Beboer­demo­kra­tiet vejrer morgenluft

Efter coronaaflysninger skal beboerdemokrater i bunker på valg i boligforeningens gamle afdelinger, det gælder også hele foreningsbestyrelsen

Omtrent halvdelen af boligforeningens mange afdelinger oplevede sidste efterår, at beboermøderne først blev udskudt og siden aflyst på grund af corona. Det betyder, at der ikke var mulighed for at gennemføre de demokratiske valg af beboerrepræsentanter, som normalt skal have deres mandater genbekræftet minimum hvert andet år. Særlovgivningen i forbindelse med corona har betydet, at bestyrelsesmedlemmernes mandater er blevet forlænget, indtil det igen er muligt at afholde valg.

Mangel på medlemmer

I Gellerupparken, der er boligforeningens største afdeling, betyder det, at der skal vælges 13 medlemmer til afdelingsbestyrelsen på forårets beboermøde, som foreløbig er berammet til tirsdag den 27. april, hvis ikke coronarestriktioner forhindrer det.

Efter snart to år uden valg består afdeling 4’s bestyrelse i dag kun af 11 medlemmer, fordi flere medlemmer er fraflyttet afdelingen, og der ikke er flere suppleanter at hente ind.
Også i de andre store og ældre afdelinger i boligforeningen sidder halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på forlængede mandater. Og da både Toveshøj og Holmstrup har beboermøder i foråret, skal alle medlemmerne også på valg her.

Mandater skal prøves

For de øvrige gamle afdelinger, der normalt først har valg på efterårets budgetmøder, gælder det, at i fald afdelingen inden budgetmødet indkalder til et afdelingsmøde, ja så skal medlemmerne på de forlængede mandater have deres mandat prøvet, som det hedder. Det vil sige, at de skal genvælges på mødet for at kunne fortsætte i afdelingsbestyrelsen.

Hel foreningsbestyrelse på valg

Også for boligforeningens øverste ledelse, foreningsbestyrelsen, bliver det kommende repræsentantskabsmøde, som med forbehold for coronaudskydelser er planlagt til den 31. maj, et anderledes møde. Her skal der ske formandsvalg, som ifølge vedtægter altid sker i ulige år, men derudover skal hele resten af foreningsbestyrelsen med dens seks medlemmer have prøvet deres mandat på samme tid. Og så skal der derudover også vælges suppleanter til foreningens ledelse.

Vil du stille op til foreningsbestyrelsen?

Skræppebladet stiller spalteplads til rådighed for kandidater til boligforeningens øverste organ, foreningsbestyrelsen

Er du kandidat, og vil du gerne fortælle, hvad du tænker og måske drømmer om i forhold til beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening, så er du meget velkommen til at præsentere dig selv her i beboernes eget blad. Du kan også bede om at blive interviewet, hvis du ikke ønsker at skrive selv.
Kontakt Skræppebladets redaktionssekretær Elsebeth Frederiksen og hør nærmere på elfr[AT]bbbo[DOT]dk – senest 1. april.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 12
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data