Leder

En skæbnetime

af Jens Skriver, ansvarshavende redaktør
tlf. 86 24 54 19, boegstedskriver@in-tvmail.dk

Boligforeningen er pludselig kommet i den situation, at det kan være svært at leje lejligheder ud ikke kun i Gellerup og Toveshøj, hvor mange beboere ikke ved, om de er købt eller solgt. Forstå det, hvem som kan, men mange finder det åbenbart mere fordelagtigt at købe hus. Et hus her på egnen koster flere millioner. Pengene kan imidlertid lånes uden rente, og mange nye husejere håber måske på, at huset kan sælges om få år med en stor inflationsgevinst. De tænker ikke over, at man som lejer i alment byggeri blot kan ringe til driften ved de mindste problemer i lejligheden, mens en ejer selv skal sørge for alt.

Hvis problemerne med at leje lejlighederne ud bliver værre, bliver der sat en stopper for alle fremtidige drømme

Det bedste, boligforeningen kan konkurrere med, er god service, tryghed, godt miljø og billigere husleje. Men i medierne kan man læse om mange problemer, og en stor del af disse skyldes det omkringliggende samfund. Her skal nævnes tre ting, som boligforeningen selv burde kunne gøre bedre.

Man skifter ikke leverandør af TV og internet, ligesom man skifter undertøj. Det er ikke for ingenting, 400.000 borgere har dispensation fra kravet om at skulle modtage post fra det offentlige digitalt. For mange er det næsten uoverskueligt at skulle sætte sig ind i ny teknologi. Kløften mellem dem, der kan, eller måske har børnebørn, der kan, og dem, der må opgive at følge med, bliver stadig dybere. Mange bliver såkaldte funktionelle analfabeter.

Mange beboere spørger: Får jeg en kæmperegning, når jeg flytter? Skal jeg aflevere lejligheden i samme tilstand, som da den var ny? Hvad med alle de ændringer, jeg i god tro har fået foretaget? Synsafdelingen arbejder på rimelige løsninger, men usikkerheden er stor.

Det sidste problem er det værste, for det er næsten uløseligt. Renoveringer er uundgåelige, men hovsaløsninger bør undgås. Nogle afdelinger står snart sagt og forfalder, mens andre renoveres som prestigeprojekter. Der må være rimelig sikkerhed for, at renoveringen er umagen værd og til mindst mulige gener for beboerne. Ud over gener for beboerne vil renoveringer uundgåeligt betyde øget husleje. Sidste år lancerede regeringen, at en af måderne, hvorpå der skulle sættes gang i økonomien efter coronanedlukningen, var at sætte gang i renovering af alment byggeri. Renoveringer skaber jo beskæftigelse, men beboeren må håbe på, at jordforbindelsen bevares, og at der ikke renoveres for renoveringens egen skyld.

Husk under alle omstændigheder: Det bedste argument er fødderne. Boligforeningen og beboerdemokratiet må værne om beboerne. Ledige lejligheder er en ond spiral. Det vil i sidste ende komme til at betyde højere husleje og dårligere miljø for dem, der bliver boende. Hvis problemerne med at leje lejlighederne ud bliver værre, bliver der sat en stopper for alle fremtidige drømme.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt