Lederen

Nye tider vinker forude

September måned har som altid stået i beboermødernes tegn rundt i boligforeningens afdelinger. Alle steder med budget og mulige huslejestigninger på dagordenen. Og i mange afdelinger også med valg af nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt en orientering om sidste års resultat på programmet. Og i Hasselager har boligforeningens seneste skud på stammen, afd. 25 Østergårdsparken, holdt sit første ordinære beboermøde.

For foreningsbestyrelsen har september måned budt på endnu flere møder end blot beboermøderne, hvor medlemmerne plejer at skiftes til at tage rundt og fortælle om foreningens forhold.
Midt i september modtog foreningsbestyrelsen nemlig resultatet af den organisationsanalyse, som konsulent-firmaet Muusmann har arbejdet på siden sommerferien. En analyse, som er kommet med anbefalinger til, hvordan organiseringen af administrationen i Brabrand Boligforening skal se ud i fremtiden.

På flere ekstraordinære bestyrelsesmøder er anbefalingerne blevet diskuteret og evalueret. Og foreningsbestyrelsen har besluttet, at den ønsker at inddrage repræsentantskabet og medarbejderne i det videre arbejde med at udvikle foreningen.
Det betyder, at alle repræsentantskabets 117 medlemmer og boligforeningens ansatte er blevet indkaldt til et stort fællesmøde onsdag den 2. oktober. Her vil de blive præsenteret for nogle af de anbefalinger, som Muusmann-rapporten er nået frem til.

At involvere afdelingsbestyrelserne og medarbejderne på den måde er nye toner i Brabrand Boligforening. Og det tyder på, at den nye foreningsbestyrelse ønsker at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i de vigtige beslutninger, som skal træffes i foreningen, i forbindelse med at der skal findes hele tre nye ledere til boligforeningens administration.

Det bliver spændende at følge, hvordan de beboervalgte repræsentanter rundt i de efterhånden mere end 20 afdelinger tager imod denne nye invitation til at være med til at lægge strategien for, hvordan boligforeningen skal udvikle sig i de kommende år.

Det tyder helt sikkert på, at der vinker nye tider for beboerdemokratiet og beboernes stemme i Brabrand Boligforening. Men det stiller også krav til, at beboernes repræsentanter tager imod udfordringen, og at de involverer sig og tager ansvar, så de kan være med til at vise vejen frem og måske være med til skabe Danmarks bedste beboerdemokrati.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data