Beboerdemokratiet har trange kår under Coronaen

Boligafdelinger: Forsamlingsforbud betyder, at de fleste møder aflyses eller holdes på nettet

Tekst Helle Hansen. Arkivfoto af Ulrik Dorph-Hansen

I snart 11 måneder har covid-19 og alle restriktionerne givet store udfordringer for beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening. Beboermøderne i 2020 blev for manges vedkommende enten udsat eller helt aflyst, og foreningens øverste organ, repræsentantskabet, nåede slet ikke at få afviklet sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor foreningsbestyrelsen normalt skal stå på mål for det foregående års arbejde med beretning og aflæggelse af årsregnskab.

Bestyrelser i cyberspace
Under normale omstændigheder fungerer beboerdemokratiet ved, at de valgte afdelingsbestyrelsers medlemmer mødes, de fleste steder en gang om måneden, til et bestyrelsesmøde, hvor der træffes forskellige beslutninger om afdelingens virke.

I mange afdelinger findes der desuden en række udvalg, som arbejder med forskellige emner så som økonomi, teknik og drift og måske beboeraktivitet. Mange af disse udvalg har heller ikke kunnet mødes fysisk i de sidste par måneder på grund af forsamlingsforbuddet, som nu er helt nede på, at maksimalt fem personer må mødes. Og opfordringen fra sundhedsmyndighederne har lydt, at man helst helt har skullet undlade at mødes.

Det har betydet, at beboerdemokraterne har skullet finde på nye måde at mødes. Og her har cyberspace i flere afdelinger været løsningen. Det viser en rundskrivning til alle boligforeningens afdelinger, som Skræppebladet har lavet. Det betyder, at afdelingsbestyrelsernes medlemmer har siddet hjemme hos sig selv foran en computerskærm og gennemført møderne via Zooms eller et andet af de fora, hvor man kan snakke sammen over nettet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt