Lederen

En æra er forbi

Jesper Pedersen har været formand for foreningsbestyrel-sen i 17 år. Indtil den 21. maj, hvor han overlod posten til Keld Albrechtsen, som uden modkandidater blev valgt til ny formand. Det er 17 år, hvor der er sket meget i Brabrand Boligforening. Der er bygget nye afdelinger, sket renoveringer og lavet et helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, og senest er der kommet en hel ny ledelse.

For Skræppebladet bliver det spændende, hvem der skal være medlem af det udvalg, der arbejder med Skræppebladets fremtid. På redaktionen ser vi frem til det med spænding og hilser både gamle og nye medlemmer af foreningsbestyrelsen velkommen og håber på et godt sam-arbejde.

Samarbejde med afdelingerne

I repræsentantskabet sidder medlemmer fra de foreløbig 24 afdelingsbestyrelser i Brabrand Boligforening. Alle er langt fra enige om alt, hvad der foregår i boligforeningen, hvor afdelingerne efterhånden ligger spredt ud over kommunen fra Solbjerg til Brabrand og fra havnen til Harlev. Derfor er der måske heller ikke altid fokus på de samme ting.

Gellerup og Toveshøj bliver af nogle betragtet som ”problemafdelinger”, som det kan være svært at samarbejde med. Men skal et samarbejde med ”en problemafdeling” ikke forsøges – eller skal Gellerup og Toveshøj lukkes ude? Hvordan løser man bedst de problemer, der er i en afdeling? Det kunne være spændende at høre beboernes løsningsforslag.

Domicilet skal flyttes

Brabrand Boligforening skal flytte. I dag bor admi-nistrationen på Rymarken, men det har hele tiden været en midlertidig adresse i 8210. Et nyt domicil skal bygges i Gellerup ved den nye bygade. Det blev besluttet på repræsentantskabsmødet efter en debat, hvor flere gav udtryk for, at de hellere ønskede et af de foreslåede alternativer. Omverdenen ville kunne tage det som et signal om, at bo-ligforeningen ikke har lyst til at være i Gellerup. Ligesom det forlyder, at nogle af de ansatte hos kommunens miljø og teknikafdeling, som også skal flytte til Gellerup, ikke vil – de skulle ligefrem have bedt om politieskorte ved et besøg i området.

Sådan skulle det forhåbentlig ikke være; at nogen er bange for at komme på besøg i en afdeling i Brabrand Boligforening. I stedet bør vi stå sammen og bygge bro og komme hinanden ved.

For vi har alle det til fælles, at vi bor i den samme boligforening – uanset hvilken afdeling vi bor i.
Derfor håber jeg, at de nye medlemmer af foreningsbestyrelsen husker deres smukke ord til mødet og fortsætter deres samarbejde og arbejder for åbenhed og samarbejde afdelingerne imellem.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-05 Juni side 2 forsiden af magasinet 2015-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data