Afd. 4: Gellerup tager stilling til ny ungdomsbydel og salg af ejerlejligheder i en blok på Gudrunsvej

Afdeling 4 – Gellerupparken

Beboerne i Gellerupparken skal afgøre, om to blokke kan rives ned i stedet for at blive omdannet, så der kan bygges en ny ungdomsby

Før sommerferien oplevede beboerne i Gellerupparken at blive indkaldt til ikke bare et, men to beboermøder. Begge møder blev dog efterfølgende udsat. Men mandag den 29. september bliver forslaget om skabe en ny ungdomsbydel sendt til afstemning i forbindelse med afdelingens budgetmøde, som holdes i GLOBUS1.

På samme møde vil beboerne blive bedt om at give opbakning til, at det bliver en af de store Gudrunsvejs-blokke, B4 – Gudrunsvej 38-46, der skal sælges til ejerlejligheder i stedet for den noget mindre blok på A13, Bentesvej 33-39, som beboerne oprindeligt vedtog, da der var afstemning om Helhedsplanen i november 2010.

Ny ungdomsafdeling

Beboerne skal vælge mellem to planer: Plan A, der er den oprindelige plan om at omdanne de to blokke til 200 ungdomsboliger. Og Plan B, der er den nye plan, der går ud på at nedrive blokkene og i stedet skabe en ny ungdomsbydel, hvor der opføres op til 400 ungdomsboliger, som vil blive en ny afdeling i Brabrand Boligforening.

Renovering uden huslejestigning

I forbindelse med Plan B er der beskrevet en mulig vej til, at Gellerupparken kan søge Landbyggefonden om støtte til en renovering af alle afdelingens resterende boliger, som vil kunne gennemføres uden huslejestigninger. I forbindelse med Plan A er der ikke indgået nogen aftale med Landsbyggefonden om en renoveringsplan her og nu. Den skal forhandles forfra.

Salg af blok med hul

Beboermødet skal derefter tage stilling til, om det kan blive lejlighederne i blok B4, Gudrunsvej 38-46, der skal forberedes til salg. Blokken skal i løbet af de næste par år gennemgå en større omdannelse i forbindelse med, at der skal laves et stort hul i blokken, der hvor vejen fra GLOBUS1 skal gå ind i området. Og det er en af grundene til, at afdelingsbestyrelsen ønsker, at det bliver den blok, at der skal kunne sælges lejligheder fra.

Mulighed for to møder

Afdelingsbestyrelsen er forberedt på, at beboermødet kan komme til at trække ud, hvis det viser sig, at der er mange spørgsmål undervejs. Derfor stiller afdelingsbestyrelsen allerede ved mødets start forslag om, at beboermødet kan suspenderes og genoptages torsdag den 9. oktober, hvis debatten om ungdomsbydelen skulle trække ud til efter kl. 20.30. Det er for at sikre, at der også er tid til, at der kan være en debat omkring afstemningen om salg af blok, hvis beboerne ønsker det.


Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1. Visualisering fra "Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj" maj 2010

Portåbning i eksisterende boligblok set fra Gudrunsvej/Globus1.
Visualisering fra “Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj” maj 2010

Download forslaget til dispositionsplan fra 2010 hos Aarhus Kommune

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-08 Oktober side 17
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2014-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Budgetmøde - ungdomsbydel til afstemning
  Afd. 4: Gellerup tager stilling til ny ungdomsbydel og salg af ejerlejligheder i en blok på Gudrunsvej
 • beboer­møde del 2 (salg af lejligheder)
  Afd. 4: Gellerup tager stilling til ny ungdomsbydel og salg af ejerlejligheder i en blok på Gudrunsvej
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data