Status på Helheds­planen

Helhedsplanen foran tidsplanen

Oprindelig skulle Helhedsplanen være gennemført i 2030, men nu ser det ud til, at bydelen vil stå klar længe inden. Årsagen er den store interesse for at købe jord, som også smitter af på Gellerup.

Det er en milepæl for boligforeningen, for det accelererer mange ting. Byggeprojekterne bliver hurtigere realiseret, og vi får penge fra jordindtægter til finansiering af renovering af boliger.

Investorer tror på Gellerup

Det nye vejnet, som afsluttes næste år, har åbnet området, og inden længe flytter 1000 kommunale medarbejdere ind i det nye kontorhus på Karen Blixens Boulevard. I takt med at projekterne realiseres, får investorer troen på, at området er ved at blive attraktivt. Kombineret med lavere byggeretspriser i det vestlige Aarhus kan investorerne se en mulig gevinst i en investering i Gellerup.

Første spadestik på Gudrunsvej Syd

SVANEN Gruppen er en af de første investorer i Gellerup, og 24. oktober tog det familieejede investeringsselskab første spadestik til første etape af udviklingen af Gudrunsvej Syd – syd for Globus1. Her skal i alt opføres 450 nye ejer- og lejelejligheder til unge og familier. Hertil kommer 12.000 etagemeter erhverv, som Aarhus Kommune står for.

Bebyggelsen tæt på Silkeborgvej skal binde Gellerup bedre sammen med Aabyhøj og tiltrække nye beboere til området. Første etape består af 222 boliger i to karréer.

Til Dagens Byggeri siger Michael Brixhuus, medejer af SVANEN Gruppen:
”Vi er forbi det punkt, hvor det giver mening at stille spørgsmålstegn ved, om Helhedsplanen lykkes. Der bliver investeret mange milliarder herude, og vi kan se, at det politiske commitment til planen holder.”

Svanens byggeri_-_Gudrunsvej Syd

Boliger renoveres for jordindtægter

Indtægter fra salg af jord går blandt andet til finansiering af renovering af alle blokke i Gellerupparken og Toveshøj. Det er den indvendige renovering af samtlige boliger, der skal finansieres af jordindtægter.

I første omgang gennemføres tre pilotprojekter i blokkene: B4 Gudrunsvej 38 – 46, B7 Gudrunsvej 68 – 76 samt blok A17 Edwin Rahrsvej 18 – 26. Blok B4 på Gudrunsvej er godt i gang. De to øvrige blokke følger efter næste år. Der skal herefter lægges en plan for de kommende etaper af blokke i Gellerupparken og Toveshøj.

Nye boligtyper kommer til

Renoveringsprojektet skal sikre beboerne boliger, der er bragt op til en nutidig standard og i god kvalitet. Samtidig er der forsøg med nye boligtyper, som vil være attraktive for flere boligsøgende.

I blok B4 indrettes der i kælder/stueetage et byhus-bånd med boliger i to plan, så indgangssiden til blokken bliver mere attraktiv og udadvendt.

Mange vil gerne kigge med

Der er både stor opbakning og interesse for omdannelsen af Gellerup til en attraktiv international bydel. E&P Huset er samlingspunkt for et stort antal besøgende – erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, politikere og borgere, som gerne vil se projektet på tæt hold.

Almene boligdage i Gellerup

Den 17. og 18. november byder vi velkommen til besøgende fra Almene Boligdage, der er en konference for folkevalgte og ansatte i boligorganisationer i hele landet med en lang række aktiviteter, der foregår rundt om i Aarhus.

I Gellerup vil der begge dage være guidede ture rundt i området, og Landsbyggefonden indretter en jubilæumsstand i Gazellefarmen på Karen Blixens Boulevard i anledning af fondens 50-års jubilæum.

Kom og se en Venligbolig

Ved siden af E&P Huset opstiller KAB en prøve på en Venligbolig. I Venligbolig-konceptet inviteres borgere på kanten af samfundet ind i aktive fællesskaber.

Det første projekt på 36 venligboliger bliver på Frederiksberg, hvor danske unge skal bo side om side med flygtninge.

Venligboligen bygger på hverdags-venskaber og en buddy-ordning, hvor de studerende spiller en central rolle i integrationsindsatsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-07 November side 7
i sektionen Helhedsplan

forsiden af magasinet 2017-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data