Lederen

Politisk isvinter for den almene sektor

Kalenderen fortæller, at vinteren er kommet, og at vi med raske skridt er på vej mod nytår.

2016 får nok en lidt mere spændende afslutning set i et politisk lys, end de fleste af os havde forventet. I skrivende stund fortæller de tre VIC-partier nemlig fra Marienborg, at de har forhandlet et nyt regeringsgrundlag på plads. Og mandag den 28. november vil Lars Løkke præsentere en ny Trekløverregering med navnet VLAK.

Det bliver det spændende at høre, hvad det kommer til at betyde for os beboere i den almene sektor. Det må næsten forventes, at der kommer et nyt ansigt på posten som boligminister. For sådan en regeringsudvidelse vil sikkert medføre en forøgelse af antallet af ministerier.

Den hidtidige boligminister, Inger Støjberg, nåede aldrig rigtigt at gøre noget større væsen af sig i det fagministerium, hun har sikkert haft for travlt med at bygge flygtningelejre og opsætte grænsebomme. Men hun nåede dog i november at barsle med, at der i starten af det nye år vil komme en ny ghettoplan – hvad planen kommer til at indeholde, har hun indtil nu holdt tæt ind til kroppen. Men lige meget hvem der kommer til at sidde for bordenden i boligministeriet, så kommer der sikkert ikke mange nye boller på suppen i forhold til at tænke progressive tanker for vores boform. Almene boliger er jo ikke en blomst, der vokser i den borgerlige-liberale blomsterkasse.

Og ghetto-listen, som nu endda også bliver undsagt af Venstres egen boligordfører, Britt Bager, kommer som sædvanligt den 1. december, fordi det står der i loven, at den skal. Og i dagene derefter skal medierne nok bruge et par sider eller tre på igen at endevende og udstille de boligområder, som i år er så uheldige at være endt i fedtefadet. Interessant bliver det, om Brabrand Boligforenings afdeling 3, Skovgårdsparken, i år for første gang skal gøre sin entre på den liden eftertragtede liste.

Ellers har 2016 været året, hvor de første resultater af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er blevet meget synlige med indvielsen af bygaden og opstarten på byggeriet af det kommunale tekniske rådhus. Og i foreningens ældste afdeling, Hans Broges Parken, har beboerne stemt ja til, at der sættes gang i afdelingens længe ventede renovering, mens Søvangens beboere måske når at få deres afstemning, inden året rinder ud. Så i 2017 kommer der på trods af alle de politiske julelege på Christiansborg til at ske mange spændende ting for rigtig mange beboere i de ældste afdelinger.

Rigtig god jul og godt nytår – og på gensyn i 2017.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-08 December side 2 forsiden af magasinet 2016-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data