Helhedsplan Gellerup Toveshøj

Grønt lys til renovering og ombygning

Af Kristian Tharben Hansen, projektleder

Der er nu grønt lys til renovering og ombygning af boliger i tre blokke i Gellerupparken og Toveshøj. Et stort flertal af beboerne har stemt for at sætte tre pilotprojekter i gang.

For beboerne i to blokke på Gudrunsvej (B4 og B7) samt én blok på Edwin Rahrsvej (A17) betyder det, at de om et til halvandet år har opstart på et større renoveringsprojekt, som indeholder gennemgribende renoveringer og omdannelser af boligerne, blokken og udenomsarealerne.

Projektet
Pilotprojekterne har tre dele:
– Basisrenovering
– Ombygning af boliger
– Renovering af blokken, opgange og udvendige arealer.

Basisrenovering
Alle boliger i blokken opgraderes til en mere moderne standard: Badeværelser renoveres, nye vinduer og døre, ny ventilation i boligen, delvis renovering af vægge og loft, delvis renovering af gulve samt nyt varmeanlæg. I Gellerupparken udskiftes skabslåger i entré, og altaner overdækkes.

Nye boliger
Det nuværende mix af lejlighedstyper suppleres med en række nye boligtyper for at opnå en større variation af boligtyper
På Toveshøj omdannes til nye ældrevenlige og tilgængelige boliger. I Gellerupparken hedder de rummelige boliger, og det betyder, at der er plads til, at en kørestol kan manøvrere.
I begge afdelinger ombygges til flere af de meget populære toværelses boliger med placering i gavle, og så præsenteres en helt ny boligtype i stueplan, nemlig byhuse/hobbyhuse i to etager med privat indgang og mulighed for hobbyrum i kælderen.

Renovering af blokken
Hele miljøet omkring blokkene får et løft. For alle tre blokke gælder det, at opgange renoveres, gangbro omdannes, bedre gennemgang til haveside og gavle, og tage efterisoleres.
I Gellerupparken renoveres alle elevatorer. På Toveshøj kommer der elevator i én opgang, og vinduer og døre udskiftes.

Genhusning
For enkelte beboere i de tre blokke omdannes deres bolig til en ny type bolig. Det kan have den konsekvens, at enkelte desværre ikke kan vende tilbage og må genhuses permanent.
Beboere i de boliger, der basisrenoveres, kan i udgangspunktet blive boende i deres bolig i byggeperioden, og så er der enkelte beboere, som bliver tilbudt en midlertidig genhusning.

Hvad nu?
Landsbyggefonden og Aarhus Kommune skal nu formelt godkende projekterne, derefter går boligforeningen i gang med at projektere i dialog med byggeudvalgene. Selve renoveringen og ombygningen opstartes i foråret 2017.

Matrixgrafikken for hver af de tre blokke, så beboere kan se, hvad der sker i de enkelte opgange.  Grønne lejligheder:  Tilgængelige boliger  Gule lejligheder:  Sammenlagte og gennemlyste  Blå lejligheder:  Byhuse i to plan  Røde lejligheder:  Basisrenovering


Klik for at se større billede

Matrixgrafikken for hver af de tre blokke, så beboere kan se, hvad der sker i de enkelte opgange.

Blok B4 (Gudrunsvej 38 – 46)
Blok B7 (Gudrunsvej 68 – 76)
Blok A17 (Edwin Rahrsvej 18 – 26

Grønne lejligheder:
Tilgængelige boliger

Gule lejligheder:
Sammenlagte og gennemlyste

Blå lejligheder:
Byhuse i to plan

Røde lejligheder:
Basisrenovering


Spørgecafe hos Infokontoret
19. og 20. april, Gudrunsvej 26 7 tv. for beboerne i Blok B4 og B7.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt