Lederen

Lister – hvorfor?

Lige op til sommerferien kunne by-, bolig og landdistrikts-minister Carsten Hansen offentliggøre en ny boligaftale, som kommer til at få betydning for de boligområder, som i dag optræder på den såkaldte ghettoliste.

Nyt er, at der også vil blive målt på beboernes uddannelses-grad og indkomst, når fremtidige lister skal laves. I ghettoen Gellerup kommer de nye optællingsmetoder til at betyde, at det ikke udelukkende er negativt, at vi har byens viceborgmester, Rabih Azad-Ahmad, boende i Gellerupparken, fordi hans uddannelse som jurist og hans indtægt som ejer af et advokatfirma er med til at veje op for hans mellemøstlige baggrund.

Alene de tre forrige linjer synes jeg tydeligt viser, at den er helt galt med, hvad listerne viser om et boligområde, som for øvrigt virker tilfældigt konstrueret. For eksempel er Rosenhøj ikke en ghetto, fordi afdelingen tælles sammen med Kjærslund og Rosenvang, mens Skovgårdsparken for længst ville have været på listen, hvis afdelingen blev talt sammen med Gellerupparken og Toveshøj, som det tidligere skete.

Bispehaven, som er en enkelt afdeling, er netop røget af ghettolisten, samtidig med at der er bål og brand i afdelingen. Og i Vollsmose er det hele ni afdelinger fra tre boligforeninger, som kaldes en ghetto, selv om udfordringerne reelt kun findes i de tre yngste afdelinger.

En ny liste er også pludselig dukket op. Det er ”den blå liste”, som viser beboerne i nedrivningsblokkene på Bentesvej, hvor de ikke er velkomne. En massiv pressedækning omkring offentliggørelsen af listen fik dog byens borgmester til at krølle den sammen og erklære, at den ikke mere gjaldt.

Nu er pressedækningen væk, og et snørklet svar fra kommunen fortæller, at den blå liste alligevel stadig gælder for nogle af beboerne, nemlig dem, der er arbejdsløse eller på kontanthjælp. Som udgangspunkt er de fortsat blacklistet i afdelinger, som har kombineret eller fleksibel udlejning.

Beboerne i blokkene, som skal rives ned på Bentesvej, er dem, som betaler den højeste pris for Helhedsplanen, fordi de skal forlade deres hjem. Derfor er det usselt, hvis nogle af dem nu gøres til uønskede beboere, fordi de støder på en liste, der slet ikke blev nævnt i sammenhæng med Tryghedsgarantien, da der blev stemt om Helhedsplanen i 2011.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-06 Juli side 2 forsiden af magasinet 2013-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data