Helheds­planen: Vigtige aftaler på plads

Endelig tidsplan for byggerierne i Gellerup og på Toveshøj aftales på møde i marts

Vigtige aftaler faldt på plads under et møde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening 6. februar 2013. Her deltog borgmesteren, rådmændene og repræsentanter for grupperne i byrådet. Foreningsbestyrelsen, de to afdelinger og boligforeningens administration var repræsenteret.

Keld Albrechtsen

Keld Albrechtsen

Det er nu aftalt, at den kommende letbane skal gå gennem bygaden direkte ned til City Vest. Dermed undgår vi, at letbanen drejer øst om City Vest, hvilket ville have skåret for dybt i de rekreative arealer langs den nærmeste blok på Gudrunsvej. Den valgte linjeføring bliver god for de butikker, der er i centeret, og for de kommende butikker i det område, hvor biblioteket nu ligger.

Plejeboliger, beboerhuse og ungdomsboliger

Vi fik samtidig løst problemet med udkørsel fra Toveshøj til Edwin Rahrsvej, så beboerne her bevarer deres udkørsel. Det betyder, at vi i løbet af et års tid kan begynde at bygge bygaden og den ny Edwin Rahrsvej. De sidste detaljer i tidsplanen skal godkendes på et nyt møde i marts – og så kan beboerne i de tre blokke, der skal rives ned for at give plads til bygade og kommunale arbejdspladser, få besked.

En plan for ungdomsboliger og uddannelsescampus i Gellerup – som blandt andet betyder ombygning af de to såkaldt blå blokke A9 og A10 – skal godkendes på et møde i juni. Planen skal indeholde et antal ungdomsboliger svarende til 10.000 m2 boligareal. Samtidig vil kommunen opføre plejeboliger på Toveshøj, hvor der også skal bygges sundhedscenter med tilhørende lokalcenterfaciliteter i forbindelse med det kommende beboerhus.

Nye plusområder

Det er tanken, at der på Toveshøj også skal ombygges til ældreboliger. Der var orientering om disse planer på et ekstraordinært beboermøde på Toveshøj 19. februar. Arbejdet med forberedelsen af de ny beboerhuse i Gellerup og på Toveshøj er sat i gang. I første omgang handler det om at inddrage bl.a. beboerne og foreningerne, og der er nu udpeget en lang række “piloter”, der skal indgå i denne omfattende proces.

En vigtig del af helhedsplanen handler om nye byggerier, der bl.a. skal ligge langs Ringvejen på den jord, der tilhører boligforeningen og de to afdelinger.

Vi vil udvikle planen for dette erhvervsareal, så det vil være konkurrencedygtigt med de øvrige udviklingsområder i kommunen. Der er tale om betydelige byggemuligheder, bl.a. et højhus på hjørnet af Ringvejen og Edwin Rahrsvej.

Her skal letbanen i fremtiden gå ind i området, og det vil skabe et centralt punkt for den kollektive trafik. Salg af jord i disse områder kommer både boligforeningen og Helhedsplanen til gode.

Sociale planer

Kommunen vil få mulighed for at sælge grunde i området ved det nuværende bibliotek i Gellerup og vil på den måde også få kontant fordel af den nye butikskile, der kan bygges i den sydlige ende af bygaden. Vi har aftalt med kommunen, at der skal lægges vægt på at få gennemført den nødvendige planlægning, så disse økonomiske muligheder kan udnyttes til gavn for alle.

Der arbejdes til stadighed på at udbygge den sociale indsats. Det handler om en ny social helhedsplan for boligforeningen og en social handleplan, som kommunen udarbejder. Den kommer bl.a. til at indeholde en forstærket sundhedsindsats og arbejdet med at forebygge kriminalitet og hærværk.

Vi har fået en redegørelse fra politiet, der viser, at kriminaliteten er faldet fra 2011 og til 2012, men det gælder dog ikke for hærværk. Her er antallet af anmeldelser desværre steget. Det er derfor aftalt, at der skal gøres en ekstra indsats af alle parter for at få nedbragt Gellerups og Toveshøjs udgifter til udbedring af hærværk. En afgørende indsats skal også gøres for at få alle de unge videre fra skole til uddannelse.

Med disse indsatser er det vurderingen, at den positive udvikling, som er i gang, vil kunne fastholdes i de kommende år.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-02 Marts side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2013-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Møde om Helheds­planen
    Helheds­planen: Vigtige aftaler på plads
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data