Afd. 4: Gellerup tager stilling til ny ungdomsbydel og salg af ejerlejligheder i en blok på Gudrunsvej

Afdeling 4 – Gellerupparken

Beboerne i Gellerupparken skal afgøre, om to blokke kan rives ned i stedet for at blive omdannet, så der kan bygges en ny ungdomsby

Af Helle Hansen – illustration kun online

Før sommerferien oplevede beboerne i Gellerupparken at blive indkaldt til ikke bare et, men to beboermøder. Begge møder blev dog efterfølgende udsat. Men mandag den 29. september bliver forslaget om skabe en ny ungdomsbydel sendt til afstemning i forbindelse med afdelingens budgetmøde, som holdes i GLOBUS1.

På samme møde vil beboerne blive bedt om at give opbakning til, at det bliver en af de store Gudrunsvejs-blokke, B4 – Gudrunsvej 38-46, der skal sælges til ejerlejligheder i stedet for den noget mindre blok på A13, Bentesvej 33-39, som beboerne oprindeligt vedtog, da der var afstemning om Helhedsplanen i november 2010.

Ny ungdomsafdeling
Beboerne skal vælge mellem to planer: Plan A, der er den oprindelige plan om at omdanne de to blokke til 200 ungdomsboliger. Og Plan B, der er den nye plan, der går ud på at nedrive blokkene og i stedet skabe en ny ungdomsbydel, hvor der opføres op til 400 ungdomsboliger, som vil blive en ny afdeling i Brabrand Boligforening.

Renovering uden huslejestigning
I forbindelse med Plan B er der beskrevet en mulig vej til, at Gellerupparken kan søge Landbyggefonden om støtte til en renovering af alle afdelingens resterende boliger, som vil kunne gennemføres uden huslejestigninger. I forbindelse med Plan A er der ikke indgået nogen aftale med Landsbyggefonden om en renoveringsplan her og nu. Den skal forhandles forfra.

Salg af blok med hul
Beboermødet skal derefter tage stilling til, om det kan blive lejlighederne i blok B4, Gudrunsvej 38-46, der skal forberedes til salg. Blokken skal i løbet af de næste par år gennemgå en større omdannelse i forbindelse med, at der skal laves et stort hul i blokken, der hvor vejen fra GLOBUS1 skal gå ind i området. Og det er en af grundene til, at afdelingsbestyrelsen ønsker, at det bliver den blok, at der skal kunne sælges lejligheder fra.

Mulighed for to møder
Afdelingsbestyrelsen er forberedt på, at beboermødet kan komme til at trække ud, hvis det viser sig, at der er mange spørgsmål undervejs. Derfor stiller afdelingsbestyrelsen allerede ved mødets start forslag om, at beboermødet kan suspenderes og genoptages torsdag den 9. oktober, hvis debatten om ungdomsbydelen skulle trække ud til efter kl. 20.30. Det er for at sikre, at der også er tid til, at der kan være en debat omkring afstemningen om salg af blok, hvis beboerne ønsker det.


Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1.  Visualisering fra "Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj" maj 2010

Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1.
Visualisering fra “Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj” maj 2010

Download forslaget til dispositionsplan fra 2010 hos Aarhus Kommune
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt