Lederen

Hvedebrødsdagene er snart ovre

I løbet af sommeren vil de fire chefer i boligforeningens nye ledelse alle have oplevet de første 100 dage på deres nye arbejdsplads. Og så er vi ved at være fremme ved det tidspunkt, hvor man godt kan begynde at tale om, at hvedebrødsdagene vist snart er forbi.

Men ét er, at den nye ledelse forhåbentlig er ved at finde sine egne ben på etagerne i det sorte Fort Knox på Rymarken i 8210 – noget andet er, hvordan samarbejdet med den siddende foreningsbestyrelse og resten af beboerdemokratiet spænder af.

Foreningsbestyrelsen fik på repræsentantskabsmødet for en lille måneds tid siden et enkelt nyt medlem, Jesper Fræer, valgt ind. Den øvrige bestyrelse består af samme personkreds, som var med til at tage initiativet til boligforeningens store forandringsproces, som blev sat i værk sidste sommer.

Konsulentfirmaet Muusmann har siden efteråret været inde over for at hjælpe med at lave en strategi for omstillingen til de nye tider. Og midt i marts blev hele repræsentantskabet taget med på tur til Horsens for at deltage i en visionsdag om fremtidens Brabrand Boligforening.

Det er nu snart mere end et kvart år siden, at visionerne blev luftet, men der er endnu kun sluppet meget lidt ud omkring, hvad den nye strategi skal gå ud på. Og der var ikke meget nyt at hente om, hvad de nye tider vil bringe, i bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet.

Forhåbentlig er det ikke, fordi gassen allerede er gået af ballonen, og man er faldet tilbage i den gamle rille, hvor oplysningen af beboerdemokratiet i boligforeningen strakte sig til en mundtlig orientering på de kvartalsmæssige foreningsrådsmøder om, hvad der var blevet gjort siden sidst.

Der er ingen tvivl om, at der stadig hele tiden dukker opgaver og udfordringer op, som den nye ledelse hurtigt skal forholde sig til og være med til at få styr på. Næsten et halvt år uden ledelse og en lang årrække med et dårligt samarbejde mellem ledelsen og beboerdemokratiet har sat sine spor.

Men ved at begrave ord som ”vi plejer” og afarten ”som regel” og i stedet lytte og turde tænke nye løsningsmuligheder, så kan det være, at hvedebrødsdagene kan fortsætte længe endnu og skabe grobund for et langt og lykkeligt ægteskab i boligforeningssammenhæng.

God sommer og på gensyn til september

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 2 forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data