Beboer­demo­kra­tiet har trange kår under Coronaen

Boligafdelinger: Forsamlingsforbud betyder, at de fleste møder aflyses eller holdes på nettet

I snart 11 måneder har covid-19 og alle restriktionerne givet store udfordringer for beboerdemokratiet i Brabrand Boligforening. Beboermøderne i 2020 blev for manges vedkommende enten udsat eller helt aflyst, og foreningens øverste organ, repræsentantskabet, nåede slet ikke at få afviklet sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor foreningsbestyrelsen normalt skal stå på mål for det foregående års arbejde med beretning og aflæggelse af årsregnskab.

Bestyrelser i cyberspace

Under normale omstændigheder fungerer beboerdemokratiet ved, at de valgte afdelingsbestyrelsers medlemmer mødes, de fleste steder en gang om måneden, til et bestyrelsesmøde, hvor der træffes forskellige beslutninger om afdelingens virke.

I mange afdelinger findes der desuden en række udvalg, som arbejder med forskellige emner så som økonomi, teknik og drift og måske beboeraktivitet. Mange af disse udvalg har heller ikke kunnet mødes fysisk i de sidste par måneder på grund af forsamlingsforbuddet, som nu er helt nede på, at maksimalt fem personer må mødes. Og opfordringen fra sundhedsmyndighederne har lydt, at man helst helt har skullet undlade at mødes.

Det har betydet, at beboerdemokraterne har skullet finde på nye måde at mødes. Og her har cyberspace i flere afdelinger været løsningen. Det viser en rundskrivning til alle boligforeningens afdelinger, som Skræppebladet har lavet. Det betyder, at afdelingsbestyrelsernes medlemmer har siddet hjemme hos sig selv foran en computerskærm og gennemført møderne via Zooms eller et andet af de fora, hvor man kan snakke sammen over nettet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-01 februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-01 februar
i sektionen Tema: Corona og beboerdemokrati

forsiden af magasinet 2021-01 februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data