Vi bygger og renoverer på livet løs

I Gelleruparken og Toveshøj er vi i fuld gang med renoveringsprojekter og nybyggeri. Her får du en kort status på fem af byggeprojekterne

Tekst og fotos Vibeke Dam Hansen

BBBO’s nye domicil
Byggeriet af vores nye administrationsbygning på hjørnet af Karen Blixens Boulevard og Edwin Rahrs Vej er godt i gang. Entreprenørfirmaet C.C. Contractor er ved at rejse beton-elementer, og de er netop begyndt på kælderen, som bl.a. skal rumme et stort ventilationsanlæg. Når det er blevet kranet ind, bliver der lagt låg på kælderen, og arbejdet med rejsning af betonelementer i stueetagen fortsætter.

C.C. Contractor fokuserer meget på sikkerheden på byggepladsen og fremhæver farligheden i at færdes inden for hegnet. Vi forventer at kunne tage huset i brug i løbet af 2019.

Kælderen i Brabrand Boligforenings nye domicil er dukket op af jorden.

Kælderen i Brabrand Boligforenings nye domicil er dukket op af jorden.

Kollegiet i Gellerup
Skelettet af det nye kollegium tårner sig op på hjørnet Karen Blixens Boulevard og Lottesvej. Stort set alle fundamenter er støbt, og i den sydlige karré bliver der i øjeblikket monteret betonelementer i 4. sals højde.

Når dette arbejde er færdigt, fortsætter monteringen af betonelementerne i den nordlige karré, hvor Dansk Boligbyg er i gang med at støbe det sidste terrændæk i stueplan. De første ca. 140 ud af ca. 750 vindues- og dørpartier er monteret, og opbygning af skalmure på første byhus på den sydlige karré er netop begyndt. De første studerende kan flytte ind i løbet af 2019.

Kollegiet tårner sig op, og nu kan vi faktisk se, hvordan bygningen skal se ud.

Kollegiet tårner sig op, og nu kan vi faktisk se, hvordan bygningen skal se ud.

Blok A17 – Toveshøj
Renoveringen af blokken Edwin Rahrs Vej 18-26 er så småt i gang. Entreprenøren MT Højgaard har etableret deres skurby og er begyndt at indrette byggepladsen omkring blokken.

Renoveringen og ombygningen af blokken sker trinvist fra nr. 18 til nr. 26. Beboerne i opgang 18 og 20 er blevet genhuset, så her går entreprenøren snart i gang med at tømme boligerne for alle indvendige materialer, inden de går i gang med ombygningen til for eksempel rummelige boliger i nr. 18.

Inden længe bliver også den første del af gangbroen brudt ned for at give plads til det nye byhusbånd i stueetagen og de nye opgange.

Blok B4 – Gellerupparken
Renoveringen af blokken Gudrunsvej 38-46, som udføres af JCN-Bolig, har længe været i gang, og beboerne i nr. 42 og 46 er i foråret vendt tilbage til deres lejligheder.

Vi mangler stadig forskellige opgaver dels i lejlighederne og dels i opgangene, og arbejdet med udearealerne for og bag de to opgange er begyndt. Nr. 44 er brudt ned, og med hejsningen af den store stålkonstruktion er rammen til den nye port skabt. Stålkonstruktionen skal rumme ni nye boliger.

Produktionen af beklædningen til porten er i fuld gang, og monteringen begynder i løbet af september. Den nye tværgade, Trille Lucassens Gade, som skal gå gennem porten og forbinde Gudrunsvej med Karen Blixens Boulevard, skal også anlægges færdig i sidste halvår af 2018.

I opgang 38 og 40, hvor alle beboere er blevet genhuset, er arbejdet med facadepartierne stort set afsluttet, badeværelseskabinerne er på plads i nr. 40, og i de kommende uger er det nr. 38, der står for tur.
Vi forventer, at renoveringen af hele B4 er afsluttet i årets sidste kvartal.

I Den Gyldne Bue bliver der bygget ni lejligheder.

I Den Gyldne Bue bliver der bygget ni lejligheder.

Blok B7 – Gellerupparken
JCN-Bolig vandt også entreprisen på ombygningen og renoveringen af blokken Gudrunsvej 68-76. I denne blok går vi ligeledes trinvist frem fra den sydlige ende af blokken.
Lejlighederne i opgangene 76 og 74 er ved at være tomme, da de fleste beboere er blevet genhuset. Etablering af byggepladsen ved blokken er under planlægning, og snart rykker håndværkerne ind for at tømme boligerne for indvendige materialer, så de derefter kan gå i gang med ombygningen og renoveringen.

I opgang 76 skal nogle af lejligheder omdannes til rummelige boliger med vinduer i gavlen med udsigt mod syd. I denne blok bliver lejlighederne i stueetagen ombygget til byhuse.

Fælles for hvert projekt
For alle tre renoveringsprojekter gælder, at der til hvert projekt er tilknyttet byggeretter på arealer i umiddelbar nærhed af blokkene. Her er det private investorer, der kan opføre tæt lav bebyggelse til privat udlejning eller salg.

De to afdelingers byggeudvalg drøfter jævnligt ideer, planer og detaljer med Brabrand Boligforenings projektleder, Svend Erik Johansen, og de respektive entreprenører.

Beboerne i de tre blokke modtager ca. hver måned et nyhedsbrev om renoveringen i deres respektive blokke, hvor der blandt er nyt fra projektlederen og genhusningskontoret.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om forandringerne i området, kan du følge os på Facebook på siderne ”E&P Huset” og ”Helhedsplan Gellerup Toveshøj” eller besøge os på Karen Blixens Boulevard 39 – ved siden af Gellerupbadet.

Vi har åbent hver dag kl. 9-15, og husets café er åben torsdage kl. 15-19 og søndage kl. 12-16. På Facebooksiden ”Bydels-vandring i Gellerup” kan du se, hvornår vi arrangerer gratis rundvisninger i området.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt