Spektakulært signal om forandring

Den gode udvikling i Gellerup og Toveshøj fortsætter med mange store og vigtige projekter i god gænge

Tekst Ole Bech Jensen, projektchef

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken.

Den nye gyldne port til Gellerup set inde fra Byparken.

Den 23. juni er det 50 år siden, at man markerede startskuddet på byggeriet af det, der dengang hed Gellerupplanen. Et halvt århundrede senere bliver datoen igen en mærkedag, hvor gennembruddet af blokken B4 på Gudrunsvej går i gang. Her kommer der en fem etager høj, gylden port, der bliver et stærkt og synligt signal om, at Gellerup åbner sig op mod resten af Aarhus.

Den nye byport vil kunne ses på stor afstand andre steder i byen og kobler Gellerups nye vejsystem på byens øvrige vejnet via Trille Lucassens Gade (opkaldt efter den afdøde direktør for Cirkus Tværs). Den nye indgang til Gellerup står klar til brug i 2018.

Renovering i gang
Ud over gennembruddet af blokken til den gyldne port består projektet i en facaderenovering af hele blokken, en indvendig renovering af samtlige lejligheder og en bearbejdning af gadeplan, indgangspartier og opgange. Hermed er planen om at renovere samtlige blokke i Gellerup og Toveshøj omsider i gang, hvilket længe har været et stort ønske hos beboerne.

To andre blokke er også udpeget som pilotprojekter i renoveringsplanen. Det er blok B7 på Gudrunsvej, som er blokken tættest på City Vest, og blok A17 i Toveshøj, som er blokken tættest på Bazar Vest.

I løbet af sommeren bliver der udskrevet konkurrence om opgaven med at renovere de to blokke. Nogle beboere skal genhuses permanent, fordi deres lejligheder ændrer type til fx tilgængelighedsboliger, og boligforeningens genhusningskonsulenter er i fuld gang med at holde møder med de pågældende beboere og har en god dialog om de fremtidige muligheder og ønsker.

Sports- og Kulturcampus i proces
Byparkprojektet er i fuld gang og betyder, at der kører mange tunge køretøjer rundt i området, da der bl.a. skal flyttes store mængder jord. Den første del af Byparken, der står færdig, er Fossen oven for City Vest. Her vil opsamlet regnvand løbe ned ad et flot, nyt trappeanlæg i løbet af sommeren.

Byparken er en del af det store projekt Sports- og Kulturcampus, hvor der for øjeblikket også bliver arbejdet med et nyt hus for områdets beboere og foreninger, et nyt bibliotek og et nyt bevægelseshus.

Der har været gennemført en arkitektkonkurrence med det formål at finde den optimale løsning for det samlede Sports- og Kulturcampus, hvor løsningsforslagene lige nu bliver vurderet. Samtidig foregår der en særskilt proces omkring at udvikle det såkaldte Verdensbad.

Laden forbliver
På Toveshøj bliver der også arbejdet på etableringen af et nyt beboerhus. Her har afdelingsbestyrelsen netop besluttet at arbejde videre med en plan om at bevare og udvide den eksisterende Tousgårdsladen, der bygningsmæssigt er i god stand.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt