Lederen

Lister – hvorfor?

Af Helle Hansen

Lige op til sommerferien kunne by-, bolig og landdistrikts-minister Carsten Hansen offentliggøre en ny boligaftale, som kommer til at få betydning for de boligområder, som i dag optræder på den såkaldte ghettoliste.

Nyt er, at der også vil blive målt på beboernes uddannelses-grad og indkomst, når fremtidige lister skal laves. I ghettoen Gellerup kommer de nye optællingsmetoder til at betyde, at det ikke udelukkende er negativt, at vi har byens viceborgmester, Rabih Azad-Ahmad, boende i Gellerupparken, fordi hans uddannelse som jurist og hans indtægt som ejer af et advokatfirma er med til at veje op for hans mellemøstlige baggrund.

Alene de tre forrige linjer synes jeg tydeligt viser, at den er helt galt med, hvad listerne viser om et boligområde, som for øvrigt virker tilfældigt konstrueret. For eksempel er Rosenhøj ikke en ghetto, fordi afdelingen tælles sammen med Kjærslund og Rosenvang, mens Skovgårdsparken for længst ville have været på listen, hvis afdelingen blev talt sammen med Gellerupparken og Toveshøj, som det tidligere skete.

Bispehaven, som er en enkelt afdeling, er netop røget af ghettolisten, samtidig med at der er bål og brand i afdelingen. Og i Vollsmose er det hele ni afdelinger fra tre boligforeninger, som kaldes en ghetto, selv om udfordringerne reelt kun findes i de tre yngste afdelinger.

En ny liste er også pludselig dukket op. Det er ”den blå liste”, som viser beboerne i nedrivningsblokkene på Bentesvej, hvor de ikke er velkomne. En massiv pressedækning omkring offentliggørelsen af listen fik dog byens borgmester til at krølle den sammen og erklære, at den ikke mere gjaldt.

Nu er pressedækningen væk, og et snørklet svar fra kommunen fortæller, at den blå liste alligevel stadig gælder for nogle af beboerne, nemlig dem, der er arbejdsløse eller på kontanthjælp. Som udgangspunkt er de fortsat blacklistet i afdelinger, som har kombineret eller fleksibel udlejning.

Beboerne i blokkene, som skal rives ned på Bentesvej, er dem, som betaler den højeste pris for Helhedsplanen, fordi de skal forlade deres hjem. Derfor er det usselt, hvis nogle af dem nu gøres til uønskede beboere, fordi de støder på en liste, der slet ikke blev nævnt i sammenhæng med Tryghedsgarantien, da der blev stemt om Helhedsplanen i 2011.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt