Leder

Er der lys for enden af tunnelen?

Der er kommet lys i tunnelen under Silkeborgvej, som er på vej til at blive til en spændende korridor mellem Gellerup og Sødalen. Tunnelen er finansieret af lokale kulturmidler, og arbejdet bliver udført af lokale ildsjæle.
Den historie fortælles inde i bladet.
Der er også en Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som skal skabe en attraktiv bydel fuldt integreret i Aarhus. En plan, som skal gøre det attraktivt for de såkaldte ressourcestærke familier at flytte til området.

I januar måned behandlede byrådet helhedsplanen. Det var tragisk at høre en lang debat, der handlede om detaljer og var fyldt af fordomme imod de socialt udsatte, der bor i området. Mennesker, der – hvis det står til flere af de borgerlige partier – skal flyttes ud for at give plads til ressourcestærke folk med arbejde, der kan betale skat.
Flere af de borgerlige partier brokkede sig også over, at det har taget uendelig lang tid at nå hertil.
Man kan frygte, at de selvsamme politikere er besat af et tunnelsyn, der gør det svært for dem at se de brede konsekvenser af, hvad de siger og gør. Et almindeligt politikerudsagn lyder:
”Det skal være attraktivt for ressourcestærke skattebetalende lejere at flytte ind.”

Ja, men har politikerne i Aarhus set det i sammenhæng med, at der de næste 20 år flytter 75.000 mennesker til Aarhus, samtidig med at der rives boliger ned i Gellerupparken?
Har de set det i sammenhæng med, at der kun bevilges 150 kvoter pr. år til almene familieboliger?

Det betyder, at de såkaldte ressourcesvage fra Gellerup og den fattige del af de 75.000 nye borgere alle nu skal til at stå i en endnu længere kø for at få en almen bolig i Aarhus.

Det betyder også, at der er større risiko for, at almene bebyggelser i Aarhus bliver ghettoiserede.
Hvor er drømmen om, at 25 procent af de kommende 30.000 boliger skal være almene, når der kun er kvoter til at bygge 150 boliger om året?

Et andet almindeligt politikerudsagn lyder således:
”Det har taget for lang tid at komme dertil, hvor vi er nu.”
Er det gået politikernes næse forbi, at de fire ud af de seks år, der er gået siden skitserne til Helhedsplanen blev aftalt mellem boligforeningen og kommunen, er blevet brugt på at vente på beslutninger i den borgerlige regering og hos Aarhus Kommune?

Vi, der i Brabrand Boligforening har arbejdet med Helhedsplanen i mere end ni år, kan glæde os over, at der måske snart er lys for enden af tunnellen.
Det er ikke de lokale kræfters engagement og vilje, der har manglet, men at politikerne har handlekraft og holder deres ord.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-01 Februar side 2 forsiden af magasinet 2013-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data