Flere konkrete aftaler på vej om Helhedsplanen

Vi arbejder nu på aftaler om bl.a. kunstgræsbane i Gellerup, Sundhedshus på Toveshøj, byggemodning og salg af jord samt plan for vejbyggeri

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj tager hele tiden mere konkret form.

I Skræppebladet i juli skrev jeg om vores aftale med kommunen om en ungdomscampus ved Hejredalskollegiet, hvor der er reserveret en byggekvote til opførelse af 10.000 m2 ny ungdomsboliger (ca. 200).

Vi forhandler nu med kommunen om en løsning på problemet med Hejredalskollegiet, der ikke længere er tidssvarende og skal erstattes af nyt byggeri. Vi er også i samarbejde med kommunen ved at udarbejde en tidsplan for det store vejbyggeri, der kan bygges, når lokalplanen for vejene er endeligt godkendt af byrådet (læs også om lokalplanen i Skræppebladets juli-nummer).

Der er kommet nogle indsigelser til lokalplanen, og de behandles i øjeblikket i kommunen. Vi skal bl.a. finde en rimelig løsning for beboerne i blokken ved den ny Tinesvej.

Kunstgræsbane
Boligforeningen ønsker nu i samarbejde med bl.a. boldklubben ACFC, DBU og kommunen at sikre mulighed for anlæg af en kunstgræsbane tæt ved Gellerup-badet. En kunstgræsbane vil give langt bedre muligheder for sporten i området. En ny bane er en nødvendighed, fordi der skal bygges vej gennem den nuværende græsbane. Derfor skal vi skabe en løsning, der rækker langt ud i fremtiden og giver idrætten i området gode muligheder for at udvikle sig.

Dette er også et led i en større plan for området langs den ny bygade og for en idrætscampus. Ved bygaden skal bygges nyt beboerhus og nyt bibliotek, og vi arbejder lige nu på at skaffe midler til at bygge Gellerup Højskole i dette område. Visionen er, at der i dette område kan placeres en række fine huse, der skal samarbejde og styrke hinanden. Målet er også at skabe en flot ny arkitektur.

Sundhedshus på Toveshøj
Som en del af de nye veje skal der skabes en bazarplads på Edvin Rahrs-vej, og det er aftalt med kommunen, at der på Toveshøj med facade ud til Bazar-pladsen bygges nye plejeboliger. Ud mod Bazaren skal også bygges nyt beboerhus og sundhedshus.

Vores mål er, at der i samarbejde med regionen også bliver skabt plads til privatpraktiserende læger, tandlæge, terapeuter mv. i et sådant hus. Vi har besøgt et allerede eksisterende sundheds- og beboerhus i Ålborg Øst, hvor Region Nordjylland gik i samarbejde med boligforeningen om projektet.

Regionen stillede bl.a. nogle økonomiske garantier. Den ny lovgivning om lægedækning giver også regionen muligheder for at være med til at løse denne opgave. Vi vil derfor starte forhandlinger med regionen og kommunen om dette projekt, der jo også vil kunne betjene de store boligområder på bl.a. Holmstrup Mark og Skjoldhøjparken.

Renovering
Helhedsplanen åbner mulighed for ombygning af lejligheder. Men vi skal også sikre, at blokkene på Toveshøj bliver renoveret udvendig og indvendig, så vi kan være sikre på, at vi skaber et godt kvarter, hvor lejlighederne i fremtiden kan udlejes alle sammen. Ellers hjælper det ikke i sig selv at ombygge lejligheder. Dette kommer til at koste rundt regnet en milliard kroner, så det er et stort, men helt nødvendigt projekt.

Vi har gennem et stykke tid været i dialog med Landsbyggefonden, der skal godkende en ny Helhedsplan for renovering af Toveshøj og Gellerup. Renovering og ombygning af lejligheder er naturligvis et arbejde, der kommer til at tage lang tid og skal gennemføres i flere etaper. Vi arbejder nu med et forslag, hvor vi starter med blokken på Gudrunsvej ved Tinesvej, hvor der også vil være mulighed for at bygge til på sydfacaden eller på taget.

Og måske skal vi også i første fase sætte gang i renovering af yderligere et par blokke på Gudrunsvej. Her er det allerede besluttet, at der skal laves et hul igennem en blok for at få en ny vej ind i området.

Økonomiske konsekvenser
Helhedsplanen skal sikre, at huslejen i de kommende år kun stiger i takt med de almindelige prisstigninger. Derfor vil den store renoveringsplan kræve forhandlinger med Landsbyggefonden om en økonomisk ramme, der sikrer huslejen. Vi skal samtidig sikre en rimelig husleje i både Søvangen og Hans Broges Parken, når de skal have gennemført helhedsplaner, således at deres huslejer heller ikke bliver for høje. Så vi står overfor flere vigtige forhandlinger med Landsbyggefonden. Det er nødvendigt for en god udvikling i hele området, at vi sikrer ro om huslejen.

En stor fordel ved Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er, at planen giver adgang til at sælge jord til nybyggeri. Det er også nødvendigt, for både boligforeningen og de to afdelinger har lagt penge ud, og vi har et huslejetab på mere end 10 millioner kr. i de to afdelinger, som vi skal have dækket gennem byggemodning og salg af jord.

Heldigvis er det sådan, at der er tilstrækkeligt med byggegrunde, der kan sælges, til at dække både boligforeningens og afdelingernes udlæg. Vi er rent teknisk ved at forberede udstykning af de jordlodder, der skal byggemodnes og sælges.

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012

Kort fra Skræppebladets indstik om Helhedsplanen, marts 2012
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt