Plan for den ny ungdomsby

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har aftalt, at der udarbejdes en ny samlet plan for kommende ungdomscampus i Gellerup

Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Repræsentanter fra byrådet med borgmesteren i spidsen mødtes 19. juni på Rådhuset med boligforeningen og repræsentanter for de to afdelinger for at afklare dele af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Blandt de vigtigste emner var planlægningen af den ny ungdomsbydel – eller ungdomscampus, som den ofte kaldes – samt spørgsmålet om boldbaner og en kommende idrætscampus.
Det lykkedes at indgå vigtige aftaler om begge sager, der kræver et tæt samarbejde mellem alle parter.
 
Ungdomscampus ved Hejredalskollegiet
I Helhedsplanen er det aftalt, at de to “blå blokke” – A 9 og A 10 – skal omdannes til ungdomsboliger, men ikke, hvornår dette skal ske. Samtidig har det længe været et ønske fra både kommunen og boligforeningen, at der skal findes en løsning for Hejredalskollegiet.

Bygningerne er ikke gode nok. Den rigtige løsning er at nedrive kollegiets blokke og bygge nyt i dette område. Vi håber, at vi snarest muligt kan indgå en konkret aftale med kommunen om dette. Sammen med de to blå blokke kan der så skabes en helt ny ungdomsbydel med ungdomsboliger og forhåbentlig også nye uddannelsessteder.  Der er reserveret byggekvote til opførelse af 10.000 m2 nye ungdomsboliger. Det svarer til ca. 200 toværelses boliger, som kan indrettes efter de ønsker, som studerende har nu om dage – med bl.a. eget køkken.
 
Flot arkitektur
Den ny ungdomsbydel skal have en flot arkitektur og skal derfor også bygges efter en samlet plan. Kommunen og boligforeningen har aftalt, at vi nu tager fat på at udarbejde denne plan. Vi regner med, at det vil ende med en arkitektkonkurrence. I den forbindelse vil vi udarbejde en tidsplan, der viser, hvornår de to blå blokke kan blive omdannet til ungdomsboliger.

Det står efter mødet med kommunen klart, at der kommer til at gå ret lang tid, før omdannelsen kan finde sted. Det skyldes også, at der først skal bygges nye kommunale arbejdspladser og det ny beboerhus i Gellerup. En analyse viser nemlig, at det er vigtigt for de nye beboere i ungdomsbyen, at disse nye aktiviteter er til stede i området. Vi vil så hurtigt som muligt udsende en tidsplan til beboerne i de to blå blokke.
 
Ny boldbane
Byrådet er i gang med at behandle den ny lokalplan for vejene i området, så den kan godkendes inden jul. Det betyder, at vejbyggerierne går i gang næste år. Alle vejene kan dog ikke bygges på en gang, men en ny vej skal bygges tværs gennem den eksisterende fodboldbane.

På mødet med kommunen blev det aftalt, at der ikke må opstå en situation, hvor vi mangler en fodboldbane i Gellerup. Derfor vil der blive fundet en løsning. Det vil blive nødvendigt om meget kort tid at gå i gang med at etablere en græsbane, så den kan være klar, når den nye vej skal bygges. Det tager nemlig mellem et og to år at gøre en græsbane klar til brug.
 
Sports- og kulturcampus
Det er også aftalt, at kommunen og boligforeningen skal undersøge muligheden for at etablere en større sports- og kulturcampus i tilknytning til svømmehallen. Her har vi meldt ud, at vi gerne vil have en kunstgræsbane med tilskuerpladser, så der kan spilles turneringskampe.

Der skal satses på flere forskellige sportsarter og gerne sportsuddannelser. Men alle disse ting kræver penge og samarbejdspartnere. Der skal derfor gøres et hårdt stykke arbejde for at få disse planer til at lykkes. Men jeg tror på, at det kan ske.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt