for beboerne er det nyt og måske svært at forstå.

Det kan give negative tolkninger i kommunikationen, når afdelingsbestyrelse eller beboere føler, at de ikke kan overskue det materiale, boligforeningen lægger ud.
Det er vigtigt, at svære tal og økonomi er forståeligt og rigtig godt belyst.

Det første møde med beboerne i Østergårdsparken

Forløbet af det første afdelingsmøde i den nye afdeling er beskrevet i dette nummer.
Mødet forløb til manges tilfredshed, men undervejs blev debatten noget ophidset.

Det er altid vigtigt, at det første stævnemøde lykkes. Hvis forventningerne ikke bliver indfriet, så mistes interessen, eller det kan slå gnister. Så går man let fra hinanden.

I boligforeningsarbejdet er det nøjagtig det samme. Hvis ikke det første beboermøde i en ny afdeling har en grundlæggende god stemning, kan det betyde, at man ikke kommer til det næste beboermøde. Efter en række år kommer der så måske kun 10 procent af beboerne til afdelingsmøderne.

Den dårlige stemning har smittet, og forklaringen bliver, at beboerne ikke interesserer sig for beboerdemokratiet. Det er svært for den lidt hidsige beboer eller den lidt rethaveriske embedsmand at forstå deres fælles ansvar for, at den dårlige stemning på et beboermøde kan være arvet fra tidligere dårlige møder.

Lad os derfor altid huske at bruge reglerne for god kommunikation i boligforeningsarbejdet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-05 juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-05 juni side 2 forsiden af magasinet 2013-05 juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data